Vanlige Fraser på afrikansk ✓ | Afrikansk i hverdagen

Afrikanske fraser – Her finner du de vanligste afrikanske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa afrikansk

Afrikanske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Afrikanske fraser du bør kunne

Hils på noen på afrikansk

Hilse på en person på afrikansk? Det er ganske enkelt:

Norsk Afrikansk Fonetisk (IPA)
Hallo Dumelang /dumɛlɑŋ/
Velkommen Tsamaya sentle /tsamaja sɛntlɛ/
God morgen Boroko jo bo /bɔrɔkɔ ʤɔ bɔ/
God dag Leha ho le teng /lɛha hɔ lɛ tɛŋ/
God kveld Livhuvhilo Lekovhela /livhuʋilo lɛkɔʋhɛla/
Hyggelig å se deg! Kea u amohela! /kɛa u amɔhɛla/
Hyggelig å treffe deg! Kea u leboga! /kɛa u lɛbɔga/

svarer man:

Norsk Sesotho Fonetisk (IPA)
Takk, det er godt å se deg også. Kea leboha, kea u amohela haholo. /kɛa lɛbɔha, kɛa u amɔhɛla hahɔlɔ./

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Hvordan går det med deg? Habari gani nawe? /ha.ba.ɾi ga.ni na.we?/

svarer man:

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Takk for at du spør, jeg har det bra. Asante kwa kuuliza, ninafuraha. /aˈsante kwa kuˈuliza, ninɑfuˈɾɑhɑ./
Takk, jeg har det bra. Asante, ninafuraha. /aˈsante, ninɑfuˈɾɑhɑ./
Takk. Jeg har det ikke så bra. Asante. Sinafuraha sana. /aˈsante. siˈnɑfuˈɾɑhɑ ˈsɑnɑ./

Gratis prøveversjon på afrikansk

Lær afrikanskhelt gratis de neste to dagene.
Prøv kurset og se selv hvordan du kan lære fransk mye raskere enn du noen gang hadde forestilt deg.
Opplev selv hvordan det blir morsomt og enkelt å lære afrikansk, og hvordan dette kurset vil gi deg lyst til å fortsette hver eneste dag.
Du kommer til å bli overrasket over hvor mye du lærer på disse to dagene!

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Mer informasjon om å lære afrikansk med et nettbasert språkkurs.

Hvordan sier jeg farvel til noen på afrikansk?

Å si farvel til en person på afrikansk er ikke så vanskelig:

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Ha det Kwaheri /kwa.he.ɾi/
Ha det bra! Salama! /sa.lɑ.ma/
Ha det Kwaheri /kwa.he.ɾi/
Vi ses i morgen Tutaonana kesho /tu.ta.oˈna.na ke.ˈʃo/
Vi ses snart Tutaonana hivi karibuni /tu.ta.oˈna.na ˈhi.vi ka.ɾi.ˈbu.ni/
Sees senere Tutaonana baadaye /tu.ta.oˈna.na ba.a.ˈda.je/
God natt Usiku mwema /uˈsi.ku m.we.ma/
Vi snakkes. Tutaongea baadaye /tu.ta.oˈŋ.ge.a ba.a.ˈda.je/
Hyggelig å treffe deg! Nafurahi kukuona! /na.fu.ɾa.hi ku.ku.oˈna/

Hvordan presenterer jeg meg på afrikansk?

Når du bor i Sør-Afrika, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på afrikansk og vite hvem du snakker med.

