Vanlige Fraser på polsk ✓ | Polsk i hverdagen

Polske fraser – Her finner du de vanligste polske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa polsk

Polske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Polske fraser du bør kunne

Hils på noen på polsk

Hilse på en person på polsk? Det er ganske enkelt:

Norsk Polsk Fonetisk transkripsjon
Hallo Cześć [tʂɛɕtɕ]
Velkommen Witaj [vʲitaj]
God morgen Dzień dobry [dʑɛɲ dobrɨ]
God dag Dzień dobry [dʑɛɲ dobrɨ]
God kveld Dobry wieczór [dɔbrɨ viɛt͡ʂur]
Hyggelig å se deg! Miło cię widzieć! [miwɔ t͡ɕɛ vidʑɛt͡ɕ]
Hyggelig å treffe deg! Miło cię poznać! [miwɔ t͡ɕɛ pɔznaɕ]

svarer man:

Norsk Polsk Fonetisk transkripsjon
Takk, det er godt å se deg også. Dziękuję, miło mi również cię widzieć. [dʑɛŋkujɛ, miwɔ mi ɔtɕɛnʲɛ t͡ɕɛ vidʑɛt͡ɕ]

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Polsk Fonetisk transkripsjon
Hvordan går det med deg? Jak się masz? Yak sh-eh mash?

svarer man:

Norsk Polsk Fonetisk transkripsjon
Takk for at du spør, jeg har det bra. Dziękuję, mam się dobrze. Jyen-kooyeh, mahm sh-eh doh-bzheh
Takk, jeg har det bra. Dziękuję, mam się dobrze. Jyen-kooyeh, mahm sh-eh doh-bzheh
Takk. Jeg har det ikke så bra. Dziękuję. Nie czuję się najlepiej. Jyen-kooyeh. Nyeh choo-yeh sh-eh nay-lyeh-pyehyeh

Mer informasjon om å lære polsk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på polsk?

Å si farvel til en person på polsk er ikke så vanskelig:

Norsk Polsk Fonetisk transkripsjon
Ha det. Na razie. Nah rah-zheh.
Ha det bra! Trzymaj się! Tsh-ih-mahy sh-eh!
Ha det. Na razie. Nah rah-zheh.
Vi ses i morgen. Do zobaczenia jutro. Doh zo-bah-tsen-yah yoo-troh.
Vi ses snart. Do zobaczenia niedługo. Doh zo-bah-tsen-yah nyed-woo-goh.
Sees senere. Do zobaczenia później. Doh zo-bah-tsen-yah poozh-nyeh.
God natt. Dobranoc. Doh-brah-nots.
Vi snakkes. Na razie. Nah rah-zheh.
Hyggelig å treffe deg! Miło mi Cię poznać! Mee-w-oh mee chyeh poz-nahts!

Hvordan presenterer jeg meg på polsk?

Når du bor i Poland, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på polsk og vite hvem du snakker med.

Norsk Polsk Fonetisk transkripsjon
Jeg heter Mario. Mam na imię Mario. Mahm nah eem-yeh Mario.
Hva heter du? Jak masz na imię? Yak mash nah eem-yeh?
Hva heter du til etternavn? Jak masz na nazwisko? Yak mash nah naz-vee-skoh?
Hva heter du til fornavn? Jak masz na imię? Yak mash nah eem-yeh?

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Polsk Fonetisk transkripsjon
Hvor kommer du fra? Skąd jesteś? Skohnt yeh-stesh?
Jeg er fra Berlin. Jestem z Berlina. Yeh-stem z Ber-leen-ah.
Er du fra Paris? Czy jesteś z Paryża? Chy yeh-stesh z Pa-rizh-ah?
Nei, jeg er fra London. Nie, jestem z Londynu. Nyeh, yeh-stem z Lon-dy-noo.
Flott, jeg er også fra London. Świetnie, ja też jestem z Londynu. Sh-vyeh-tnyeh, yah tesh yeh-stem z Lon-dy-noo.
Hvor bor du? Gdzie mieszkasz? Gdzyeh myesh-kahsh?
Jeg bor i Milano. Mieszkam w Mediolanie. Myesh-kahm v Meh-dyoh-lah-nyeh.

Hvis du sitter fast med polsk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Polsk Fonetisk transkripsjon
Snakker du engelsk? Czy mówisz po angielsku? Chy moo-vish poh ahn-gyel-skoo?
Ja, jeg snakker engelsk. Tak, mówię po angielsku. Tahk, moo-vyeh poh ahn-gyel-skoo.
Ja, jeg snakker litt engelsk. Tak, trochę mówię po angielsku. Tahk, troh-ke moo-vyeh poh ahn-gyel-skoo.
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Nie, nie mówię po angielsku. Nyeh, nyeh moo-vyeh poh ahn-gyel-skoo.
Jeg snakker bare polsk. Mówię tylko po polsku. Moo-vyeh tsh-ohw-toh poh pohl-skoo.
Jeg forstår litt polsk. Trochę rozumiem po polsku. Troh-ke roh-zoo-myehm poh pohl-skoo.

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Polsk Fonetisk transkripsjon
Jeg er polsk. Jestem Polakiem/Polką. Yeh-stem Poh-lah-kyem/Pohl-kohm.
Jeg er skadet. Jestem ranny/ranna. Yeh-stem rahn-nih/rahn-nah.
Jeg er her. Jestem tutaj. Yeh-stem too-tahy.
Jeg er sulten. Jestem głodny/głodna. Yeh-stem gwod-nih/gwod-nah.
Jeg er tørst. Jestem spragniony/spragniona. Yeh-stem sprah-gnyoh-ny/sprah-gnyoh-nah.
Jeg er enslig. Jestem samotny/samotna. Yeh-stem sah-mot-nih/sah-mot-nah.
Jeg trenger hjelp! Potrzebuję pomocy! Poh-tsheh-boo-yeh poh-mot-sih!

Be om unnskyldning på polsk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker polsk:

Norsk Polsk Fonetisk transkripsjon
Unnskyld meg. Przepraszam. Psh-eh-prah-shahm.
Jeg ber om unnskyldning. Przepraszam. Psh-eh-prah-shahm.
Unnskyld, det var ikke meningen. Przepraszam, nie chciałem/chciałam. Psh-eh-prah-shahm, nyeh h-chyah-wem/h-chyah-wahm.

Mer informasjon om kurset i polsk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på polsk

Norsk Polsk Fonetisk transkripsjon
Inngang. Wejście. Veh-ee-shcheh.
Toalett. Toaleta. Toh-ah-leh-tah.
Utgang. Wyjście. Vui-shcheh.
Oppmerksomhet! Uwaga! Oo-vah-gah!
Politiet. Policja. Poh-leets-yah.
Redningstjenesten. Służby ratownicze. Swoo-zh-bih rah-toh-vnich-zeh.
Brannvesen. Straż pożarna. Sht-rash poh-zhahr-nah.

Tell til 25 på polsk

Norsk Polsk Fonetisk transkripsjon
1 jeden yeh-den
2 dwa dvah
3 trzy tshih
4 cztery ch-teh-ry
5 pięć pyehnc
6 sześć shehshc
7 siedem syeh-dem
8 osiem oh-shyem
9 dziewięć jeh-vyeh-nyh
10 dziesięć jeh-syen-tsiehnc
11 jedenaście yeh-deh-naht-sheh
12 dwanaście dvah-naht-sheh
13 trzynaście tshih-nah-tsheh
14 czternaście ch-teh-rnah-tsheh
15 piętnaście pyehnt-nah-tsheh
16 szesnaście shehsh-nah-tsheh
17 siedemnaście syeh-dem-nah-tsheh
18 osiemnaście oh-shyem-nah-tsheh
19 dziewiętnaście jeh-vyeh-nyh-nah-tsheh
20 dwadzieścia dvah-jeh-shcha
21 dwadzieścia jeden dvah-jeh-shcha yeh-den
22 dwadzieścia dwa dvah-jeh-shcha dvah
23 dwadzieścia trzy dvah-jeh-shcha tshih
24 dwadzieścia cztery dvah-jeh-shcha ch-teh-ry
25 dwadzieścia pięć dvah-jeh-shcha pyehnc

Fargene på polsk

Norsk Polsk Fonemisk uttale
Rød Czerwony cheh-rvoh-nih
Blå Niebieski nye-byes-kee
Gul Żółty johw-tih
Grønn Zielony zyeh-loh-nih
Svart Czarny char-nih
Hvit Biały byah-wih
Grå Szary shah-ryh
Lilla Fioletowy fyoh-leh-toh-vih
Rosa Różowy roh-zoh-vih
Oransje Pomarańczowy poh-mah-rahn-choh-vih

Ukedagene, månedene og årstidene på polsk

Norsk Polsk Fonetisk transkripsjon
Mandag poniedziałek poh-nyeh-dzyah-wek
Tirsdag wtorek v-toh-rek
Onsdag środa sh-roh-dah
Torsdag czwartek ch-vahr-tek
Fredag piątek pyahntek
Lørdag sobota soh-boh-tah
Søndag niedziela nyeh-dzyeh-lah
Januar styczeń stih-tshehn
Februar luty loo-tih
Mars marzec mahr-tsehts
April kwiecień kvyehtsyehn
Mai maj mahy
Juni czerwiec chehr-vyets
Juli lipiec lee-pyets
August sierpień syehr-pyehn
September wrzesień v-zheh-shyehn
Oktober październik pah-jeh-rnyeek
November listopad lees-toh-pahts
Desember grudzień groo-jyehn
Vår wiosna vee-oh-snah
Sommer lato lahtoh
Høst jesień yeh-shyehn
Vinter zima zee-mah


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på