Vanlige Fraser på maltesisk ✓ | Maltesisk i hverdagen

Maltesiske fraser – Her finner du de vanligste maltesiske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa maltesisk

Maltesiske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Maltesiske fraser du bør kunne

Hils på noen på maltesisk

Hilse på en person på maltesisk? Det er ganske enkelt:

Norsk Maltesisk IPA
Hallo Merħba mɛrħba
Velkommen Merħba mɛrħba
God morgen Bonġu bɔn.dʒu
God dag Bonswa bɔn.swa
God kveld Lejl it-tajjeb lɛjl it.taɪ.jɛb
Hyggelig å se deg! Pjaċir li ntik pjaːtʃir li ntɪk
Hyggelig å treffe deg! Pjaċir li nittreffjawk pjaːtʃir li nɪt.tref.jawK

svarer man:

Norsk Maltesisk IPA
Takk, det er godt å se deg også. Grazzi, huwa tajjeb li narak ukoll. ɡrat͡si, huwɐ tajjɛb li nɐrɐk ukɔl.

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Maltesisk IPA
Hvordan går det med deg? Kif int? kif int?

svarer man:

Norsk Maltesisk IPA
Takk for at du spør, jeg har det bra. Grazzi għall-mistoqsija, għandi ħajja tajba. ɡrat͡si al.mis.tɔp.sija, ɡandi ˈħaj.ja ˈtaj.ba.
Takk, jeg har det bra. Grazzi, għandi ħajja tajba. ɡrat͡si, ɡandi ˈħaj.ja ˈtaj.ba.
Takk. Jeg har det ikke så bra. Grazzi. Għandi ma għandiex ħajja tajba. ɡrat͡si. ɡandi ma ˈɡan.diɛʃ ˈħaj.ja ˈtaj.ba.

Gratis prøveversjon på maltesisk

Lær maltesiskhelt gratis de neste to dagene.
Prøv kurset og se selv hvordan du kan lære fransk mye raskere enn du noen gang hadde forestilt deg.
Opplev selv hvordan det blir morsomt og enkelt å lære maltesisk, og hvordan dette kurset vil gi deg lyst til å fortsette hver eneste dag.
Du kommer til å bli overrasket over hvor mye du lærer på disse to dagene!

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Mer informasjon om å lære maltesisk med et nettbasert språkkurs.

Hvordan sier jeg farvel til noen på maltesisk?

Å si farvel til en person på maltesisk er ikke så vanskelig:

Norsk Maltesisk IPA
Ha det Ċaw tʃaw
Ha det bra! Saħħa saħħa
Ha det Ċaw tʃaw
Vi ses i morgen Narak nhar is-subgħajja naːrak nħar is.subˈɣaj.ja
Vi ses snart Narak bqajjigħ naːrak bˈjaj.jiː.ɡħ
Sees senere Ċaw b’x’trieti tʃaw b.ʃtrjɛ.tiː
God natt Lilgħodwa t-tajba lil.ɣˈɔd.wa t.taj.ba
Vi snakkes. Nitlefkom nit.lɛf.kɔm
Hyggelig å treffe deg! Pjaċir li ntik pjaːtʃir li ntɪk

Hvordan presenterer jeg meg på maltesisk?

Når du bor i Malta, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på maltesisk og vite hvem du snakker med.

Norsk Maltesisk IPA
Jeg heter Mario. Jien jisimni Mario. jiːɛn jiˈsiːm.ni ˈmaː.ri.ɔ
Hva heter du? X’jismek? ʃjɪs.mɛk
Hva heter du til etternavn? X’jismek bl-isem ta’ l-azzjoni? ʃjɪs.mɛk blˈi.sɛm ta laˈdzːjɔːnɪ
Hva heter du til fornavn? X’jismek bl-isem tal-imqaddsa? ʃjɪs.mɛk blˈi.sɛm ta lɪm.ˈʔadː.sa

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Maltesisk IPA
Hvor kommer du fra? Minn fejn tħossni? mɪn fejn tˈħɔs.ni
Jeg er fra Berlin. Jien minn Berlín. jiːɛn mɪn bɛrˈliːn
Er du fra Paris? Int minn Pariġi? int mɪn pɐˈriː.dʒi
Nei, jeg er fra London. Le, jien minn Londra. lɛ jiːɛn mɪn lɔnˈdrɐ
Flott, jeg er også fra London. Tajjeb, jien ukoll minn Londra. taj.jɛb jiːɛn ukɔl mɪn lɔnˈdrɐ
Hvor bor du? Fejn tibbor? fejn tɪbˈbɔr
Jeg bor i Milano. Nibbor fil-Milano. nɪbˈbɔr fɪl.mɪˈlaː.nɔ

Hvis du sitter fast med maltesisk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Maltesisk IPA
Snakker du engelsk? Titkellem bl-Ingliz? tɪtˈkɛl.lɛm blˈiŋ.ɡlɪz
Ja, jeg snakker engelsk. Iva, nitkellem bl-Ingliz. ˈiː.va, nɪtˈkɛl.lɛm blˈiŋ.ɡlɪz
Ja, jeg snakker litt engelsk. Iva, nitkellem ftit bl-Ingliz. ˈiː.va, nɪtˈkɛl.lɛm ftɪt blˈiŋ.ɡlɪz
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Le, ma nitkellemx bl-Ingliz. lɛ, ma nɪtˈkɛl.lɛmʃ blˈiŋ.ɡlɪz
Jeg snakker bare maltesisk. Nitkellem biss bil-Malti. nɪtˈkɛl.lɛm bɪs bɪlˈmaltɪ
Jeg forstår litt maltesisk. Nifhim ftit bil-Malti. nɪˈfɪm ftɪt bɪlˈmaltɪ

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Maltesisk IPA
Jeg er maltesisk. Jien Malti. jiːɛn mɐl.ti
Jeg er skadet. Jien imdendjat. jiːɛn ɪm.dɛn.djat
Jeg er her. Jien hawn. jiːɛn hɔn
Jeg er sulten. Jien għodda. jiːɛn ɣɔd.da
Jeg er tørst. Jien ħam. jiːɛn ħam
Jeg er enslig. Jien sħiħ. jiːɛn sħiːħ
Jeg trenger hjelp! Għandni bżonn għajnuna! ɐnd.ni bˈzɔn ˈɐj.nu.na

Be om unnskyldning på maltesisk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker maltesisk:

Norsk Maltesisk IPA
Unnskyld meg. Skużani. skʊˈʒaː.nɪ
Jeg ber om unnskyldning. Nitħabbilni nispjegani. nɪtˈħab.bɪl.ni nɪs.pjɛˈɡaː.nɪ
Unnskyld, det var ikke meningen. Skużani, mhux kien intenzjoni tiegħi. skʊˈʒaː.nɪ, mħʊʃ kiɛn ɪnˈtɛn.zjɔ.nɪ tɪˈeː.ɐɪ

Maltesisk Nettkurs

Mer informasjon om kurset i maltesisk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på maltesisk

Norsk Maltesisk IPA
Inngang Dħul dħul
Toalett Toilet tɔa.lɛt
Utgang Ħruġ ħruʤ
Oppmerksomhet! Attenzjoni! ɐt.tɛnˈʒɔː.nɪ
Politiet Pulizija pu.liˈziː.ʒɐ
Redningstjenesten Servizz ta’ salvataġġ sɛrˈvɪʒ ta sɐl.vɐˈtaʤ
Brannvesen Xandir tal-ħtiġjiet ʃɐnˈdɪr tɐl.ħtiˈʤiːɛt

Tell til 25 på maltesisk

Tall Maltesisk IPA
1 wieħed wiˈhɛːd
2 tnejn tnejn
3 tlieta tliˈɛːta
4 erbgaʻ ˈɛr.baʕ
5 ħamsa ħamˈsaː
6 sitta ˈsitːa
7 sebgħa ˈsɛb.ʕa
8 tmienja ˈtmiː.ɛn.ja
9 disgħa ˈdiʃ.ʕa
10 għaxra ˈaʃ.ra
11 ħdax ħ.dax
12 tnax tnax
13 tlettax tlɛtˈtaʃ
14 erbatax ɛr.baˈtaʃ
15 ħmistax ħmɪsˈtaʃ
16 sittax ˈsitːaʃ
17 sbatax ˈsbaː.taʃ
18 tmintax ˈtmin.taʃ
19 dsatax ˈdsa.taʃ
20 għoxrin ˈaʃ.rɪn
21 wieħed u għoxrin wiˈhɛːd u ˈaʃ.rɪn
22 tnejn u għoxrin tnejn u ˈaʃ.rɪn
23 tlieta u għoxrin tliˈɛːta u ˈaʃ.rɪn
24 erbgaʻ u għoxrin ˈɛr.baʕ u ˈaʃ.rɪn
25 ħamsa u għoxrin ħamˈsaː u ˈaʃ.rɪn

Fargene på maltesisk

Norsk Maltesisk IPA
Rød Aħmar aħˈmar
Blå Blu blu
Grønn Aħdar aħˈdar
Gul Isfar ˈis.far
Oransje Oranġjo ɔˈrant.d͡ʒɔ
Lilla Lellwja lɛlˈlwiː.a
Rosa Roża ˈrɔ.za
Brun Kannella kanˈnɛl.la
Svart Iswed ˈis.wɛd
Hvit Abjad ˈab.jad

Ukedagene, månedene og årstidene på maltesisk

Norsk Maltesisk IPA
Mandag It-Tnejn it.tnɛjn
Tirsdag It-Tlieta it.tlɪ.ɛː.ta
Onsdag L-Erbgħa lɛrˈbʕa
Torsdag Il-Ħamis il.ħamɪs
Fredag Il-Ġimgħa il.ʤɪmːa
Lørdag Is-Sibt issibt
Søndag Il-Ħaddiem ilħaddjɛm
Januar Jannar jɐnˈnɐr
Februar Frar frɐr
Mars Marzu mɐrˈt͡su
April April ˈap.rɪl
Mai Mejju ˈmɛj.ju
Juni Ġunju ˈʤʊn.jʊ
Juli Lulju lʊlˈjʊ
August Awissu ɐwˈis.sʊ
September Settembru sɛtˈtɛm.brʊ
Oktober Ottubru ɔtˈtʊ.brʊ
November Novembru nɔˈvɛm.brʊ
Desember Diċembru diˈʧɛm.brʊ
Vår Erbgħa żmien ˈɛr.bʕa ˈzmiː.ɛn
Sommer Saħħara saˈħːara
Høst L-Għaxarja lɐˈʤaʃ.jɐ
Vinter L-Imwieled lɪmˈwɪ.lɛd

Maltesisk NettkursButton NORSK Start din gratis proveperiode na


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på