Vanlige Fraser på vietnamesisk ✓ | Vietnamesisk i hverdagen

Vietnamesiske fraser – Her finner du de vanligste vietnamesiske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa vietnamesisk

Vietnamesiske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Vietnamesiske fraser du bør kunne

Hils på noen på vietnamesisk

Hilse på en person på vietnamesisk? Det er ganske enkelt:

Norsk Vietnamesisk IPA
Hallo Xin chào /sɪn t͡ɕɐ̌w/
Velkommen Chào mừng /t͡ɕɐ̂w mɨ̌wŋ/
God morgen Chào buổi sáng /t͡ɕɐ̂w ɓuɔj sǎːŋ/
God dag Chào buổi ngày /t͡ɕɐ̂w ɓuɔj ŋaj/
God kveld Chào buổi tối /t͡ɕɐ̂w ɓuɔj tôj/
Hyggelig å se deg! Rất vui được gặp bạn! /rɐ̂t vuj ɗɯːk ɣɜkp bɐ̌n/
Hyggelig å treffe deg! Rất vui được gặp bạn! /rɐ̂t vuj ɗɯːk ɣɜkp bɐ̌n/

svarer man:

Norsk Vietnamesisk IPA
Takk, det er godt å se deg også. Cảm ơn, cũng rất vui được gặp bạn. /kɐ̂m ɐ̄wŋ kɨ̌wŋ ɣɜkp ɣɨ̌j ɓɐ̌n/

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Vietnamesisk IPA
Hvordan går det med deg? Bạn khỏe không? /ɓɐ̌n kʰɤ̌ɜ kòŋ/

svarer man:

Norsk Vietnamesisk IPA
Takk for at du spør, jeg har det bra. Cảm ơn bạn đã hỏi, tôi ổn. /kɐ̂m ɜn ɓɐ̌n ɗɐ̌ː hɔ̂ˀj tɔɪ̯ ʔɜ̌n/
Takk, jeg har det bra. Cảm ơn, tôi ổn. /kɐ̂m ɜn tɔɪ̯ ʔɜ̌n/
Takk. Jeg har det ikke så bra. Cảm ơn. Tôi không được tốt lắm. /kɐ̂m ɜn tɔɪ̯ kɔŋ ɗɯ̆ːc tôˀt lɐːm/

Gratis prøveversjon på vietnamesisk

Lær vietnamesiskhelt gratis de neste to dagene.
Prøv kurset og se selv hvordan du kan lære fransk mye raskere enn du noen gang hadde forestilt deg.
Opplev selv hvordan det blir morsomt og enkelt å lære vietnamesisk, og hvordan dette kurset vil gi deg lyst til å fortsette hver eneste dag.
Du kommer til å bli overrasket over hvor mye du lærer på disse to dagene!

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Mer informasjon om å lære vietnamesisk med et nettbasert språkkurs.

Hvordan sier jeg farvel til noen på vietnamesisk?

Å si farvel til en person på vietnamesisk er ikke så vanskelig:

Norsk Vietnamesisk IPA
Ha det Tạm biệt /tɐ̌m ɓiɜ̆ːt/
Ha det bra! Chúc bạn mạnh khỏe! /t͡ɕûk ɓɐ̌n mə̌ɲ kʰɤ̌ɜ/
Ha det Tạm biệt /tɐ̌m ɓiɜ̆ːt/
Vi ses i morgen Hẹn gặp lại vào ngày mai /hɛ̌n ɣɜkp lâˀj vɑ̄w ŋɐ̌j mɐːj/
Vi ses snart Hẹn gặp lại sớm thôi /hɛ̌n ɣɜkp lâˀj sə̌ːm tʰɤ̌j/
Sees senere Hẹn gặp lại sau /hɛ̌n ɣɜkp lâˀj ʂə̌ːw/
God natt Chúc ngủ ngon /t͡ɕûk ŋǔˀ ŋɔn/
Vi snakkes. Chúng ta nói chuyện sau nhé /t͡ɕɨŋ tāˀ nɔ̄i t͡ɕu᷄jɜ̌n sǎw ɲɛ/
Hyggelig å treffe deg! Rất vui được gặp bạn! /rɐ̂t vuj ɗɯːk ɣɜkp bɐ̌n/

Hvordan presenterer jeg meg på vietnamesisk?

Når du bor i Vietnam, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på vietnamesisk og vite hvem du snakker med.

Norsk Vietnamesisk IPA
Jeg heter Mario. Tôi tên là Mario. /tɔj te᷄n lɑː mɑˈɾjo/
Hva heter du? Bạn tên là gì? /bɐ̌n te᷄n lɑː ɣi/
Hva heter du til etternavn? Bạn tên gì họ? /bɐ̌n te᷄n ɣi hǒˀ/
Hva heter du til fornavn? Bạn tên gì tên? /bɐ̌n te᷄n ɣi te᷄n/

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Vietnamesisk IPA
Hvor kommer du fra? Bạn đến từ đâu? /bɐ̌n ɗɜ̌ːn tɨ̄w zɜ̂w/
Jeg er fra Berlin. Tôi đến từ Berlin. /tɔj ɗɜ̌n tɨ̄w Berlin/
Er du fra Paris? Bạn đến từ Paris à? /bɐ̌n ɗɜ̌ːn tɨ̄w Paris ə/
Nei, jeg er fra London. Không, tôi đến từ London. /kʰɔŋ tɔj ɗɜ̌ːn tɨ̄w London/
Flott, jeg er også fra London. Tuyệt, tôi cũng đến từ London. /twe᷄t tɔj kɨ̌wŋ ɗɜ̌ːn tɨ̄w London/
Hvor bor du? Bạn sống ở đâu? /bɐ̌n sə̌ːŋ ə ɗɜ̌ːw/
Jeg bor i Milano. Tôi sống ở Milano. /tɔj sə̌ːŋ ə Milano/

Hvis du sitter fast med vietnamesisk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Vietnamesisk IPA
Snakker du engelsk? Bạn nói tiếng Anh không? /bɐ̌n nɔ̌j tiə̂wŋ ʔɐ̌n kʰɜ̂ˀw/
Ja, jeg snakker engelsk. Vâng, tôi nói tiếng Anh. /vɜ̌ˀŋ tɔj nɔ̌j tiə̂wŋ ʔɐ̌n/
Ja, jeg snakker litt engelsk. Vâng, tôi nói tiếng Anh một chút. /vɜ̌ˀŋ tɔj nɔ̌j tiə̂wŋ ʔɐ̌n mə̌t cʰʊ́t/
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Không, tôi không nói tiếng Anh. /kʰɔŋ tɔj kɔŋ nɔ̌j tiə̂wŋ ʔɐ̌n/
Jeg snakker bare vietnamesisk. Tôi chỉ nói tiếng Việt. /tɔj cɪ̂ˀ nɔ̌j tiə̂wŋ viə̂t/
Jeg forstår litt vietnamesisk. Tôi hiểu một chút tiếng Việt. /tɔj hʲɪ̂ˀw mə̌t cʰʊ́t tiə̂wŋ viə̂t/

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Vietnamesisk IPA
Jeg er vietnamesisk. Tôi là người Việt Nam. /tɔj lɑː ŋɨ̌əj viə̌t nəm/
Jeg er skadet. Tôi bị thương. /tɔj ɓɨ̌ tʰɨəŋ/
Jeg er her. Tôi ở đây. /tɔj ə̂ˀ ɗɜ̌ːj/
Jeg er sulten. Tôi đói. /tɔj ɗɔ́ɪ/
Jeg er tørst. Tôi khát. /tɔj kʰɐ̌t/
Jeg er enslig. Tôi độc thân. /tɔj ɗɜ̌k tʰɐ̂n/
Jeg trenger hjelp! Tôi cần giúp đỡ! /tɔj kʰɐ̂n zɨ̌ˀp ɗəː/

Be om unnskyldning på vietnamesisk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker vietnamesisk:

Norsk Vietnamesisk IPA
Unnskyld meg. Xin lỗi. /sɪn lɔj/
Jeg ber om unnskyldning. Tôi xin lỗi. /tɔj sɪn lɔj/
Unnskyld, det var ikke meningen. Xin lỗi, đó không phải ý định. /sɪn lɔj ɗɜ̌ːw kòŋ fə̌j ɗɨ̌n/

Vietnamesisk Nettkurs

Mer informasjon om kurset i vietnamesisk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på vietnamesisk

