Vanlige Fraser på hviterussisk ✓ | Hviterussisk i hverdagen

Hviterussiske fraser – Her finner du de vanligste hviterussiske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa hviterussisk

Hviterussiske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Hviterussiske fraser du bør kunne

Hils på noen på hviterussisk

Hilse på en person på hviterussisk? Det er ganske enkelt:

Norsk Hviterussisk Fonetisk transkripsjon
Hallo Прывітанне Pryvitannie
Velkommen Вiтаем Vitajem
God morgen Добрай ранiцы Dobraj ranići
God dag Добрай дня Dobraj dnja
God kveld Добрай вечар Dobraj viečar
Hyggelig å se deg! Прыемна бачыць цябе! Pryjemna batšyć ciabe!
Hyggelig å treffe deg! Прыемна зустрыць цябе! Pryjemna zustryć ciabe!

svarer man:

Norsk Hviterussisk Fonetisk transkripsjon
Takk, det er godt å se deg også. Дзякуй, таксама рады бачыць цябе! Dziakuj, taksama rady batšyć ciabe!

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Hviterussisk Fonetisk transkripsjon
Hvordan går det med deg? Як пачуецца? Jak patšujecca?

svarer man:

Norsk Hviterussisk Fonetisk transkripsjon
Takk for at du spør, jeg har det bra. Дзякуй, добра. Dziakuj, dobra.
Takk, jeg har det bra. Дзякуй, добра. Dziakuj, dobra.
Takk. Jeg har det ikke så bra. Дзякуй. У мяне неўжоўка. Dziakuj. U mjane neuzhóŭka.

Hviterussisk Nettkurs

Mer informasjon om å lære hviterussisk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på hviterussisk?

Å si farvel til en person på hviterussisk er ikke så vanskelig:

Norsk Hviterussisk Fonetisk transkripsjon
Ha det Пакiньце Pakincie
Ha det bra! Да пабачэння! Da pabacennia!
Ha det Пакуль Pakul’
Vi ses i morgen Узаемныя пабачэнні заўтра Uzaimnyja pabacenni zaŭtra
Vi ses snart Узаемна Uzaimna
Sees senere Да пабачэння пазней Da pabacennia pazniej
God natt Дабранач Dabranac
Vi snakkes. Узаемна Uzaimna
Hyggelig å treffe deg! Прыемна зустрыць цябе! Pryjemna zustryć ciabe!

Hvordan presenterer jeg meg på hviterussisk?

Når du bor i Hviterussland, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på hviterussisk og vite hvem du snakker med.

Norsk Hviterussisk Fonetisk transkripsjon
Jeg heter Mario. Мяне зватары Марыя Mjane zvatary Marija
Hva heter du? Як вас зваты? Jak vas zvaty?
Hva heter du til etternavn? Як вашае прозвішча? Jak vašaje prazvishcha?
Hva heter du til fornavn? Як вас зватары па імя? Jak vas zvatary pa imja?

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Hviterussisk Fonetisk transkripsjon
Hvor kommer du fra? Звыдзе вы? Zvydze vy?
Jeg er fra Berlin. Я з Берліна. Ja z Berlina.
Er du fra Paris? Вы з Парыжа? Vy z Paryža?
Nei, jeg er fra London. Не, я з Лондана. Nie, ja z Londana.
Flott, jeg er også fra London. Вельмі цікава, я тож з Лондана. Vjel’mi cikava, ja tož z Londana.
Hvor bor du? Дзе вы жывяце? Dze vy žyvjacе?
Jeg bor i Milano. Я жыву ў Мілане. Ja žyvu ŭ Miłane.

Hvis du sitter fast med hviterussisk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Hviterussisk Fonetisk transkripsjon
Snakker du engelsk? Вы размаўляеце па-англійску? Vy razmavliajecie pa-anglijsku?
Ja, jeg snakker engelsk. Так, я размаўляю па-англійску. Tak, ja razmavliaju pa-anglijsku.
Ja, jeg snakker litt engelsk. Так, я размаўляю трохі па-англійску. Tak, ja razmavliaju trochi pa-anglijsku.
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Не, я не размаўляю па-англійску. Nie, ja ne razmavliaju pa-anglijsku.
Jeg snakker bare hviterussisk. Я размаўляю толькі па-беларуску. Ja razmavliaju tol’ki pa-bielarusku.
Jeg forstår litt hviterussisk. Я разумею трохі па-беларуску. Ja razumieju trochi pa-bielarusku.

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Hviterussisk Fonetisk transkripsjon
Jeg er hviterussisk. Я беларус. Ja bielarus.
Jeg er skadet. Я ўразеўся. Ja ŭrazeŭsia.
Jeg er her. Я тут. Ja tut.
Jeg er sulten. Я галодны. Ja halodny.
Jeg er tørst. Я ачагваны. Ja ačahvany.
Jeg er enslig. Я не замужам/не жанаты. Ja nie zamuzham/nie žanaty.
Jeg trenger hjelp! Мне трэба дапамогі! Mne treba dapamohi!

Be om unnskyldning på hviterussisk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker hviterussisk:

Norsk Hviterussisk Fonetisk transkripsjon
Unnskyld meg. Прабачце/Выканайце прабачэнне. Prabacce/Vykanajcie prabacenne.
Jeg ber om unnskyldning. Я папрашаю прабачэння. Ja paprašaju prabacenne.
Unnskyld, det var ikke meningen. Прабачце, гэта было неўмыслова. Prabacce, heta bylo neumyslova.

Hviterussisk Nettkurs

Mer informasjon om kurset i hviterussisk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på hviterussisk

Norsk Hviterussisk Fonetisk transkripsjon
Inngang Уваход/Уваезд/Уваход забаронены Uvachod/Uvaezd/Uvachod zabaronieny
Toalett Туалет Tualet
Utgang Выхад Vychad
Oppmerksomhet! Увага! Uvaha!
Politiet Паліцыя Palіtsіja
Redningstjenesten Ахова здароўя Akhova zdarouja
Brannvesen Пажарнікі/Пажарная ахова Pazarneeki/Pazaraja akhova

Tell til 25 på hviterussisk

Norsk Hviterussisk Fonetisk transkripsjon
1 адзін adzin
2 два dva
3 тры try
4 чатыры čatyry
5 пяць piac’
6 шэсць šesc’
7 сем sem
8 восем vosem
9 дзевяць dzev’jac’
10 дзесяць dześac’
11 адзінаццаць adzinaccac’
12 дванаццаць dvanaccac’
13 трынаццаць trynaccac’
14 чатырнаццаць čatyrnaccac’
15 пятнаццаць piatnaccac’
16 шаснаццаць šasnaccac’
17 семнаццаць semnaccac’
18 васемнаццаць vasemnaccac’
19 дзевятнаццаць dzevjatnaccac’
20 дваццаць dvaćcacc’
21 дваццаць адзін dvaćca adzin
22 дваццаць два dvaćca dva
23 дваццаць тры dvaćca try
24 дваццаць чатыры dvaćca čatyry
25 дваццаць пяць dvaćca piac’

Fargene på hviterussisk

Norsk Hviterussisk Fonetisk transkripsjon
Rød Чырвоны Čyrvony
Blå Сіні Sіnі
Gul Жоўты Žoŭty
Grønn Зялёны Zjaljonы
Oransje Помаранчавы Pomaranczavyj
Svart Чорны Čorny
Hvit Белы Bely
Grå Сівы Sіvy
Rosa Ружовы Ruzhovy
Lilla Фіялетавы Fіjaletavyj

Ukedagene, månedene og årstidene på hviterussisk

Norsk Hviterussisk Fonetisk transkripsjon
Ukedager
Mandag Панядзелак Paniadzjelak
Tirsdag Аўторак Aŭtorak
Onsdag Серада Sierada
Torsdag Чацвер Czacver
Fredag Пятніца Piatnica
Lørdag Субота Subota
Søndag Нядзеля Niazdzieła
Måneder
Januar Студзень Studzjen’
Februar Люты Ljuty
Mars Сакавік Sakavik
April Красавік Krasavik
Mai Май Maj
Juni Чэрвень Czervjen’
Juli Ліпень Lipien’
August Аўгуст Aŭhust
September Верасень Verasjen’
Oktober Кастрычнік Kastrycznik
November Лістапад Listapad
Desember Сьнежань Snjezjan’
Årstider
Vår Вясна Viasna
Sommer Лета Ljeta
Høst Восень Vosjen’
Vinter Зіма Zima

Hviterussisk Nettkurs


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på