Vanlige Fraser på gresk ✓ | Gresk i hverdagen

Greske fraser – Her finner du de vanligste greske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa gresk

Greske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Greske fraser du bør kunne

Hils på noen på gresk

Hilse på en person på gresk? Det er ganske enkelt:

Norsk Gresk oversettelse Fonetisk transkripsjon
Hallo Γεια σας (Gia sas) YAH sas
Velkommen Καλώς ήρθατε (Kalós írthate) KA-lohs EEHR-tha-teh
God morgen Καλημέρα (Kaliméra) ka-lee-MEH-ra
God dag Καλημέρα (Kaliméra) ka-lee-MEH-ra
God kveld Καλησπέρα (Kalispéra) ka-lee-SPER-a
Hyggelig å se deg! Χάρηκα που σε βλέπω! (Charíka pou se vlépo) HA-ree-ka poo seh VLE-po
Hyggelig å treffe deg! Χάρηκα που σε γνώρισα! (Charíka pou se gnórisa) HA-ree-ka poo seh GNO-ree-sa

svarer man:

Norsk Gresk oversettelse Fonetisk transkripsjon
Takk, det er godt å se deg også. Ευχαριστώ, χαίρομαι που σε βλέπω κι εγώ. (Efharistó, chéromai pou se vlépo ke egó) ef-ha-ree-STO, khe-RO-meh poo seh

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Gresk oversettelse Fonetisk transkripsjon
Hvordan går det med deg? Πώς είσαι; (Pos íse) pos EE-seh

svarer man:

Norsk Gresk oversettelse Fonetisk transkripsjon
Takk for at du spør, jeg har det bra. Ευχαριστώ που ρωτάς, είμαι καλά. (Efharistó pou rotás, íme kalá) ef-ha-ree-STO poo RO-tas, EE-meh ka-LAH
Takk, jeg har det bra. Ευχαριστώ, είμαι καλά. (Efharistó, íme kalá) ef-ha-ree-STO, EE-meh ka-LAH
Takk. Jeg har det ikke så bra. Ευχαριστώ. Δεν είμαι και τόσο καλά. (Efharistó. Den íme ke TÓ-so kalá) ef-ha-ree-STO. Den EE-meh ke TO-so ka-LAH

Mer informasjon om å lære gresk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på gresk?

Å si farvel til en person på gresk er ikke så vanskelig:

Norsk Gresk oversettelse Fonetisk transkripsjon
Ha det Αντίο (Antío) An-TEE-o
Ha det bra! Αντίο! Καλά να περνάς! (Antío! Kalá na pernás!) An-TEE-o! KA-la na per-NAS
Ha det Αντίο (Antío) An-TEE-o
Vi ses i morgen Θα τα πούμε αύριο (Tha ta poume ávrio) Tha ta POO-me AV-ree-o
Vi ses snart Θα τα πούμε σύντομα (Tha ta poume sýntoma) Tha ta POO-me SIN-to-ma
Sees senere Τα λέμε αργότερα (Ta léme argótera) Ta LE-me ar-GO-te-ra
God natt Καληνύχτα (Kalinyhta) ka-lee-NEEKH-ta
Vi snakkes Θα μιλήσουμε (Tha milísume) Tha mi-LEE-su-me
Hyggelig å treffe deg! Χαίρομαι που σε γνώρισα! (Chéromai pou se gnórisa!) KHE-ro-meh poo seh GNO-ree-sa

Hvordan presenterer jeg meg på gresk?

Når du bor i Helas, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på gresk og vite hvem du snakker med.

Norsk Gresk oversettelse Fonetisk transkripsjon
Jeg heter Mario. Με λένε Μάριο. (Me léne Mário) Me LE-ne MA-ree-o
Hva heter du? Πώς σε λένε; (Pos se léne?) Pos seh LE-ne?
Hva heter du til etternavn? Πώς σε λένε επίθετο; (Pos se léne epítheto?) Pos seh LE-ne e-PI-the-to?
Hva heter du til fornavn? Πώς σε λένε όνομα; (Pos se léne ónoma?) Pos seh LE-ne O-no-ma?

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Gresk oversettelse Fonetisk transkripsjon
Hvor kommer du fra? Από πού είσαι; (Apó pú íse?) A-po poo EE-seh?
Jeg er fra Berlin. Είμαι από το Βερολίνο. (Íme apó to Verolíno) EE-meh a-PO to Ve-ro-LEE-no
Er du fra Paris? Είσαι από το Παρίσι; (Íse apó to Parísi?) EE-seh a-PO to Pa-REE-see?
Nei, jeg er fra London. Όχι, είμαι από το Λονδίνο. (Óhi, íme apó to Londíno) O-hee, EE-meh a-PO to Lon-DEE-no
Flott, jeg er også fra London. Τέλεια, είμαι επίσης από το Λονδίνο. (Téleia, íme epísis apó to Londíno) TE-le-a, EE-meh e-PEE-sis a-PO to Lon-DEE-no
Hvor bor du? Πού μένεις; (Poo MÉ-nees?) Poo ME-nees?
Jeg bor i Milano. Μένω στο Μιλάνο. (Méno sto Miláno) ME-no sto Mi-LA-no

Hvis du sitter fast med gresk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Gresk oversettelse Fonetisk transkripsjon
Snakker du engelsk? Μιλάς αγγλικά; (Milás angliká?) Mi-LAS ang-li-KA?
Ja, jeg snakker engelsk. Ναι, μιλάω αγγλικά. (Ne, miláo angliká) Ne, mi-LA-o ang-li-KA
Ja, jeg snakker litt engelsk. Ναι, μιλάω λίγα αγγλικά. (Ne, miláo líga angliká) Ne, mi-LA-o LEE-ga ang-li-KA
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Όχι, δεν μιλάω αγγλικά. (Óhi, den miláo angliká) O-hee, den mi-LA-o ang-li-KA
Jeg snakker bare gresk. Μιλάω μόνο ελληνικά. (Miláo móno elliniká) Mi-LA-o MO-no e-li-ni-KA
Jeg forstår litt gresk. Καταλαβαίνω λίγα ελληνικά. (Katalavaíno líga elliniká) Ka-ta-la-VEE-no LEE-ga e-li-ni-KA

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Gresk oversettelse Fonetisk transkripsjon
Jeg er gresk. Είμαι Έλληνας. (Íme Éllinas) EE-meh E-LEE-nas
Jeg er skadet. Έχω τραυματιστεί. (Ého travmatistí) E-ho trau-ma-ti-STEE
Jeg er her. Είμαι εδώ. (Íme edó) EE-meh e-DO
Jeg er sulten. Πεινάω. (Pineáo) Pee-NA-o
Jeg er tørst. Διψάω. (Dipsáo) Dips-A-o
Jeg er enslig. Είμαι μόνος. (Íme mó-nos) EE-meh MO-nos
Jeg trenger hjelp! Χρειάζομαι βοήθεια! (Hriázo-meh voíthia) Hri-A-zo-meh vo-EE-thia

Be om unnskyldning på gresk

Norsk Gresk oversettelse Fonetisk transkripsjon
Unnskyld meg. Συγνώμη. (Sýgnomi) Sin-GNO-mi
Jeg ber om unnskyldning. Ζητώ συγνώμη. (Zitó sýgnomi) ZEE-to sin-GNO-mi
Unnskyld, det var ikke meningen. Συγνώμη, δεν το εννοούσα. (Sýgnomi, den to ennooúsa) Sin-GNO-mi, den to en-no-OU-sa

Slik sier du unnskyld til noen som snakker gresk:

Norsk Gresk oversettelse Fonetisk transkripsjon
Unnskyld meg. Συγνώμη. (Sýgnomi) Sin-GNO-mi
Jeg ber om unnskyldning. Ζητώ συγνώμη. (Zitó sýgnomi) ZEE-to sin-GNO-mi
Unnskyld, det var ikke meningen. Συγνώμη, δεν το εννοούσα. (Sýgnomi, den to ennooúsa) Sin-GNO-mi, den to en-no-OU-sa

Mer informasjon om kurset i gresk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på gresk

Norsk Gresk oversettelse Fonetisk transkripsjon
Inngang Είσοδος (Ísodos) EE-so-dos
Toalett Τουαλέτα (Toualéta) Tou-a-LE-ta
Utgang Έξοδος (Éxodos) EX-o-dos
Oppmerksomhet! Προσοχή! (Prosochí) Pro-so-KHEE
Politiet Αστυνομία (Astynomía) As-ti-no-MEE-a
Redningstjenesten Υπηρεσία διάσωσης (Iperesía diásosis) I-pe-re-SI-a di-a-SO-sis
Brannvesen Πυροσβεστική Υπηρεσία (Pirosvestikí Iperesía) Pee-rosvest-i-KEE I-pe-re-SI-a

Tell til 25 på gresk

Tall Gresk oversettelse Fonetisk transkripsjon
1 ένα (éna) EH-na
2 δύο (dío) DEE-o
3 τρία (tría) TREE-a
4 τέσσερα (téssera) TES-se-ra
5 πέντε (pénte) PEN-te
6 έξι (éxi) EX-i
7 επτά (eptá) EP-ta
8 οκτώ (októ) OK-to
9 εννέα (ennéa) e-NE-a
10 δέκα (déka) DE-ka
11 έντεκα (én-deka) EN-de-ka
12 δώδεκα (dódeka) DO-de-ka
13 δεκατρία (dekatría) de-ka-TRI-a
14 δεκατέσσερα (dekatéssera) de-ka-TE-se-ra
15 δεκαπέντε (dekapénte) de-ka-PEN-te
16 δεκαέξι (dekaéxi) de-ka-EX-i
17 δεκαεπτά (dekaeptá) de-ka-EP-ta
18 δεκαοκτώ (dekaoktó) de-ka-OK-to
19 δεκαεννέα (dekaennéa) de-ka-e-NE-a
20 είκοσι (íkosi) EE-ko-si
21 είκοσι ένα (íkosi éna) EE-ko-si EH-na
22 είκοσι δύο (íkosi dío) EE-ko-si DEE-o
23 είκοσι τρία (íkosi tría) EE-ko-si TREE-a
24 είκοσι τέσσερα (íkosi téssera) EE-ko-si TES-se-ra
25 είκοσι πέντε (íkosi pénte) EE-ko-si PEN-te

Fargene på gresk

Norsk Gresk oversettelse Fonetisk transkripsjon
Hvit Λευκό (Levkó) LEV-ko
Svart Μαύρο (Mávro) MAV-ro
Rød Κόκκινο (Kókkino) KOK-ki-no
Blå Μπλε (Mple) BLE
Gul Κίτρινο (Kítrino) KEE-tri-no
Grønn Πράσινο (Prásino) PRA-see-no
Oransje Πορτοκαλί (Portokalí) Por-to-ka-LEE
Lilla Μωβ (Mov) Mov
Rosa Ροζ (Roz) Roz
Brun Καφέ (Kafé) Ka-FE

Ukedagene, månedene og årstidene på gresk

Norsk Gresk oversettelse Fonetisk transkripsjon
Mandag Δευτέρα (Deftéra) De-FTE-ra
Tirsdag Τρίτη (Tríti) TREE-ti
Onsdag Τετάρτη (Tetárti) Te-TAR-ti
Torsdag Πέμπτη (Pémpti) PEM-pti
Fredag Παρασκευή (Paraskeví) Pa-ras-ke-VEE
Lørdag Σάββατο (Sávvato) SA-va-to
Søndag Κυριακή (Kyriakí) Kee-ree-a-KEE
Januar Ιανουάριος (Ianuários) Ya-no-OA-ree-os
Februar Φεβρουάριος (Fevruários) Fe-vru-OA-ree-os
Mars Μάρτιος (Mártios) MAR-tee-os
April Απρίλιος (Aprílios) A-PREE-li-os
Mai Μάιος (Maíos) MA-yos
Juni Ιούνιος (Ioúnios) Yu-NEE-os
Juli Ιούλιος (Ioúlios) Yu-LEE-os
August Αύγουστος (Ávgoustos) AV-gus-tos
September Σεπτέμβριος (Septémvrios) Sep-TEM-vree-os
Oktober Οκτώβριος (Októvrios) Ok-TOV-ree-os
November Νοέμβριος (Noémvrios) No-EM-vree-os
Desember Δεκέμβριος (Dekémvrios) De-KEEM-vree-os
Vår Άνοιξη (Ánoixi) A-NOI-ksee
Sommer Καλοκαίρι (Kalokáiri) Ka-lo-KE-ree
Høst Φθινόπωρο (Fthinóporo) Fthi-NO-po-ro
Vinter Χειμώνας (Heimónas) Hee-MO-nas


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på