Vanlige Fraser på indonesisk ✓ | Indonesisk i hverdagen

Indonesiske fraser – Her finner du de vanligste indonesiske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa indonesisk

Indonesiske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Indonesiske fraser du bør kunne

Hils på noen på indonesisk

Hilse på en person på indonesisk? Det er ganske enkelt:

Norsk Indonesisk Fonemisk transkripsjon (IPA)
Hallo Halo [haˈlo]
Velkommen Selamat datang [səˌlamat daˈtaŋ]
God morgen Selamat pagi [səˌlamat ˈpaɡi]
God dag Selamat siang [səˌlamat ˈsiaŋ]
God kveld Selamat malam [səˌlamat ˈmalaːm]
Hyggelig å se deg! Senang bertemu denganmu! [səˈnaŋ bərˈtəmu dəŋanˈmu]
Hyggelig å treffe deg! Senang berjumpa denganmu! [səˈnaŋ bərˈdʒumpa dəŋanˈmu]

svarer man:

Norsk Indonesisk Fonemisk transkripsjon (IPA)
Takk, det er godt å se deg også. Terima kasih, senang bertemu denganmu juga. [təˈrima kaˈsih səˈnaŋ bərˈtəmu dəŋanˈmu ˈdʒuɡa]

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Indonesisk Fonemisk transkripsjon (IPA)
Hvordan går det med deg? Bagaimana kabarmu? [baɡaiˈmana kaˈbarmu]

svarer man:

Norsk Indonesisk Fonemisk transkripsjon (IPA)
Takk for at du spør, jeg har det bra. Terima kasih telah bertanya, saya baik-baik saja. [təˈrima kaˈsih taˈlɛh bərˈtaɲa saˈja]
Takk, jeg har det bra. Terima kasih, saya baik-baik saja. [təˈrima kaˈsih saˈja saˈja]
Takk. Jeg har det ikke så bra. Terima kasih. Saya tidak begitu baik. [təˈrima kaˈsih saˈja saˈja tiˈdak bəˈɡitu baˈik]

Gratis prøveversjon på indonesisk

Lær indonesiskhelt gratis de neste to dagene.
Prøv kurset og se selv hvordan du kan lære fransk mye raskere enn du noen gang hadde forestilt deg.
Opplev selv hvordan det blir morsomt og enkelt å lære indonesisk, og hvordan dette kurset vil gi deg lyst til å fortsette hver eneste dag.
Du kommer til å bli overrasket over hvor mye du lærer på disse to dagene!

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Mer informasjon om å lære indonesisk med et nettbasert språkkurs.

Hvordan sier jeg farvel til noen på indonesisk?

Å si farvel til en person på indonesisk er ikke så vanskelig:

Norsk Indonesisk Fonemisk transkripsjon (IPA)
Ha det Selamat tinggal [səˈlamat ˈtiŋɡal]
Ha det bra! Sampai jumpa lagi! [samˈpai ˈdʒumpa ˈlaɡi]
Ha det Selamat tinggal [səˈlamat ˈtiŋɡal]
Vi ses i morgen Sampai jumpa besok [samˈpai ˈdʒumpa ˈbɛsoʔ]
Vi ses snart Sampai jumpa segera [samˈpai ˈdʒumpa səˈɡɛra]
Sees senere Sampai jumpa nanti [samˈpai ˈdʒumpa ˈnanti]
God natt Selamat tidur [səˈlamat tiˈdur]
Vi snakkes. Sampai jumpa. [samˈpai ˈdʒumpa]
Hyggelig å treffe deg! Senang bertemu denganmu! [səˈnaŋ bərˈtəmu dəŋanˈmu]

Hvordan presenterer jeg meg på indonesisk?

Når du bor i Indonesia, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på indonesisk og vite hvem du snakker med.

Norsk Indonesisk Fonemisk transkripsjon (IPA)
Jeg heter Mario. Nama saya Mario. [ˈnama ˈsaja ˈmario]
Hva heter du? Siapa nama Anda? [siˈapa ˈnama ˈanda]
Hva heter du til etternavn? Apa nama belakang Anda? [apa ˈnama bəˈlakaŋ ˈanda]
Hva heter du til fornavn? Apa nama depan Anda? [apa ˈnama ˈdəpan ˈanda]

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Indonesisk Fonemisk transkripsjon (IPA)
Hvor kommer du fra? Dari mana asal Anda? [daˈri mana ˈasal ˈanda]
Jeg er fra Berlin. Saya berasal dari Berlin. [ˈsaja bəˈrasal ˈdari bɛrˈlin]
Er du fra Paris? Apakah Anda dari Paris? [apaˈkah ˈanda ˈdari ˈparis]
Nei, jeg er fra London. Tidak, saya berasal dari London. [ˈtidak ˈsaja bəˈrasal ˈdari ˈlondon]
Flott, jeg er også fra London. Bagus, saya juga dari London. [ˈbaɡus ˈsaja ˈdʒuɡa ˈdari ˈlondon]
Hvor bor du? Di mana Anda tinggal? [di ˈmana ˈanda tiŋˈɡal]
Jeg bor i Milano. Saya tinggal di Milano. [ˈsaja tiŋˈɡal di miˈlano]

Hvis du sitter fast med indonesisk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Indonesisk Fonemisk transkripsjon (IPA)
Snakker du engelsk? Apakah Anda berbicara bahasa Inggris? [apaˈkah ˈanda bərˈbɪtara baˈhasa ˈiŋɡris]
Ja, jeg snakker engelsk. Ya, saya berbicara bahasa Inggris. [ja ˈsaja bərˈbɪtara baˈhasa ˈiŋɡris]
Ja, jeg snakker litt engelsk. Ya, saya bisa sedikit berbicara bahasa Inggris. [ja ˈsaja ˈbisa ˈsədikit bərˈbɪtara baˈhasa ˈiŋɡris]
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Tidak, saya tidak berbicara bahasa Inggris. [tiˈdak ˈsaja tiˈdak bərˈbɪtara baˈhasa ˈiŋɡris]
Jeg snakker bare indonesisk. Saya hanya berbicara bahasa Indonesia. [ˈsaja ˈhanya bərˈbɪtara baˈhasa ɪndoˈnesia]
Jeg forstår litt indonesisk. Saya mengerti sedikit bahasa Indonesia. [ˈsaja məŋˈɡɛrti səˈdikit baˈhasa ɪndoˈnesia]

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Indonesisk Fonemisk transkripsjon (IPA)
Jeg er indonesisk. Saya orang Indonesia. [ˈsaja ˈoraŋ ˌɪndoˈnesia]
Jeg er skadet. Saya terluka. [ˈsaja tərˈluka]
Jeg er her. Saya di sini. [ˈsaja di ˈsini]
Jeg er sulten. Saya lapar. [ˈsaja ˈlapar]
Jeg er tørst. Saya haus. [ˈsaja ˈhaus]
Jeg er enslig. Saya sendirian. [ˈsaja sənˈdiriˌan]
Jeg trenger hjelp! Saya butuh bantuan! [ˈsaja ˈbutoχ banˈtu.an]

Be om unnskyldning på indonesisk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker indonesisk:

Norsk Indonesisk Fonemisk transkripsjon (IPA)
Unnskyld meg. Maafkan saya. [maˈafkan ˈsaja]
Jeg ber om unnskyldning. Saya minta maaf. [ˈsaja ˈminta ˈmaːf]
Unnskyld, det var ikke meningen. Maaf, itu tidak dimaksudkan. [maˈaf ˈitu tiˈdak diˈmaʔsudkan]

Indonesisk Nettkurs

Mer informasjon om kurset i indonesisk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på indonesisk

Norsk Indonesisk Fonemisk transkripsjon (IPA)
Inngang Pintu masuk [ˈpintu ˈmasuʔ]
Toalett Kamar kecil [ˈkamar ˈkɛtʃil]
Utgang Pintu keluar [ˈpintu ˈkəluar]
Oppmerksomhet! Perhatian! [pərˈhatiˌan]
Politiet Polisi [ˈpolisi]
Redningstjenesten Layanan penyelamatan [ˈlajaˌnan ˈpəɲəlamatən]
Brannvesen Pemadam kebakaran [pəˈmadam ˈkəbakaran]

Tell til 25 på indonesisk

Tall Indonesisk (utskrevet) Fonetisk transkripsjon (IPA)
1 satu [ˈsatu]
2 dua [ˈdua]
3 tiga [ˈtiga]
4 empat [ˈɛmpat]
5 lima [ˈlima]
6 enam [ˈɛnam]
7 tujuh [ˈtuˌdʒu]
8 delapan [ˈdəlapan]
9 sembilan [səmˈbilan]
10 sepuluh [səˈpuluh]
11 sebelas [səˈbəlas]
12 dua belas [dua ˈbəlas]
13 tiga belas [ˈtiga ˈbəlas]
14 empat belas [ˈɛmpat ˈbəlas]
15 lima belas [ˈlima ˈbəlas]
16 enam belas [ˈɛnam ˈbəlas]
17 tujuh belas [ˈtuˌdʒu ˈbəlas]
18 delapan belas [ˈdəlapan ˈbəlas]
19 sembilan belas [səmˈbilan ˈbəlas]
20 dua puluh [dua ˈpuluh]
21 dua puluh satu [dua ˈpuluh ˈsatu]
22 dua puluh dua [dua ˈpuluh ˈdua]
23 dua puluh tiga [dua ˈpuluh ˈtiga]
24 dua puluh empat [dua ˈpuluh ˈɛmpat]
25 dua puluh lima [dua ˈpuluh ˈlima]

Fargene på indonesisk

Norsk Indonesisk (utskrevet) Fonetisk transkripsjon (IPA)
Hvit Putih [ˈputi]
Svart Hitam [ˈhitam]
Grå Abu-abu [ˈabu ˈabu]
Rød Merah [ˈmərɑh]
Blå Biru [ˈbiru]
Grønn Hijau [ˈhijau]
Gul Kuning [ˈkuning]
Oransje Oranye [oˈranjə]
Lilla Ungu [ˈuŋɡu]
Rosa Merah muda [ˈmərɑ ˈmuˌda]

Ukedagene, månedene og årstidene på indonesisk

Norsk Indonesisk (utskrevet) Fonetisk transkripsjon (IPA)
Ukedager:
Mandag Senin [ˈsənin]
Tirsdag Selasa [səˈlasa]
Onsdag Rabu [ˈrəbu]
Torsdag Kamis [ˈkamis]
Fredag Jumat [ˈdʒumat]
Lørdag Sabtu [ˈsabtu]
Søndag Minggu [ˈmiŋɡu]
Månedene:
Januar Januari [dʒaˈnuari]
Februar Februari [fɛˈbruari]
Mars Maret [maˈrɛt]
April April [ˈapril]
Mai Mei [ˈmei]
Juni Juni [ˈdʒuni]
Juli Juli [ˈdʒuli]
August Agustus [aˈɡustus]
September September [səˈtɛmbər]
Oktober Oktober [ɔkˈtoːbər]
November November [nɔˈvɛmbər]
Desember Desember [dɛˈsɛmbər]
Årstidene:
Vår Musim semi [muˈsim ˈsəmi]
Sommer Musim panas [muˈsim ˈpanas]
Høst Musim gugur [muˈsim ˈɡuɡur]
Vinter Musim dingin [muˈsim ˈdiŋɡin]

Indonesisk Nettkurs

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på