De forskjellige læringsmetodene i språkopplæring

På samme måte som hvor forskjellige de fire lære metodene er, så er måtene vi lærer på også like varierende. Artikkelen nedenfor presenterer disse fire metodene. Vi forteller også om den mest passende læringsmetoden for hver metode.

Hvilken type elev er du?

Noen elever lærer best når de leser gjennom øvingsmaterialet. En annen lærer best når de lytter til en forelesning, mens andre lærer best når de skriver. Ofte er rask eller treg læring koblet sammen med intelligens. Men lærefarten avhenger også mye av hvilken læringsmetode som blir brukt. Den kommuniserende eleven for eksempel, lærer saktere ved å bruke tekstbøker enn den visuelle eleven.

De forskjellige læringsmetodene i språkopplæring

Akkurat som at små barn lærer å gå, så burde du bruke alle sanser for å lære et nytt språk

Mange vet faktisk ikke at de kan bruke alle sansene til å lære. I tillegg til øynene og ørene, kan lukt og smak også bli brukt. Ved å bruke de involverte sansene, kan hjernen vår bli brukt til å lagre informasjon. Jo flere sanser som blir brukt jo bedre, og ofte blir mer av informasjon lagret. Men bortsett fra når du lærer navn på forskjellige frukter og grønnsaker, må du være ganske kreativ når du bruker smak og lukt for å lære.

UP TO 51% DISCOUNT – Just click here to get access to your language course or get your free demo*

De tre forskjellige type elevene:

  • Hørsel eleven
  • Den visuelle eleven
  • Den kommuniserende eleven

Få har bare egenskapene til å lære av disse metodene. Mange personer sine styrker er fordelt på flere forskjellige områder. Derfor blir det generelt sett formet flere mentale koblinger jo fler sanser man bruker, så læringsresultatet blir også større.

De forskjellige læringsmetodene i språkopplæring

Pc-språkkurs har en høytlesningsknapp ved siden av teksten. Dette er en perfekt kombinasjon for visuell og lyd læring.

Læringstype 1: Hørsel elever – lærer gjennom å lytte

Elever som lett kan plukke opp, informasjon og reprodusere informasjon som de har hørt er en del av hørsel elevene. Den beste måten lyd-elevene lærer på er når de hører på øvingsmateriale (det vil si CD-er eller data språkkurs), eller så leser de emne materiale høyt eller hører på en forelesning. Hørsel elevene pleier vanligvis å snakke med seg selv mens han øver. Denne eleven liker at det er stille, fordi lyder og musikk i bakgrunnen kan distrahere dem når de øver.

Læringstype 2: Visuelle elever – lærer med synet

Visuelle elever synes det er lett å huske innhold som de har foran seg i form av bilder eller tekst. I tillegg liker denne typen elever å ta notater, og tar det meste av informasjonen til seg gjennom bilder og nedskrevet materiale. Visuelle elever jobber mye med fargede penner og markeringstusjer og husker alt de har lest og sett. For visuelle elever fungerer bøker, bilder og opplæringsvideoer best.

Læringstype 3: Den kommuniserende eleven – lærer gjennom å snakke

Den kommuniserende eleven lærer best om nye temaer når de håndterer det gjennom å snakke. Disse elevene lar elever eller lærere forklare nytt innhold til dem. Gjennom diskusjon og spørsmål husker de og forstår det nye materialet. Rollespill og læringsgrupper passer ganske godt for kommuniserende læring, for ingen lærer ved å bare bruke en av sansene. Det er i tillegg andre faktorer, som din egen motivasjon og interesse har innflytelse på læringen din. Derfor er det viktig å bruke så mange sanser som mulig når du lærer et nytt språk. Evnen din til å huske det du har lært forbedres utrolig mye med jo fler sanser du bruker. Jo mer tilpasset temaet er, desto større sjans er det for at det blir lagret i minnet.

online language course

Alle som lærer nye ting trenger stillhet. Lyder fra TV eller radiokanaler vil være distraherende for læringen og bør være skrudd av.

Det er viktig at du vet hvilke metoder som passer best for deg og hvilke som har gitt deg mest suksess tidligere. Men alle foretrekker å lære i forskjellige miljø. Noen liker litt støy, mens andre trenger stillhet. Når du har oppdaget dine egne svakheter og styrker, lærer du mye raskere og bedre fordi du vet hvilken måte du lærer best på.

UP TO 51% DISCOUNT – Just click here to get access to your language course or get your free demo*

Også interessant for deg:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på

Du vil få denne artikkelen også på: