Kurs i forretningsspråk

Et nytt fremmedspråk åpner ikke bare for flere perspektiver og utvidet forståelse – i dag er det rett og slett en uunnværlig nøkkelkompetanse i profesjonelle sammenhenger. Alle som snakker et fremmedspråk kan kommunisere enkelt og uten hindring med andre mennesker. Dette gir flere muligheter til å avansere både i bedriften og karrieremessig.

Et språk for hvert profesjonelle område – Kurs i forretningsspråk for mer enn 80 ulike språk

På de følgende sidene presenterer vi kurs i forretningsspråk for mer enn 80 språk:

Business språkkurs for populære språk:

Business språkkurs for nord-europeiske språk:

Business språkkurs for øst-europeiske språk:

Business språkkurs for sørøst-europeiske språk:

Business språkkurs for nord- og midt-asiatiske språk:

Business språkkurs for sørøst-asiatiske språk:

Business språkkurs for andre språk:


Flere lenker til deg og en vellykket læring:

Praktisk oversikt med mange tips til språkopplæring: