Tysk forretningsspråk

Et nytt fremmedspråk åpner ikke bare for flere perspektiver og utvidet forståelse – i dag er det rett og slett en uunnværlig nøkkelkompetanse i bransjen. Alle som snakker et fremmedspråk kan kommunisere med folk enkelt og uten hindring. Spesielt i arbeidssammenheng gir dette muligheter til å avansere i firmaet og i ønsket karriere.

nybegynnerkurs i tyskI tillegg til nybegynnerkurs i tysk, har vi også kurs i tysk forretningsspråk som er spesielt tilpasset situasjoner fra arbeidslivet og det tilhørende vokabularet. Med et kurs i forretningsspråk vil man ikke bare bli oppdatert på grunnleggende kunnskap, men man vil også lære spesifikt forretningsvokabular og idiomer. Dette er spesielt nødvendig i flerkulturelle situasjoner for å unngå misforståelser. I viktige situasjoner, for eksempel når det kommer til kontrakter og avtaler, teller hvert ord slik at alt fungerer som det skal.

Tysk kurs i forretningsspråk – Lær tysk på en praktisk måte hjemmefra eller på farten

Med dette kurset i tysk forretningsspråk kan du lære hjemmefra på en praktisk måte. Du trenger ikke å forholde deg til faste datoer, men kan planlegge læringsprosessen individuelt og fleksibelt. Selv om å lære språket i landet der det snakkes – Tyskland – i seg selv gir store fordeler, så er dette et praktisk alternativ hvis du er mye opptatt med jobb, familie eller privat. Du trenger ikke endre dine daglige gjøremål for dette kurset.


kurs i tysk forretningssprak

Få tilgang til ditt personlige kurs i tysk forretningsspråk nå, eller test en gratis demoversjon online.*


Med bare noen minutter hver dag kan man oppnå enorm progresjon på kort tid. Det betyr ingenting om du lærer om morgenen, om kvelden eller når du er i humør til det. Selv på vei til jobb kan du ferdigstille dagens leksjon i løpet av reisen, eller på forretningsreiser. Ventetider utnyttes effektivt og blir praktisk integrert. Programvaren kan benyttes fra hvor som helst og er nytenkende og variert.

Innhold i tysk kurs i forretningsspråk online

Kurset inkluderer en omfattende og komplett opplæring. Grammatikkreglene repeteres og fordypes, i tillegg til at nye struktureres læres. Selvsagt er spesifikt språk for forretning hovedfokuset, men praktiske fraser og idiomer læres også for å kommunisere flytende og selvsikkert på tysk.

Business språkkurs tysk

I flerkulturelle sammenhenger har alle de involverte spesifikke erfaringer, verdier, holdninger og oppførsel formet av opprinnelseskulturen. I en annen kultur kan typiske atferdsmønstre oppfattes ganske annerledes enn tiltenkt. Dette er grunnen til at flerkulturell forståelse er viktig – der noen er meget direkte og konkrete, er andre ofte reserverte og høflige. Slike tegn uttrykkes ofte med lingvistiske fraser, og for å tolke dem riktig, kreves den rette kunnskapen. Det er på denne måten forhandlinger blir vellykket.

Strukturen til tysk kurs i forretningsspråk er basert på moderne oppdagelser innen læringsteori. Komplekse læringsoppgaver trener både lingvistisk korrekthet, samt lytting og lesekunnskaper. Tale blir heller ikke utelatt, slik at du kan fullføre en holistisk og omfattende opplæring. Læringen er variert og forskjellige sanser øves gjennom forskjellige metoder. Språkkurset bruker visuelle stimuli og audiostimuli, som gjør læring til en morsom erfaring.

Forretningsspråk og fraser

Det viktigste kriteriet for å fremstå trygg og selvsikker er verbalt språk, i tillegg til kroppsspråk. I forretningssammenheng finnes det alltid typiske misforståelser. Fat cups – ofte ord og fraser, som er vanlige på tysk, men som har utviklet en ny mening, vesentlig forskjellige fra det originale språket, forårsaker ofte stor forvirring på den internasjonale scenen. Det er derfor viktig for oss å velge de rette ordene for de rette situasjonene. Utilpasshet hører fortiden til. Kurset i forretningsspråk forbereder deg på alle forundringer og misforståelser.

Moderne læreteknikker

tysk kurs i forretningsspråk Kursets innovative læremetoder gjør læring til en lek. Den effektive langtidsminne-metoden tillater nye ord å bli hentet inn i henhold til en spesifikk frekvens. Et nytt ord blir spurt om hver dag inntil det huskes umiddelbart. Så øker tiden mellom hver gang det etterspørres med 2, 4, 8 og 16 dager. Dette sikrer at vokabularet ikke bare er tilgjengelig raskt, men det lagres uforglemmelig i langtidsminnet.

Du bestemmer selv hvordan du ønsker å repetere vokabularet. Du kan for eksempel velge mellom tekst-input, flash-repetisjoner eller multiple choice-metoder, i tillegg til mange andre metoder. Du kommer ikke til å føle at denne moderne strukturen tar deg tilbake til skoledagene.

Langtidsminne-oppgavene suppleres med daglige oppgaver. Her vil du effektivt øve på grammatikk, vokabular, tekst og fraser. Kombinasjonen gjør kurset i forretningsspråk spesielt effektivt og optimalt.

Nettverk med andre brukere

Din deltagelse i kurset gir deg muligheten til å bli med i Language Learning24-nettverket. På online-plattformen kan du dele og sammenlikne progresjonen og daglige poeng. Dette øker motivasjonen for de kommende trinnene.

Du kan også utveksle ideer med likesinnede personer og opprette nye bekjentskaper eller til og med venner. Dette gjør kurset i forretningsspråk til en ren suksess for din karriere.

Med dette kurset i tysk forretningsspråk kan du enkelt lære hjemmefra eller på farten. Du trenger ikke å følge faste datoer, men kan sette opp progresjonen individuelt og med fleksibilitet.


kurs i tysk forretningssprak

Få tilgang til ditt personlige kurs i tysk forretningsspråk nå, eller test en gratis demoversjon online.*


Vidergående linker: