Vanlige Fraser på wolof ✓ | Wolof i hverdagen

Wolof fraser – Her finner du de vanligste wolof frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa wolof

Wolofe fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Wolofe fraser du bør kunne

Hils på noen på wolof

Hilse på en person på wolof? Det er ganske enkelt:

Norsk Wolof Fonetisk (IPA)
Hallo Nopp (informell) / Nopp naa nga (formell) /nɔp (ɪnfɔrmɛl) / nɔp naː ŋa (fɔrmɛl)/
Velkommen Jërëjëf /dʒɛrɛf/
God morgen Suba jëm /suːba ʤɛm/
God dag Suba ñaari /suːba ɲaːri/
God kveld Suba ñaar /suːba ɲaːr/
Hyggelig å se deg! Ñopp naa jël ci yoon! /ɲɔp naː ʤɛl ʧi joːn/
Hyggelig å treffe deg! Ñopp naa jël ci yoon bi! /ɲɔp naː ʤɛl ʧi joːn bi/

svarer man:

Norsk Wolof Fonetisk (IPA)
Takk, det er godt å se deg også. Jërejëf, ñopp naa laaj bi ñu seen ak. /dʒɛrɛf, ɲɔp naː laːʤ bi ɲu seːn ak/

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Wolof Fonetisk (IPA)
Hvordan går det med deg? Nopp naa laaj naa ngiy jëfandik? /nɔp naː laːʤ naː ŋij ʤɛfandik/

svarer man:

Norsk Wolof Fonetisk (IPA)
Takk for at du spør, jeg har det bra. Jërëjëf laaj ci mënu jàng, maangi lekk. /dʒɛrɛf laːʤ ʧi mɛnu ʤaŋ, maŋi lɛk/
Takk, jeg har det bra. Jërëjëf, maangi lekk. /dʒɛrɛf, maŋi lɛk/
Takk. Jeg har det ikke så bra. Jërëjëf. Maangi lekk baax na baax. /dʒɛrɛf. maŋi lɛk baːx na baːx/

Gratis prøveversjon på wolof

Lær wolofhelt gratis de neste to dagene.
Prøv kurset og se selv hvordan du kan lære fransk mye raskere enn du noen gang hadde forestilt deg.
Opplev selv hvordan det blir morsomt og enkelt å lære wolof, og hvordan dette kurset vil gi deg lyst til å fortsette hver eneste dag.
Du kommer til å bli overrasket over hvor mye du lærer på disse to dagene!

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Mer informasjon om å lære wolof med et nettbasert språkkurs.

Hvordan sier jeg farvel til noen på wolof?

Å si farvel til en person på wolof er ikke så vanskelig:

Norsk Wolof Fonetisk (IPA)
Ha det Ñaata laaj /ɲaːta laːʤ/
Ha det bra! Ñaata laaj na neex na ñëwu! /ɲaːta laːʤ na neːx na ɲɛwu/
Ha det Ñaata laaj /ɲaːta laːʤ/
Vi ses i morgen Nopp naa laaju ñu bëgg na dem /nɔp naː laːʤu ɲu bɛg na dɛm/
Vi ses snart Nopp naa laaju ñu ñëkk na /nɔp naː laːʤu ɲu ɲɛk na/
Sees senere Yendu leen ñuul /jɛndu leːn ɲuːl/
God natt Ñaari lekk /ɲaːri lɛk/
Vi snakkes. Dégg naa nexul ñuul /deɡ naː nɛxul ɲuːl/
Hyggelig å treffe deg! Jërejëf naa laaj jàng ci yoon! /dʒɛrɛf naː laːʤ ʤaŋ ʧi joːn/

Hvordan presenterer jeg meg på wolof?

Når du bor i Senegal, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på wolof og vite hvem du snakker med.

Norsk Wolof Fonetisk (IPA)
Jeg heter Mario. Nopp naa laaj Mario. /nɔp naː laːʤ Mario/
Hva heter du? Nopp naa laaj? /nɔp naː laːʤ/
Hva heter du til etternavn? Nopp naa laaj? Seen wi? /nɔp naː laːʤ sen wi/
Hva heter du til fornavn? Nopp naa laaj? Seen ak nga? /nɔp naː laːʤ sen ak ŋa/

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Wolof Fonetisk (IPA)
Hvor kommer du fra? Nopp naa tàkk ci kó? /nɔp naː taːk ci koː/
Jeg er fra Berlin. Nopp naa jàng Berlin. /nɔp naː ʤaŋ Berlin/
Er du fra Paris? Sukaay laaj ci Paris? /suːkaːj laːʤ ci Paris/
Nei, jeg er fra London. Déedet, nopp naa jàng London. /deːdɛt, nɔp naː ʤaŋ London/
Flott, jeg er også fra London. Nopp naa jàng London dafay doxul. /nɔp naː ʤaŋ London dafaj doxul/
Hvor bor du? Nopp naa tàkk ci xam? /nɔp naː taːk ci xam/
Jeg bor i Milano. Nopp naa taxaw Milan. /nɔp naː taχaw Milan/

Hvis du sitter fast med wolof, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Wolof Fonetisk (IPA)
Snakker du engelsk? Nopp naa seen aŋalees? /nɔp naː sen aŋalɛːs/
Ja, jeg snakker engelsk. Waaw, nopp naa seen aŋalees. /waːw, nɔp naː sen aŋalɛːs/
Ja, jeg snakker litt engelsk. Waaw, nopp naa seen aŋalees mi laa baax. /waːw, nɔp naː sen aŋalɛːs mi laː baːx/
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Alaa, nopp naa seen aŋalees bu baax. /alaː, nɔp naː sen aŋalɛːs bu baːx/
Jeg snakker bare wolof. Nopp naa seen Wolof dafa doxul. /nɔp naː sen Wolof dafa doxul/
Jeg forstår litt wolof. Nopp naa seen Wolof mi laa baax. /nɔp naː sen Wolof mi laː baːx/

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Wolof Fonetisk (IPA)
Jeg er wolof. Nopp naa jàng Wolof. /nɔp naː ʤaŋ Wolof/
Jeg er skadet. Nopp naa suusul. /nɔp naː suːsul/
Jeg er her. Nopp naa fan la. /nɔp naː fan la/
Jeg er sulten. Nopp naa dox na laaj. /nɔp naː dox na laːʤ/
Jeg er tørst. Nopp naa kersa. /nɔp naː kɛrsa/
Jeg er enslig. Nopp naa solo. /nɔp naː solo/
Jeg trenger hjelp! Nopp naa wóóy taaw! /nɔp naː wɔːj taːw/

Be om unnskyldning på wolof

Slik sier du unnskyld til noen som snakker wolof:

Norsk Wolof Fonetisk (IPA)
Unnskyld meg. Jàng naa sukkandik. /ʤaŋ naː sukandik/
Jeg ber om unnskyldning. Nopp naa sukkandik. /nɔp naː sukandik/
Unnskyld, det var ikke meningen. Sukkandik, na la neex ba geñ. /sukandik, na la neːx ba gɛɲ/

Wolof Nettkurs

Mer informasjon om kurset i wolof forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på wolof

Norsk Wolof Fonetisk (IPA)
Inngang Juddu /ʤudːu/
Toalett Tuwaal /tuwaːl/
Utgang Way /waj/
Oppmerksomhet! Nopp naa jëfandik! /nɔp naː ʤɛfandik/
Politiet Jandarmri /ʤandarmri/
Redningstjenesten Sopp naa dox na jëfandik /sɔp naː dox na ʤɛfandik/
Brannvesen Sopp naa suus na jëfandik /sɔp naː suːs na ʤɛfandik/

Tell til 25 på wolof

Norsk Wolof Fonetisk (IPA)
1 ñaar /ɲaːr/
2 ñaajo /ɲaːʤo/
3 ñaata /ɲaːta/
4 ñeent /ɲeːnt/
5 juróom /ʤuroːm/
6 juroóbe /ʤuroːbɛ/
7 juroójóp /ʤuroːʤoːp/
8 juroójóp ñaar /ʤuroːʤoːp ɲaːr/
9 juroójóp ñaajo /ʤuroːʤoːp ɲaːʤo/
10 fukk /fuk/
11 fukk ak ñaar /fuk ak ɲaːr/
12 fukk ak ñaajo /fuk ak ɲaːʤo/
13 fukk ak ñaata /fuk ak ɲaːta/
14 fukk ak ñeent /fuk ak ɲeːnt/
15 fukk ak juróom /fuk ak ʤuroːm/
16 fukk ak juroóbe /fuk ak ʤuroːbɛ/
17 fukk ak juroójóp /fuk ak ʤuroːʤoːp/
18 fukk ak juroójóp ñaar /fuk ak ʤuroːʤoːp ɲaːr/
19 fukk ak juroójóp ñaajo /fuk ak ʤuroːʤoːp ɲaːʤo/
20 ñaaral /ɲaːral/
21 ñaaral ak ñaar /ɲaːral ak ɲaːr/
22 ñaaral ak ñaajo /ɲaːral ak ɲaːʤo/
23 ñaaral ak ñaata /ɲaːral ak ɲaːta/
24 ñaaral ak ñeent /ɲaːral ak ɲeːnt/
25 ñaaral ak juróom /ɲaːral ak ʤuroːm/

Fargene på wolof

Norsk Wolof Fonetisk (IPA)
Rød Buñ bëj /buɲ beʤ/
Blå Buñ leen /buɲ leːn/
Grønn Buñ kaw /buɲ kaw/
Gul Buñ samp /buɲ samp/
Svart Gor /ɡor/
Hvit Fuutor /fuːtor/
Grå Ngaw /ŋaw/
Oransje Buñ bari /buɲ bari/
Lilla Buñ bufaa /buɲ bufaː/
Rosa Buñ bopp /buɲ bɔp/

Ukedagene, månedene og årstidene på wolof

Norsk Wolof Fonetisk (IPA)
Ukedager
Mandag Arewa /arɛwa/
Tirsdag Talata /talata/
Onsdag Alarba /alarba/
Torsdag Alkhamiis /alkʰamis/
Fredag Aljumaa /ald͡ʒumaː/
Lørdag Asabdu /asabdu/
Søndag Alhadi /aladi/
Månedene
Januar Saawiyétu Saaré /saːwijetu saːre/
Februar Feewiriye Saaré /feːwirije saːre/
Mars Marsiye Saaré /marsiʒe saːre/
April Apreelu Saaré /apreːlu saːre/
Mai Mee Saaré /meː saːre/
Juni Suwe Saaré /suwe saːre/
Juli Sulyu Saaré /sulju saːre/
August Utustu Saaré /utustu saːre/
September Sektambaru Saaré /sektambaru saːre/
Oktober Oktoobar Saaré /oktoːbar saːre/
November Nowambaru Saaré /nowambaru saːre/
Desember Desambaru Saaré /desambaru saːre/
Årstidene
Vår Xaarit Saaré /xarit saːre/
Sommer Samay Saaré /samaj saːre/
Høst Saawiyétu Saaré /saːwijetu saːre/
Vinter Xibar Saaré /xibar saːre/

Wolof Nettkurs

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på