Vanlige Fraser på slovensk ✓ | Slovensk i hverdagen

Slovenske fraser – Her finner du de vanligste slovenske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa slovensk

Slovenske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Slovenske fraser du bør kunne

Hils på noen på slovensk

Hilse på en person på slovensk? Det er ganske enkelt:

Norsk Slovenščina Fonetisk transkripcija
Hallo Zdravo zdrah-voh
Velkommen Dobrodošli doh-broh-doh-shli
God morgen Dobro jutro doh-broh yoo-troh
God dag Dober dan doh-behr dahn
God kveld Dober večer doh-behr vay-cher
Hyggelig å se deg! Lepo te je videti! leh-poh teh yeh vee-deh-tee
Hyggelig å treffe deg! Lepo te je spoznati! leh-poh teh yeh spohz-nah-tee

svarer man:

Norsk Slovenščina Fonetisk transkripcija
Takk, det er godt å se deg også. Hvala, tudi meni je dobro te videti. hvah-lah, too-dee meh-nee yeh doh-broh teh vee-deh-tee

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Slovenščina Fonetisk transkripcija
Hvordan går det med deg? Kako si? kah-koh see?

svarer man:

Norsk Slovenščina Fonetisk transkripcija
Takk for at du spør, jeg har det bra. Hvala za vprašanje, dobro se počutim. hvah-lah zah vprah-shah-nyeh, doh-broh seh po-chew-teem
Takk, jeg har det bra. Hvala, dobro se počutim. hvah-lah, doh-broh seh po-chew-teem
Takk. Jeg har det ikke så bra. Hvala. Nisem najbolje. hvah-lah. nee-sehm nai-boh-lyeh

Slovensk Nettkurs

Mer informasjon om å lære slovensk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på slovensk?

Å si farvel til en person på slovensk er ikke så vanskelig:

Norsk Slovenščina Fonetisk transkripcija
Ha det Adijo ah-dyoh
Ha det bra! Bodite dobro! boh-dee-teh doh-broh
Ha det Adijo ah-dyoh
Vi ses i morgen Se vidiva jutri seh vee-dee-vah yoo-tree
Vi ses snart Se vidimo kmalu seh vee-dee-moh kma-loo
Sees senere Se vidimo kasneje seh vee-dee-moh kah-sney-eh
God natt Lahko noč lah-koh nohch
Vi snakkes Govoriva se goh-voh-ree-vah seh
Hyggelig å treffe deg! Lepo te je spoznati! leh-poh teh yeh spohz-nah-tee

Hvordan presenterer jeg meg på slovensk?

Når du bor i Slovenia, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på slovensk og vite hvem du snakker med.

Norsk Slovenščina Fonetisk transkripcija
Jeg heter Mario. Moje ime je Mario. moyeh ee-meh yeh Mario
Hva heter du? Kako ti je ime? kah-koh tee yeh ee-meh
Hva heter du til etternavn? Kako ti je ime po priimku? kah-koh tee yeh ee-meh poh pree-ee-mkoo
Hva heter du til fornavn? Kako ti je ime po imenu? kah-koh tee yeh ee-meh poh ee-meh-noo

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Slovenščina Fonetisk transkripcija
Hvor kommer du fra? Od kod si? ohd kohd see
Jeg er fra Berlin. Sem iz Berlina. sehm eez Behr-leen-ah
Er du fra Paris? Si iz Pariza? see eez Pah-ree-zah
Nei, jeg er fra London. Ne, sem iz Londona. neh, sehm eez Lohn-doh-nah
Flott, jeg er også fra London. Super, jaz sem tudi iz Londona. soo-pehr, yaz sehm too-dee eez Lohn-doh-nah
Hvor bor du? Kje živiš? kye zhee-veesh
Jeg bor i Milano. Živim v Milanu. zhee-veem vee Mee-lah-noo

Hvis du sitter fast med slovensk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Slovenščina Fonetisk transkripcija
Snakker du engelsk? Govoriš angleško? goh-voh-reesh ahn-gleh-shko
Ja, jeg snakker engelsk. Ja, govorim angleško. yah, goh-voh-reem ahn-gleh-shko
Ja, jeg snakker litt engelsk. Ja, govorim malo angleško. yah, goh-voh-reem mah-loh ahn-gleh-shko
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Ne, ne govorim angleško. neh, neh goh-voh-reem ahn-gleh-shko
Jeg snakker bare slovensk. Govorim samo slovensko. goh-voh-reem sah-moh sloh-ven-sko
Jeg forstår litt slovensk. Razumem malo slovensko. rah-zoo-mehm mah-loh sloh-ven-sko

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Slovenščina Fonetisk transkripcija
Jeg er slovensk. Sem Slovenec. sehm sloh-veh-nets
Jeg er skadet. Poškodovan sem. poh-shkoh-doh-vahn sehm
Jeg er her. Tu sem. too sehm
Jeg er sulten. Lačen sem. lah-chenn sehm
Jeg er tørst. Žejen sem. zhey-enn sehm
Jeg er enslig. Samski sem. sahm-skee sehm
Jeg trenger hjelp! Potrebujem pomoč! poh-treh-boo-yem poh-mohtch

Be om unnskyldning på slovensk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker slovensk:

Norsk Slovenščina Fonetisk transkripcija
Unnskyld meg. Oprostite mi. oh-proh-stee-teh mee
Jeg ber om unnskyldning. Prosim za opravičilo. proh-seem zah oh-prah-vee-chee-loh
Unnskyld, det var ikke meningen. Oprostite, ni bilo namerno. oh-proh-stee-teh, nee bee-loh nah-mehr-noh

Slovensk Nettkurs

Mer informasjon om kurset i slovensk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på slovensk

Norsk Slovenščina Fonetisk transkripcija
Inngang Vstop fstoap
Toalett Stranišče strah-neesh-cheh
Utgang Izhod ee-zhoht
Oppmerksomhet! Pozor! poh-zohr
Politiet Policija poh-lee-tsee-yah
Redningstjenesten Reševalna služba reh-sheh-vahl-nah sloo-zh-bah
Brannvesen Gasilci gah-seel-tsee

Tell til 25 på slovensk

Norsk Slovenščina Fonetisk transkripcija
1 ena eh-nah
2 dva dvah
3 tri tree
4 štiri shtee-ree
5 pet peht
6 šest shehst
7 sedem seh-dem
8 osem oh-sehm
9 devet deh-veht
10 deset deh-seht
11 enajst eh-nai-yst
12 dvanajst dvah-nai-yst
13 trinajst tree-nai-yst
14 štirinajst shtee-ree-nai-yst
15 petnajst peht-nai-yst
16 šestnajst shehst-nai-yst
17 sedemnajst seh-dem-nai-yst
18 osemnajst oh-sehm-nai-yst
19 devetnajst deh-veht-nai-yst
20 dvajset dvai-set
21 enaindvajset eh-nai-ihn-dvai-set
22 dvaindvajset dvah-ihn-dvai-set
23 triindvajset tree-ihn-dvai-set
24 štiriindvajset shtee-ree-ihn-dvai-set
25 petindvajset peht-ihn-dvai-set

Fargene på slovensk

Norsk Slovenščina Fonetisk transkripsjon
Hvit Bela beh-lah
Svart Črna chur-nah
Rød Rdeča rdeh-chah
Blå Modra moh-drah
Grønn Zelena zeh-leh-nah
Gul Rumena roo-meh-nah
Oransje Oranžna oh-rahnzh-nah
Lilla Vijolična vee-yoh-lee-ch-nah
Rosa Roza roh-zah
Brun Rjava ryah-vah

Ukedagene, månedene og årstidene på slovensk

Norsk Slovenščina Fonetisk transkripsjon
Ukedager
Mandag Ponedeljek poh-neh-deh-lyek
Tirsdag Torek toh-rehk
Onsdag Sreda sreh-dah
Torsdag Četrtek chay-tur-tek
Fredag Petek peh-tehk
Lørdag Sobota soh-boh-tah
Søndag Nedelja neh-deh-lyah
Måneder
Januar Januar yah-nuh-oohr
Februar Februar feh-broo-ahr
Mars Marec mah-rets
April April ah-preel
Mai Maj my
Juni Junij yoo-nee
Juli Julij yoo-lee
August Avgust ahv-goost
September September sehp-tem-bur
Oktober Oktober ok-toh-ber
November November noh-vehm-ber
Desember December deh-tsem-ber
Årstider
Vinter Zima zee-mah
Vår Pomlad pohm-lahd
Sommer Poletje poh-leh-tyeh
Høst Jesen yeh-sehn

Slovensk Nettkurs


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på