Vanlige Fraser på kantonesisk ✓ | Kantonesisk i hverdagen

Kantonesiske fraser – Her finner du de vanligste kantonesiske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa kantonesisk

 

Kantonesiske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Kantonesiske fraser du bør kunne

Hils på noen på kantonesisk

Hilse på en person på kantonesisk? Det er ganske enkelt:

Norsk Kantonesisk IPA
Hallo 你好 nei5 hou2
Velkommen 歡迎 fun1 jing4
God morgen 早晨好 zou2 san4 hou2
God dag 祝你有愉快的一天 zuk1 nei5 jau5 jyu4 hoi2 dik1 jat1 tin1
God kveld 晚上好 maan5 soeng6 hou2
Hyggelig å se deg! 見到你好開心 gin3 dou3 nei5 hou2 hoi1 sam1
Hyggelig å treffe deg! 見到你好開心 gin3 dou3 nei5 hou2 hoi1 sam1

svarer man:

Norsk Kantonesisk IPA
Takk, det er godt å se deg også. 多謝,見到你都好開心 do1 ze6, gin3 dou3 nei5 dou1 hou2 hoi1 sam1

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Kantonesisk IPA
Hvordan går det med deg? 你點呀? nei5 dim2 aa3

svarer man:

Norsk Kantonesisk IPA
Takk for at du spør, jeg har det bra. 多謝你問,我好好嘅。 do1 ze6 nei5 man6, ngo5 hou2 hou2 ge3
Takk, jeg har det bra. 多謝,我好好嘅。 do1 ze6, ngo5 hou2 hou2 ge3
Takk. Jeg har det ikke så bra. 多謝,我唔係咁好。 do1 ze6, ngo5 m4 hai6 gam2 hou2

Kantonesisk Nettkurs

Mer informasjon om å lære kantonesisk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på kantonesisk?

Å si farvel til en person på kantonesisk er ikke så vanskelig:

Norsk Kantonesisk IPA
Ha det 拜拜 baai3 baai3
Ha det bra! 再見,保重 zoi3 gin3, bou2 zung6
Ha det 拜拜 baai3 baai3
Vi ses i morgen 明天見 ming4 tin1 gin3
Vi ses snart 我哋快啲見 ngo5 dei6 faai3 di1 gin3
Sees senere 之後見 zi1 hau6 gin3
God natt 晚安 maan5 on1
Vi snakkes 我哋傾 ngo5 dei6 hing1
Hyggelig å treffe deg! 很高興見到你 han2 gou1 hing3 gin3 dou3 nei5

Hvordan presenterer jeg meg på kantonesisk?

Når du bor i Kina, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på kantonesisk og vite hvem du snakker med.

Norsk Kantonesisk IPA
Jeg heter Mario. 我叫Mario。 ngo5 giu3 Mario.
Hva heter du? 你叫咩名? nei5 giu3 me1 meng2?
Hva heter du til etternavn? 你姓乜嘢? nei5 sing3 mat1 je5?
Hva heter du til fornavn? 你叫咩名? nei5 giu3 me1 meng2?

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Kantonesisk IPA
Hvor kommer du fra? 你係邊度嚟? nei5 hai6 bin1 dou6 lei4?
Jeg er fra Berlin. 我嚟自柏林。 ngo5 lei4 zi6 paak3 lam4.
Er du fra Paris? 你係邊度嚟自巴黎? nei5 hai6 bin1 dou6 lei4 zi6 baa1 lei4?
Nei, jeg er fra London. 唔係,我嚟自倫敦。 m4 hai6, ngo5 lei4 zi6 leon4 deon1.
Flott, jeg er også fra London. 好,我都嚟自倫敦。 hou2, ngo5 dou1 lei4 zi6 leon4 deon1.
Hvor bor du? 你住喺邊度? nei5 zyu6 hai2 bin1 dou6?
Jeg bor i Milano. 我住喺米蘭。 ngo5 zyu6 hai2 mai5 laan4.

Hvis du sitter fast med kantonesisk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Kantonesisk IPA
Snakker du engelsk? 你識唔識講英文? nei5 sik1 m4 sik1 gong2 jing1 man4?
Ja, jeg snakker engelsk. 識,我識講英文。 sik1, ngo5 sik1 gong2 jing1 man4.
Ja, jeg snakker litt engelsk. 識,我識講少少英文。 sik1, ngo5 sik1 gong2 siu2 siu2 jing1 man4.
Nei, jeg snakker ikke engelsk. 唔識,我唔識講英文。 m4 sik1, ngo5 m4 sik1 gong2 jing1 man4.
Jeg snakker bare kantonesisk. 我只識講廣東話。 ngo5 zi2 sik1 gong2 gwong2 dung1 waa2.
Jeg forstår litt kantonesisk. 我識少少聽廣東話。 ngo5 sik1 siu2 siu2 teng1 gwong2 dung1 waa2.

