Språk i hverdagen | Oversikt over vanlige fraser på over 80 språk ✓

Den ultimate oversikten over nyttige uttrykk på mer enn 80 forskjellige språk. Et supplement til nettbaserte språkkurs. [HELT GRATIS]

Du har nettopp oppdaget den ultimate kilden til fraser fra mer enn 80 språk over hele verden. Vi er mer enn bare en nettside, vi er et levende og mangfoldig fellesskap som er dedikert til å utforske og dele språk.

Hverdagsspråk – de viktigste frasene på mer enn 80 forskjellige språk!

Hva er fraser, spør du? Vel, det er de faste frasene som vi bruker hele tiden i dagligtalen. De er krydderet i kommunikasjonssuppen og gjør samtalene våre levende og autentiske. Når du lærer et nytt språk, er de prikken over i-en som forvandler deg fra nybegynner til en som snakker “som en innfødt”.

Vi er overbevist om at fraser er det perfekte tillegget til ethvert nettbasert språkkurs. Ja, det er viktig å lære seg grammatikken og ordforrådet i et språk, men uten fraser mangler det pepper. De gir språket en kontekst, de gjør det menneskelig.

Nettstedet vårt er enkelt å navigere på og fullt av nyttig innhold. Vi har undersider for hvert av de over 80 språkene vi dekker, og hvert av dem er en skattekiste av fraser som bare venter på å bli oppdaget. Enten du vil lære et helt nytt språk eller friske opp et gammelt, har vi noe for deg.