At lære ordforråd med succes

At lære ordforråd – Tips og tricks

Gentag ordene jævnligt

Hvis du vil kunne huske et ordforråd permanent, er det vigtigt at gentage ordene jævnligt. Selvom du husker nogle ord tre dage i træk, så kan det være, du har glemt ordene igen i løbet af en måned. Derfor er det vigtigt, at du tester dig selv i de ord, du har lært, efter et par dage eller uger. Først da vil de blive permanent lagrede i din hukommelse.

Klik bare her dansk

–> SPAR OP TIL 51% – Klik bare her for at få adgang til det maltesiske sprogkursus og få din gratis demoversion*

Tag den tid du har brug for og lær i fred

Et ordforråd bliver (desværre) ikke lært af sig selv. Du må tage dig tiden til det. Hvis du lærer noget hver dag, er det som regel nok at gøre det i nogle minutter. Man får mere ud af at træne ordforråd fokuseret i 10 minutter, end ved at gøre det i 30 minutter samtidig med at man foretager sig noget andet.

At lære ordforråd med succes
Ordforråd læres bedst, når du ikke distraheres af fjernsynet eller radioen

Gør læringen til en naturlig del af din daglige rutine

Du gør mange ting hver dag – som f.eks. at børste tænder. Det kan du vende til din fordel. Indsæt opbygningen af et ordforråd i din daglige rutine, så du aldrig glemmer at gøre det. Du kan for eksempel lave lister med 12 ord på hver. Hver dag hænger du så en ny liste på spejlet i badeværelset. Når du er kommet igennem alle listerne, begynder du forfra.

Enhver, der tager med bus eller tog på vejen til arbejdet hver dag, kan også bruge transporttiden til at lære nye ord. Der er altså mange forskellige muligheder for at indbygge træningen i ordforråd i din daglige rutine. Når du eksempelvis sidder ved computeren i dagligdagen kan du også opbygge dit ordforråd med et ordtræningsprogram.

Lær tematisk

Lær efter sorterede emner. Vores erfaring viser, at du kan lære ordforråd meget bedre, når du lærer det i tematiske grupper. Hvis man lærer syv ord om dagen, skal man sikre sig, at ordene hører til indenfor samme emneområde. For eksempel syv slags frugt, syv typer af møbler eller syv erhverv. Årsagen er, at hjernen bedre kan lagre tematisk sammenhængende ord. Derudover får du et bedre overblik over ordene, og du bevarer forbindelsen til konteksten.

Karibik Frucht

At lære ordforråd – Lær tematisk og forestil dig billeder af ordene

Læring ved hjælp af forbindelser

Hvis der er tale om ord, der er svære at huske, er det bedste at forbinde dem med billeder eller ting. Ved hver gentagelse af ordet forestiller du dig det samme kendte billede sammen med ordet. Ordet og dets betydning vil så blive forbundet med billedet i din hjerne. Derfor kaldes denne metode også associeringsmetoden.

Læring af ord ved hjælp af huskeregler

Læring af ord ved hjælp af huskeregler kan sammenlignes med associeringsmetoden. Hvis et svært ord har en huskeregel, er det nemmere for dig at huske reglen end det egentlige ord. Takket være forbindelsen, kan du nemt udlede det faktiske ord, indtil du begynder at huske det uden huskereglen.

Lær kun de vigtigste ord
Hvis du vil arbejde som sælger i udlandet, skal du ikke nødvendigvis bruge alt for meget tid på at lære ord inden for håndværksbranchen. Du skal kun bruge tid på at lære de ord, du faktisk har brug for. Ord, du aldrig får brug for at kende, forbliver ikke i hukommelsen. Du skal derfor ikke bare bruge alle mulige tilfældige ordlister, men i stedet finde nogle vigtige ord, som er særligt relevante og vigtige for dig.

Hav slutmålet for øje

I skolen lærte du ting, fordi lærerne sagde, du skulle. Bortset fra, at det skulle forberede dig på dit voksne liv, var der ingen konkrete grunde til din læring. Som voksen er det anderledes. For eksempel lærer du måske et sprog for at kunne kommunikere med de lokale på ferien. Eller du lærer, fordi du vil forbedre din karrieremulighed inden for et bestemt job. Du skal altid holde dig disse konkrete mål for øje.

Hvor fedt det er at kunne hilse på den norske udlejer af feriehuset på norsk og derigennem opbygge et venskab. Du får et indblik i feriedestinationen, som andre turister aldrig opnår. Hvis du lærer af hensyn til dit arbejde, skal du tænke på, hvor meget lettere det næste møde med de tyske kunder bliver, hvis du har styr på de rigtige ord på tysk.

At lære ordforråd med succes

At lære et sprog er som at bestige et bjerg. Du skal altid huske på slutmålet.

Klik bare her dansk

–> SPAR OP TIL 51% – Klik bare her for at få adgang til det maltesiske sprogkursus og få din gratis demoversion*


Du får svarene på alle disse spørgsmål og masse tips og tricks om det i de her artikler:

  1. De forskellige måder at lære sprog på
  2. At lære ordforråd med succes
  3. Motiveret sprogindlæring
  4. Træn din taleforståelse på samme tid
  5. Lære sprog hurtigt? – Er det muligt?
  6. De forskellige typer af elever, når der læres sprog

Du får artikler også på: