Vanlige Fraser på filippinsk ✓ | Filippinsk i hverdagen

Filippinske fraser – Her finner du de vanligste filippinske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa filippinsk

Filippinske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Filippinske fraser du bør kunne

Hils på noen på filippinsk

Hilse på en person på filippinsk? Det er ganske enkelt:

Norsk Filippinsk IPA
Hallo Kumusta kumus’ta
Velkommen Maligayang pagdating ma.li.ga’yang pag.da.ting
God morgen Magandang umaga ma.gan’dang u.ma.ga
God dag Magandang araw ma.gan’dang a’raw
God kveld Magandang gabi ma.gan’dang ga’bi
Hyggelig å se deg! Masaya akong makita ka! ma.sa’ya a.kong ma.ki.ta ka
Hyggelig å treffe deg! Masaya akong makilala ka! ma.sa’ya a.kong ma.ki.la.la ka

svarer man:

Norsk Filippinsk IPA
Takk, det er godt å se deg også. Salamat, maganda rin na makita ka. sa.la’mat ma.gan’da rin na ma’ki.ta ka

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Filippinsk IPA
Hvordan går det med deg? Kamusta ka? ka.mus’ta ka

svarer man:

Norsk Filippinsk IPA
Takk for at du spør, jeg har det bra. Salamat sa pagtatanong, mabuti naman ako. sa.la’mat sa pag.ta.ta’non, ma.bu’ti na’man a.ko.
Takk, jeg har det bra. Salamat, mabuti naman ako. sa.la’mat, ma.bu’ti na’man a.ko.
Takk. Jeg har det ikke så bra. Salamat. Hindi ako gaanong mabuti. sa.la’mat. hin’di a’ko ga.a’nong ma.bu’ti.

Gratis prøveversjon på filippinsk

Lær filippinskhelt gratis de neste to dagene.
Prøv kurset og se selv hvordan du kan lære fransk mye raskere enn du noen gang hadde forestilt deg.
Opplev selv hvordan det blir morsomt og enkelt å lære filippinsk, og hvordan dette kurset vil gi deg lyst til å fortsette hver eneste dag.
Du kommer til å bli overrasket over hvor mye du lærer på disse to dagene!

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Mer informasjon om å lære filippinsk med et nettbasert språkkurs.

Hvordan sier jeg farvel til noen på filippinsk?

Å si farvel til en person på filippinsk er ikke så vanskelig:

Norsk Filippinsk IPA
Ha det Paalam pa.a’lam
Ha det bra! Ingat ka! in’gat ka
Ha det Paalam pa.a’lam
Vi ses i morgen Magkita tayo bukas mag’ki.ta ta’yo ‘bu.kas
Vi ses snart Magkita tayo sa madaling araw mag’ki.ta ta’yo sa ma.da’ling a’raw
Sees senere Hanggang sa muli hang’gang sa ‘mu.li
God natt Magandang gabi ma.gan’dang ga’bi
Vi snakkes Magkita tayo mag’ki.ta ta’yo
Hyggelig å treffe deg! Nakakatuwang makilala ka! na.ka.ka.tu.wang ma.ki.la.la ka

Hvordan presenterer jeg meg på filippinsk?

Når du bor i Filippinene, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på filippinsk og vite hvem du snakker med.

Norsk Filippinsk IPA
Jeg heter Mario. Ako si Mario. a’ko si ‘ma.ri.o
Hva heter du? Anong pangalan mo? a’nong pa.ŋa’lan mo
Hva heter du til etternavn? Anong apelyido mo? a’nong a.pe’lyi.do mo
Hva heter du til fornavn? Anong pangalan mo sa unahan? a’nong pa.ŋa’lan mo sa u.na’han

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Filippinsk IPA
Hvor kommer du fra? Taga saan ka? ta’ga sa’an ka
Jeg er fra Berlin. Taga Berlin ako. ta’ga ‘ber.lin a’ko
Er du fra Paris? Taga Paris ka? ta’ga pa’ris ka
Nei, jeg er fra London. Hindi, taga London ako. hin’di, ta’ga ‘lon.don a’ko
Flott, jeg er også fra London. Maganda, taga London din ako. ma’gan.da, ta’ga ‘lon.don din a’ko
Hvor bor du? Saan ka nakatira? sa’an ka na.ka’ti.ra
Jeg bor i Milano. Nakatira ako sa Milano. na.ka’ti.ra a’ko sa mi.la’no

Hvis du sitter fast med filippinsk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Filippinsk IPA
Snakker du engelsk? Nagsasalita ka ba ng Ingles? nag.sa.sa’li.ta ka ba ŋ ‘ing.gles
Ja, jeg snakker engelsk. Oo, nagsasalita ako ng Ingles. o’o nag.sa.sa’li.ta a’ko ŋ ‘ing.gles
Ja, jeg snakker litt engelsk. Oo, nagsasalita ako ng kaunting Ingles. o’o nag.sa.sa’li.ta a’ko ŋ ka’un.ting ‘ing.gles
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Hindi, hindi ako nagsasalita ng Ingles. hin’di hin’di a’ko nag.sa.sa’li.ta ŋ ‘ing.gles
Jeg snakker bare filippinsk. Nagsasalita ako ng Filipino lamang. nag.sa.sa’li.ta a’ko ŋ fi.li’pi.no la’mang
Jeg forstår litt filippinsk. Kaunti lamang ang nauunawaan kong Filipino. ka.un’ti la’mang aŋ nau.u.na’wa.ang koŋ fi.li’pi.no

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Filippinsk IPA
Jeg er filippinsk. Ako ay Pilipino. a’ko aɪ pi.lɪ’pi.no
Jeg er skadet. Ako ay nasaktan. a’ko aɪ na’sak.tan
Jeg er her. Ako ay narito. a’ko aɪ na’ri.to
Jeg er sulten. Ako ay gutom. a’ko aɪ ‘gu.tom
Jeg er tørst. Ako ay uhaw. a’ko aɪ u’haw
Jeg er enslig. Ako ay walang kasama. a’ko aɪ wa’laŋ ka’sa.ma
Jeg trenger hjelp! Kailangan ko ng tulong! kaɪ.la’ŋan koŋ ‘tu.lɔŋ

Be om unnskyldning på filippinsk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker filippinsk:

Norsk Filippinsk IPA
Unnskyld meg. Paumanhin. pa.ʊ.mæn’hɪn
Jeg ber om unnskyldning. Humihingi ako ng paumanhin. hu.mi’hɪŋ.gɪ a’ko ŋ pa.ʊ.mæn’hɪn
Unnskyld, det var ikke meningen. Pasensya na, hindi yun ang ibig kong sabihin. pa’sɛn.sjɐ na, hin’di jʊn aŋ ɐ’bɪg kɔŋ sa’bɪhɪn

filippinsk Nettkurs

Mer informasjon om kurset i filippinsk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på filippinsk

Norsk Filippinsk IPA
Inngang Pasukan pa.su’kan
Toalett Banyo ba’ɲɔ
Utgang Labasan la.ba’san
Oppmerksomhet! Atenyong pansin! ʌ’tɛ.njɔŋ pa’n.sin
Politiet Pulis pu’lɪs
Redningstjenesten Mga emergency mɐ’ɡa ɪ’mɛɹ.dʒən.si
Brannvesen Bumbero bʊm’bɛ.ɹo

Tell til 25 på filippinsk

Tall (Norsk) Filippinsk IPA
1 Isa ‘ɪ.sa
2 Dalawa da’la.wa
3 Tatlo ‘tat.lo
4 Apat ‘a.pat
5 Lima ‘li.ma
6 Anim ‘a.nɪm
7 Pito ‘pi.to
8 Walo ‘wa.lo
9 Siyam ‘sjam
10 Sampu ‘sam.pʊ
11 Labing-isa la.bɪŋ ‘ɪ.sa
12 Labindalawa la.bɪn.da’la.wa
13 Labintatlo la.bɪn’tat.lo
14 Labing-apat la.bɪŋ ‘a.pat
15 Labing-lima la.bɪŋ ‘li.ma
16 Labing-anim la.bɪŋ ‘a.nɪm
17 Labimpito la.bɪm’pi.to
18 Labing-walo la.bɪŋ ‘wa.lo
19 Labinsiyam la.bin’sj’am
20 Dalawampu da.la.wam’pʊ
21 Dalawampu’t isa da.la.wam’pʊt ‘ɪ.sa
22 Dalawampu’t dalawa da.la.wam’pʊt da.la’wa
23 Dalawampu’t tatlo da.la.wam’pʊt ‘tat.lo
24 Dalawampu’t apat da.la.wam’pʊt ‘a.pat
25 Dalawampu’t lima da.la.wam’pʊt ‘li.ma

Fargene på filippinsk

Norsk Filippinsk IPA
Hvit Puti ‘pu.tɪ
Svart Itim ‘ɪ.tɪm
Rød Pula ‘pu.la
Blå Bughaw bu’g.haw
Gul Dilaw dɪ’lau
Grønn Berde bɛɹ’dɛ
Oransje Kahel ka’hɛl
Lilla Lila ‘li.la
Rosa Rosas ‘ɹɔ.sas
Brun Kayumanggi ka.ju’maŋ.gi

Ukedagene, månedene og årstidene på filippinsk

Norsk Filippinsk IPA
Ukedager:
Mandag Lunes ‘lu.nɛs
Tirsdag Martes ‘maɾ.tɛs
Onsdag Miyerkules mi.jɛr.ku’lɛs
Torsdag Huwebes hu’wɛ.bɛs
Fredag Biyernes bɪ’jɛɾ.nɛs
Lørdag Sabado sa’ba.do
Søndag Linggo ‘lɪŋ.go
Månedene:
Januar Enero ɛ’ne.ɾo
Februar Pebrero pɛ’brɛ.ɾo
Mars Marso ‘maɾ.so
April Abril a’bɾɪl
Mai Mayo ‘ma.jo
Juni Hunyo hu’ɲo
Juli Hulyo hu’ljo
August Agosto a’gɔs.to
September Setyembre sɛ’tjɛm.bɾɛ
Oktober Oktubre ɔk’tu.bɾɛ
November Nobyembre no’bɪm.bɾɛ
Desember Disyembre dɪ’sɛm.bɾɛ
Årstidene:
Vår Tagsibol taɡ.si’bol
Sommer Tag-init taɡ i’nɪt
Høst Taglagas taɡ.la’ɡas
Vinter Taglamig taɡ.la’mɪɡ

filippinsk Nettkurs

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på