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Jeg heter Mario. Jina langu ni Mario. /ˈʤi.na ˈlaŋ.gu ni ˈma.ɾi.o/
Hva heter du? Unaitwaje? /u.nai.ˈtwa.ʤe/
Hva heter du til etternavn? Unaitwa nani kwa jina la ukoo? /u.nai.ˈtwa ˈna.ni kwa ˈʤi.na la u.ˈko.o/
Hva heter du til fornavn? Unaitwa nani kwa jina la kwanza? /u.nai.ˈtwa ˈna.ni kwa ˈʤi.na la ˈkwa.na.sa/

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Hvor kommer du fra? Unatoka wapi? /u.na.ˈto.ka ˈwa.pi/
Jeg er fra Berlin. Ninatoka Berlin. /ni.na.ˈto.ka beɾ.ˈliːn/
Er du fra Paris? Je, unatoka Paris? /ʤɛ u.na.ˈto.ka pa.ˈɾiːs/
Nei, jeg er fra London. Hapana, ninatoka London. /ha.ˈpa.na, ni.na.ˈto.ka ˈlʌn.dɔn/
Flott, jeg er også fra London. Vizuri, mimi pia ninatoka London. /vi.ˈzu.ɾi, ˈmi.mi ˈpja ni.na.ˈto.ka ˈlʌn.dɔn/
Hvor bor du? Unakaa wapi? /u.na.ˈkaː ˈwa.pi/
Jeg bor i Milano. Ninaishi Milano. /ni.na.ˈi.ʃi mi.ˈla.no/

Hvis du sitter fast med afrikansk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Snakker du engelsk? Unazungumza Kiingereza? /u.na.ˈzuŋ.gu.mza ki.ˈin.ge.ɾe.za/
Ja, jeg snakker engelsk. Ndiyo, naongea Kiingereza. /n.di.jɔ, na.ˈɔ.ŋge.a ki.ˈin.ge.ɾe.za/
Ja, jeg snakker litt engelsk. Ndiyo, naongea Kiingereza kidogo. /n.di.jɔ, na.ˈɔ.ŋge.a ki.ˈin.ge.ɾe.za ki.ˈdɔ.gɔ/
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Hapana, siongei Kiingereza. /ha.ˈpa.na, si.ˈɔ.ŋge.i ki.ˈin.ge.ɾe.za/
Jeg snakker bare afrikansk. Naongea Kiswahili tu. /na.ˈɔ.ŋge.a ki.ˈswa.hi.li tu/
Jeg forstår litt afrikansk. Naelewa Kiswahili kidogo. /na.e.ˈle.wa ki.ˈswa.hi.li ki.ˈdɔ.gɔ/

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Jeg er afrikansk. Mimi ni Mwafrika. /mi.mi ni mwa.ˈfɾi.ka/
Jeg er skadet. Mimi nimeumia. /mi.mi ni.me.u.ˈmi.a/
Jeg er her. Mimi nipo hapa. /mi.mi ni.po ha.pa/
Jeg er sulten. Mimi nina njaa. /mi.mi ni.na ɲa.a/
Jeg er tørst. Mimi nina kiu. /mi.mi ni.na ki.u/
Jeg er enslig. Mimi ni mmoja. /mi.mi ni ɱ.ˈmo.ja/
Jeg trenger hjelp! Ninasaidiwa! /ni.na.sa.i.ˈdʲwi.wa/

Be om unnskyldning på afrikansk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker afrikansk:

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Unnskyld meg. Samahani. /sa.ma.ha.ni/
Jeg ber om unnskyldning. Naomba msamaha. /na.om.ba m.sa.ma.ha/
Unnskyld, det var ikke meningen. Pole, sikuwa na nia hiyo. /ˈpo.le, si.ku.wa na ni.a ˈhi.jo/

Afrikansk Nettkurs

Mer informasjon om kurset i afrikansk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på afrikansk

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Inngang Mlango /ˈmlaŋɡɔ/
Toalett Choo /ˈʧɔːʊ/
Utgang Kutoka /kuˈtɔka/
Oppmerksomhet! Tahadhari! /ta.ha.ˈdʲa.ɾi/
Politiet Polisi /pɔ.ˈli.si/
Redningstjenesten Huduma ya uokoaji /hu.ˈdu.ma ja u.ɔ.ˈko.a.ʤi/
Brannvesen Huduma ya zimamoto /hu.ˈdu.ma ja zi.ma.ˈmo.tɔ/

