Norska kurser för affärsspråk

Ett nytt främmande språk öppnar inte bara för fler perspektiv och utvidgar möjligheterna – det är i dag helt enkelt en oumbärlig nyckelkompetens för yrkeslivet. Alla som talar ett främmande språk kan kommunicera med människor enkelt och utan hinder. Speciellt för arbetslivet ger detta fler möjligheter till framsteg i företaget och en karriär efter önskemål.

Norska kurser för affärsspråkFörutom norska språkkurser för nybörjare, finns det också norskakurser i affärsspråk, som är speciellt utrustade med situationer från yrkesliv och motsvarande ordförråd. Med en kurs i företagsspråk kan inte bara grundläggande kunskaper uppdateras, utan också uttryckliga affärsordförråd och idiomer. Detta är särskilt nödvändigt i interkulturella situationer för att undvika missförstånd. I viktiga sammanhang som kontrakt och avtal räknas varje ord så att allt går smidigt.

Norsk kurs i affärsspråk – Lär dig norska bekvämt hemifrån eller när du är på språng

Med denna kurs i norska företagsspråk lär du dig bekvämt hemifrån. Du behöver inte följa fasta datum utan kan ordna inlärningsprocessen individuellt och flexibelt. Även om språkförvärv i mållandet – Norge – i sig ger stora fördelar, är detta ett praktiskt alternativ, särskilt om du är starkt engagerad i ditt jobb, familj eller privat miljö. Du behöver inte ändra din vardag för språkkursen.


norska affärssprakkurs

Få tillgång till din personliga onlinekurs i norskt företagsspråk nu eller testa den gratis online-demoversionen*


Med bara några minuter om dagen kan enorma framsteg uppnås på mycket kort tid. Det spelar ingen roll om du lär dig på morgonen, på kvällen eller helt enkelt när du har lust. Även på jobbet kan du slutföra din dagslektion, i trafiken eller på affärsresor. Väntetiden används effektivt och är praktiskt integrerad. Programvaran kan användas var som helst och är också innovativ och varierad.

Innehållet i norska affärsspråkskursen online

Kursen innehåller en omfattande komplett utbildning. Grammatikregler upprepas och fördjupas såväl som nya strukturer lärs. Naturligtvis är huvudfokus specifikt ordförråd för arbetsliv och företagande, men praktiska fraser och formspråk lärs också ut för att kommunicera flytande och säkert på norska.

Denna norska kurs i affärsspråk ger professionell framgångI interkulturella sammanhang har alla inblandade specifika erfarenheter, värderingar, attityder och handlingar som formas av ursprungskulturen. I en annan kultur kan emellertid typiska beteendemönster uppfattas helt annorlunda än avsett. Det är därför interkulturell känslighet också är viktig – medan vissa är väldigt direkta och hårda är andra är reserverade och artiga. För att tolka sådana tecken korrekt, som ofta uttrycks med språkliga fraser, krävs lämplig kunskap. Så här blir förhandlingarna en framgång.

Strukturen för den norska kursen för affärsspråk är baserad på de moderna resultaten av inlärningsteorin. Komplexa lärningsuppgifter tränar både språklig korrekthet och lyssnande och läsförståelse. Att prata är inte heller försummat, så att du genomför en helhetlig och omfattande utbildning. Lärandet är varierat och olika sinnen tränas genom olika metoder. Språkkursen fungerar med visuella och auditive stimuli, vilket gör lärandet till en rolig upplevelse.

Affärsordförråd och fraser

För ett självsäkert framträdande är verbalspråk det viktigaste kriteriet vid sidan av kroppsspråk. I affärssammanhang finns det alltid typiska missförstånd. Feta koppar – vanliga ord och fraser, som är vanliga på norska, men som har utvecklat en ny betydelse långt borta från originalspråket, orsakar förvirring på den internationella scenen. Det är därför viktigt att ha rätt ord redo för rätt situation. Förlägenhet är hör till det förflutna. Affärsspråkkursen förbereder dig för alla missförstånd som kan uppstå.

Moderna inlärningstekniker

norsk professionell språkkursKursens innovativa inlärningsmetod gör att det blir en barnlek att lära sig. Den effektiva långsiktiga minnesmetoden gör det möjligt att lära sig nya ord i en specifik rytm. Ett nytt ord lärs varje dag tills det är omedelbart känt. Sedan ökar avståndet mellan frågorna på 2, 4, 8 eller 16 dagar. Detta säkerställer att ordförrådet inte bara är tillgängligt med kort varsel, utan förvaras oförglömligt i det långvariga minnet.

Du bestämmer själv hur du vill upprepa ordförrådet. Du kan till exempel välja mellan textinmatning, blixtupprepningar eller flervalsmetoder samt många andra metoder. Du känner inte att denna moderna struktur tar dig tillbaka till dina skoldagar.

De långsiktiga minnesuppgifterna kompletteras med olika dagliga uppgifter. Här tränar du effektivt grammatik, ordförråd, texter och fraser. Denna kombination gör affärsspråkkursen särskilt effektiv.

Nätverk med andra elever

Ditt deltagande i kursen ger dig också möjlighet att gå med i en onlinecommunity. På onlineplattformen kan du dela och jämföra dina framsteg och dagliga poäng. Detta ökar din motivation för de kommande stadierna.

Du kan också utbyta idéer med likasinnade människor och få nya bekanta eller till och med vänner. Detta gör affärsspråkkursen till en fullständig framgång för din karriär.


norska affärssprakkurs

Få tillgång till din personliga onlinekurs i norskt företagsspråk nu eller testa den gratis online-demoversionen*


Användbara länkar för att lära sig språk:


Language courses in other mother tongues: