Vanlige Fraser på bulgarsk ✓ | Bulgarsk i hverdagen

Bulgarske fraser – Her finner du de vanligste bulgarske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa bulgarsk

Bulgarske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Bulgarske fraser du bør kunne

Hils på noen på bulgarsk

Hilse på en person på bulgarsk? Det er ganske enkelt:

Norsk Bulgarsk Fonetisk transkripsjon
Hallo Здравей Zdravey
Velkommen Добре дошъл/дошла Dobre doshǎl/doshla
God morgen Добро утро Dobro utro
God dag Добър ден Dobar den
God kveld Добър вечер Dobar vecher
Hyggelig å se deg! Радвам се да те видя! Radvam se da te vidya!
Hyggelig å treffe deg! Радвам се да те срещна! Radvam se da te sreshtna!

svarer man:

Norsk Bulgarsk Fonetisk transkripsjon
Takk Благодаря (Blagodarya) blah-go-da-rya
det er godt å se deg også Радвам се да те видя и теб (Radvam se da te vidya i teb) rad-vam se da te vi-dya ee teb

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Bulgarsk Fonetisk transkripsjon
Hvordan går det med deg? Как си? (Kak si?) kak see

svarer man:

Norsk Bulgarsk Fonetisk transkripsjon
Takk for at du spør, jeg har det bra. Благодаря, че питаш, добре съм. (Blagodarya, che pitash, dobre sam.) blah-go-da-rya, che pee-tash, do-bre sam
Takk, jeg har det bra. Благодаря, добре съм. (Blagodarya, dobre sam.) blah-go-da-rya, do-bre sam
Takk. Jeg har det ikke så bra. Благодаря. Не съм много добре. (Blagodarya. Ne sam mnogo dobre.) blah-go-da-rya. ne sam mno-go do-bre

Bulgarsk Nettkurs

Mer informasjon om å lære bulgarsk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på bulgarsk?

Å si farvel til en person på bulgarsk er ikke så vanskelig:

Norsk Bulgarsk Fonetisk transkripsjon
Ha det Чао (Chao) chao
Ha det bra! Чао! (Chao!) chao
Ha det Чао (Chao) chao
Vi ses i morgen Ще се видим утре (Shte se vidim utre) shte se vee-deem oo-tre
Vi ses snart Ще се видим скоро (Shte se vidim skoro) shte se vee-deem sko-ro
Sees senere До скоро (Do skoro) do sko-ro
God natt Лека нощ (Leka nosht) le-ka nosht
Vi snakkes Ще се чуем (Shte se chuem) shte se chue-em
Hyggelig å treffe deg! Приятно ми е да те видя! (Priyatno mi e da te vidya!) pree-at-no mi e da te vi-dya

Hvordan presenterer jeg meg på bulgarsk?

Når du bor i Bulgaria, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på bulgarsk og vite hvem du snakker med.

Norsk Bulgarsk Fonetisk transkripsjon
Jeg heter Mario. Казвам се Марио. (Kazvam se Mario.) kaz-vam se Ma-rio
Hva heter du? Как се казваш? (Kak se kazvash?) kak se kaz-vash
Hva heter du til etternavn? Как се казваш на фамилия? (Kak se kazvash na familiiya?) kak se kaz-vash na fa-mi-li-ya
Hva heter du til fornavn? Как се казваш на име? (Kak se kazvash na ime?) kak se kaz-vash na i-me

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Bulgarsk Fonetisk transkripsjon
Hvor kommer du fra? От къде си? (Ot kade si?) ot ka-de see
Jeg er fra Berlin. Аз съм от Берлин. (Az sam ot Berlin.) az sahm ot Ber-lin
Er du fra Paris? Ти си от Париж? (Ti si ot Parizh?) tee see ot Pa-rizh
Nei, jeg er fra London. Не, аз съм от Лондон. (Ne, az sam ot London.) ne, az sahm ot Lon-don
Flott, jeg er også fra London. Страхотно, аз също съм от Лондон. (Strahotno, az sashto sam ot London.) stra-hot-no, az sashto sam ot Lon-don
Hvor bor du? Къде живееш? (Kade zhiveesh?) ka-de zhi-veesh
Jeg bor i Milano. Живея в Милано. (Zhiveya v Milano.) zhi-ve-ya v Mi-la-no

Hvis du sitter fast med bulgarsk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Bulgarsk Fonetisk transkripsjon
Snakker du engelsk? Говориш ли английски? (Govorish li angliyski?) go-vo-rish li an-gliy-ski
Ja, jeg snakker engelsk. Да, говоря английски. (Da, govorya angliyski.) da, go-vo-rya an-gliy-ski
Ja, jeg snakker litt engelsk. Да, говоря малко английски. (Da, govorya malko angliyski.) da, go-vo-rya mal-ko an-gliy-ski
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Не, не говоря английски. (Ne, ne govorya angliyski.) ne, ne go-vo-rya an-gliy-ski
Jeg snakker bare bulgarsk. Говоря само български. (Govorya samo balgarski.) go-vo-rya sa-mo bal-gar-ski
Jeg forstår litt bulgarsk. Разбирам малко български. (Razbiram malko balgarski.) raz-bi-ram mal-ko bal-gar-ski

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Bulgarsk Fonetisk transkripsjon
Jeg er bulgarsk. Аз съм българин. (Az sam balgarin.) az sam bal-ga-rin
Jeg er skadet. Аз съм ранен. (Az sam ranen.) az sam ra-nen
Jeg er her. Аз съм тук. (Az sam tuk.) az sam took
Jeg er sulten. Аз съм гладен. (Az sam gladen.) az sam gla-den
Jeg er tørst. Аз съм жаден. (Az sam zhaden.) az sam zha-den
Jeg er enslig. Аз съм сам. (Az sam sam.) az sam sam
Jeg trenger hjelp! Нуждая се от помощ! (Nuzhdaya se ot pomosht!) noozh-da-ya se ot po-mosht

Be om unnskyldning på bulgarsk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker bulgarsk:

Norsk Bulgarsk Fonetisk transkripsjon
Unnskyld meg. Извинявайте ме. (Izvinyavayte me.) iz-vi-nya-vay-te me
Jeg ber om unnskyldning. Моля за извинение. (Molya za izvinenie.) mo-lya za iz-vi-ne-nie
Unnskyld, det var ikke meningen. Съжалявам, не беше моята цел. (Sazhalyavam, ne beshe moyata tsel.) sa-za-lya-vam, ne be-she mo-ya-ta tsel

Bulgarsk Nettkurs

Mer informasjon om kurset i bulgarsk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på bulgarsk

Norsk Bulgarsk Fonetisk transkripsjon
Inngang Вход (Vhod) v-hod
Toalett Тоалетна (Toaletna) to-a-let-na
Utgang Изход (Izhod) iz-hod
Oppmerksomhet! Внимание! (Vnimanie!) vni-ma-nie
Politiet Полиция (Policia) po-li-tsi-ya
Redningstjenesten Спешна помощ (Speshna pomosht) spesh-na po-mosht
Brannvesen Пожарна служба (Pozharna sluzhba) po-zha-rna sluzh-ba

Tell til 25 på bulgarsk

Norsk Bulgarsk Fonetisk transkripsjon
1 едно ed-no
2 две dve
3 три tri
4 четири che-ti-ri
5 пет pet
6 шест shest
7 седем se-dem
8 осем o-sem
9 девет de-vet
10 десет de-set
11 единадесет e-di-na-de-set
12 дванадесет dva-na-de-set
13 тринадесет tri-na-de-set
14 четиринадесет che-ti-ri-na-de-set
15 петнадесет pet-na-de-set
16 шестнадесет shest-na-de-set
17 седемнадесет se-dem-na-de-set
18 осемнадесет o-sem-na-de-set
19 деветнадесет de-vet-na-de-set
20 двадесет dva-de-set
21 двадесет и едно dva-de-set i ed-no
22 двадесет и две dva-de-set i dve
23 двадесет и три dva-de-set i tri
24 двадесет и четири dva-de-set i che-ti-ri
25 двадесет и пет dva-de-set i pet

Fargene på bulgarsk

Norsk Bulgarsk Fonetisk transkripsjon
Hvit Бял (Byal) byal
Svart Черен (Cheren) che-ren
Rød Червен (Cherven) cher-ven
Blå Син (Sin) sin
Gul Жълт (Zhalty) zhalt
Grønn Зелен (Zelen) ze-len
Oransje Оранжев (Oranzhev) o-ran-zhev
Lilla Лилав (Lilav) li-lav
Rosa Розов (Rozov) ro-zov
Brun Кафяв (Kafyav) ka-fyav

Ukedagene, månedene og årstidene på bulgarsk

Norsk Bulgarsk Fonetisk transkripsjon
Ukedager
Mandag Понеделник (Ponedelnik) po-ne-del-nik
Tirsdag Вторник (Vtornik) vtor-nik
Onsdag Сряда (Sryada) srya-da
Torsdag Четвъртък (Chetvartak) chet-var-tak
Fredag Петък (Petak) pe-tak
Lørdag Събота (Sabota) sa-bo-ta
Søndag Неделя (Nedelya) ne-de-lya
Månedene
Januar Януари (Yanuari) ya-nua-ri
Februar Февруари (Fevruari) fe-vrua-ri
Mars Март (Mart) mart
April Април (April) a-pril
Mai Май (Mai) mai
Juni Юни (Yuni) yu-ni
Juli Юли (Yuli) yu-li
August Август (Avgust) av-gust
September Септември (Septemvri) sep-tem-vri
Oktober Октомври (Oktomvri) ok-tom-vri
November Ноември (Noemvri) no-em-vri
Desember Декември (Dekemvri) de-kem-vri
Årstider
Vår Пролет (Prolet) pro-let
Sommer Лято (Lyato) lya-to
Høst Есен (Esen) e-sen
Vinter Зима (Zima) zi-ma

Bulgarsk Nettkurs


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på