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Kantonesisk IPA
Jeg er kantonesisk. 我係廣東人。 ngo5 hai6 gwong2 dung1 jan4.
Jeg er skadet. 我受傷嘞。 ngo5 sau6 soeng1 le1.
Jeg er her. 我喺度。 ngo5 hai2 dou6.
Jeg er sulten. 我餓咗。 ngo5 o1 zo2.
Jeg er tørst. 我渴咗。 ngo5 hot3 zo2.
Jeg er enslig. 我係單身。 ngo5 hai6 daan1 san1.
Jeg trenger hjelp! 我要幫手! ngo5 jiu3 bong1 sau2!

Be om unnskyldning på kantonesisk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker kantonesisk:

Norsk Kantonesisk IPA
Unnskyld meg. 對唔住。 deoi3 m4 zyu6.
Jeg ber om unnskyldning. 我道歉。 ngo5 dou6 cin3.
Unnskyld, det var ikke meningen. 對唔住,唔係有意嘅。 deoi3 m4 zyu6, m4 hai6 jau5 ji3 ge3.

Kantonesisk Nettkurs

Mer informasjon om kurset i kantonesisk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på kantonesisk

Norsk Kantonesisk IPA
Inngang 入口 jap6 hau2
Toalett 廁所 cit3 so2
Utgang 出口 ceot1 hau2
Oppmerksomhet! 注意! zi6 ji4
Politiet 警察 ging2 caat3
Redningstjenesten 救援服務 gau3 jyun4 fuk6 mou6
Brannvesen 消防部門 siu1 fong1 bou6 mun4

Tell til 25 på kantonesisk

Norsk Kantonesisk IPA
1 jat1
2 ji6
3 saam1
4 sei3
5 ng5
6 luk6
7 cat1
8 baat3
9 gau2
10 sap6
11 十一 sap6 jat1
12 十二 sap6 ji6
13 十三 sap6 saam1
14 十四 sap6 sei3
15 十五 sap6 ng5
16 十六 sap6 luk6
17 十七 sap6 cat1
18 十八 sap6 baat3
19 十九 sap6 gau2
20 二十 ji6 sap6
21 二十一 ji6 sap6 jat1
22 二十二 ji6 sap6 ji6
23 二十三 ji6 sap6 saam1
24 二十四 ji6 sap6 sei3
25 二十五 ji6 sap6 ng5

Fargene på kantonesisk

Norsk Kantonesisk IPA
Hvit 白色 baak6 sik1
Svart 黑色 fok3 sik1
Rød 紅色 hung4 sik1
Blå 藍色 laam4 sik1
Gul 黃色 wong4 sik1
Grønn 綠色 luk6 sik1
Oransje 橙色 caang2 sik1
Lilla 紫色 zi2 sik1
Rosa 粉紅色 fan2 hung4 sik1
Brun 啡色 fe1 sik1

Ukedagene, månedene og årstidene på kantonesisk

Norsk Kantonesisk IPA
Mandag 星期一 sing1 kei4 jat1
Tirsdag 星期二 sing1 kei4 ji6
Onsdag 星期三 sing1 kei4 saam1
Torsdag 星期四 sing1 kei4 sei3
Fredag 星期五 sing1 kei4 ng5
Lørdag 星期六 sing1 kei4 luk6
Søndag 星期日/星期天 sing1 kei4 jat6 / sing1 kei4 tin1
Januar 一月 jat1 jyut6
Februar 二月 ji6 jyut6
Mars 三月 saam1 jyut6
April 四月 sei3 jyut6
Mai 五月 ng5 jyut6
Juni 六月 luk6 jyut6
Juli 七月 cat1 jyut6
August 八月 baat3 jyut6
September 九月 gau2 jyut6
Oktober 十月 sap6 jyut6
November 十一月 sap6 jat1 jyut6
Desember 十二月 sap6 ji6 jyut6
Vår 春季 ceon1 gei3
Sommer 夏季 haa6 gei3
Høst 秋季 cau1 gei3
Vinter 冬季 dung1 gei3

Kantonesisk Nettkurs


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på