Tell til 25 på afrikansk

Tall Afrikansk Fonetisk (IPA)
1 Moja /ˈmo.ʤa/
2 Mbili /ˈmbi.li/
3 Tatu /ˈta.tu/
4 Nne /n.ne/
5 Tano /ˈta.no/
6 Sita /ˈsi.ta/
7 Saba /ˈsa.ba/
8 Nane /ˈna.ne/
9 Tisa /ˈti.sa/
10 Kumi /ˈku.mi/
11 Kumi na moja /ˈku.mi na ˈmo.ʤa/
12 Kumi na mbili /ˈku.mi na ˈmbi.li/
13 Kumi na tatu /ˈku.mi na ˈta.tu/
14 Kumi na nne /ˈku.mi na n.ne/
15 Kumi na tano /ˈku.mi na ˈta.no/
16 Kumi na sita /ˈku.mi na ˈsi.ta/
17 Kumi na saba /ˈku.mi na ˈsa.ba/
18 Kumi na nane /ˈku.mi na ˈna.ne/
19 Kumi na tisa /ˈku.mi na ˈti.sa/
20 Ishirini /i.ʃi.ˈɾi.ni/
21 Ishirini na moja /i.ʃi.ˈɾi.ni na ˈmo.ʤa/
22 Ishirini na mbili /i.ʃi.ˈɾi.ni na ˈmbi.li/
23 Ishirini na tatu /i.ʃi.ˈɾi.ni na ˈta.tu/
24 Ishirini na nne /i.ʃi.ˈɾi.ni na n.ne/
25 Ishirini na tano /i.ʃi.ˈɾi.ni na ˈta.no/

Fargene på afrikansk

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Svart Nyeusi /ɲɛ.ˈu.si/
Hvit Nyeupe /ɲɛ.ˈu.pe/
Rød Nyekundu /ɲɛ.ku.ˈnu.du/
Blå Bluu /blu.u/
Grønn Kijani /ki.ˈʤa.ni/
Gul Manjano /ma.ˈɲa.no/
Brun Kahawia /ka.ˈha.wi.a/
Oransje Chungwa /ʧu.ŋ.ˈgwa/
Lilla Zambarau /zam.ba.ˈɾau/
Rosa Waridi /wa.ˈɾi.di/

Ukedagene, månedene og årstidene på afrikansk

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Ukedager
Mandag Jumatatu /ʤu.ma.ˈta.tu/
Tirsdag Jumanne /ʤu.ˈma.nːɛ/
Onsdag Jumatano /ʤu.ma.ˈta.no/
Torsdag Alhamisi /al.ha.ˈmi.si/
Fredag Ijumaa /i.ˈʤu.ma.a/
Lørdag Jumamosi /ʤu.ma.ˈmo.si/
Søndag Jumapili /ʤu.ma.ˈpi.li/
Månedene
Januar Januari /ʤa.nu.ˈa.ɾi/
Februar Februari /fe.bɾu.ˈa.ɾi/
Mars Machi /ma.ʧi/
April Aprili /a.ˈpɾi.li/
Mai Mei /me.i/
Juni Juni /ʤu.ni/
Juli Julai /ʤu.ˈla.i/
August Agosti /a.ˈɡo.sti/
September Septemba /sɛp.ˈtɛm.ba/
Oktober Oktoba /ɔk.ˈto.ba/
November Novemba /no.ˈvɛm.ba/
Desember Desemba /dɛ.ˈsɛm.ba/
Årstidene
Vår Masika /ma.ˈsi.ka/
Sommer Kipupwe /ki.ˈpu.pwe/
Høst Kiangazi /ki.aŋ.ˈɡa.zi/
Vinter Kipupwe kichavuma /ki.ˈpu.pwe ki.ʧa.vu.ma/

Afrikansk Nettkurs

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på