Norsk Vietnamesisk IPA
Inngang Lối vào /lɔ̂j vɑ̌w/
Toalett Phòng vệ sinh /fɔ̄ŋ və̌ sɨ̂n/
Utgang Lối ra /lɔ̂j zɑ̌ː/
Oppmerksomhet! Chú ý! /cɨ̌j ɨ̂ˀ/
Politiet Cảnh sát /kɐ̌jŋ sɐ́t/
Redningstjenesten Đội cứu hộ /ɗə̌ˀj kɨ̂w hə̌w/
Brannvesen Lực lượng cứu hoả /lɨ̌k lɐ̂wŋ kɨ̂w hɑ̌ˀ/

Tell til 25 på vietnamesisk

Tall (Norsk) Vietnamesisk (Utskrift) Vietnamesisk (IPA)
1 một /mə̌t/
2 hai /haj/
3 ba /ɓɐˀ/
4 bốn /ɓɤ̂n/
5 năm /ɲə̌ːm/
6 sáu /sə̌w/
7 bảy /ɓăj/
8 tám /tɐ̌m/
9 chín /cɨ̂n/
10 mười /mɨ̌ːj/
11 mười một /mɨ̌ːj mə̌t/
12 mười hai /mɨ̌ːj haj/
13 mười ba /mɨ̌ːj ɓɐˀ/
14 mười bốn /mɨ̌ːj ɓɤ̂n/
15 mười năm /mɨ̌ːj ɲə̌ːm/
16 mười sáu /mɨ̌ːj sə̌w/
17 mười bảy /mɨ̌ːj ɓăj/
18 mười tám /mɨ̌ːj tɐ̌m/
19 mười chín /mɨ̌ːj cɨ̂n/
20 hai mươi /haj mɨ̌ːj/
21 hai mươi mốt /haj mɨ̌ːj mə̌t/
22 hai mươi hai /haj mɨ̌ːj haj/
23 hai mươi ba /haj mɨ̌ːj ɓɐˀ/
24 hai mươi bốn /haj mɨ̌ːj ɓɤ̂n/
25 hai mươi năm /haj mɨ̌ːj ɲə̌ːm/

Fargene på vietnamesisk

Norsk Vietnamesisk IPA
Hvit Trắng /träwŋ/
Svart Đen /ɗe᷄n/
Grå Xám /ɗɔ᷄m/
Rød Đỏ /ɗɔ̌ˀ/
Blå Xanh /ɗǎˀŋ/
Gul Vàng /va᷄ŋ/
Grønn Xanh lá /ɗǎˀŋ lǎˀ/
Oransje Cam /kāˀm/
Lilla Tím /ɗi᷄m/
Rosa Hồng /ɦɔ᷄ŋ/

Ukedagene, månedene og årstidene på vietnamesisk

Norsk Vietnamesisk IPA
Ukedager:
Mandag Thứ hai /tʰɨ̂j hāj/
Tirsdag Thứ ba /tʰɨ̂j ɓaˀ/
Onsdag Thứ tư /tʰɨ̂j tɨˀ/
Torsdag Thứ năm /tʰɨ̂j nə̌ːm/
Fredag Thứ sáu /tʰɨ̂j sə̌ːw/
Lørdag Thứ bảy /tʰɨ̂j ɓa᷄j/
Søndag Chủ nhật /cɨ̌ˀ ɲi᷄t/
Måneder:
Januar Tháng một /tʰa᷄ːŋ mɜ̌ˀt/
Februar Tháng hai /tʰa᷄ːŋ ha᷄j/
Mars Tháng ba /tʰa᷄ːŋ ɓaˀ/
April Tháng tư /tʰa᷄ːŋ tɨˀ/
Mai Tháng năm /tʰa᷄ːŋ ɲə̌ːm/
Juni Tháng sáu /tʰa᷄ːŋ sə̌ːw/
Juli Tháng bảy /tʰa᷄ːŋ ɓa᷄j/
August Tháng tám /tʰa᷄ːŋ tɐ̌ːm/
September Tháng chín /tʰa᷄ːŋ cɨ̂n/
Oktober Tháng mười /tʰa᷄ːŋ mɨ̌ːj/
November Tháng mười một /tʰa᷄ːŋ mɨ̌ːj mə̌ˀt/
Desember Tháng mười hai /tʰa᷄ːŋ mɨ̌ːj ha᷄j/
Årstider:
Vår Mùa xuân /mɨ̂ə sɨ̌ˀn/
Sommer Mùa hè /mɨ̂ə hɛ̂ˀ/
Høst Mùa thu /mɨ̂ə tʰû/
Vinter Mùa đông /mɨ̂ə ɗə᷄wŋ/

Vietnamesisk Nettkurs

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på