Vanlige Fraser på lingalsk ✓ | Lingalsk i hverdagen

Lingalske fraser – Her finner du de vanligste lingalske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa lingalsk

Lingalske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Lingalske fraser du bør kunne

Hils på noen på lingalsk

Hilse på en person på lingalsk? Det er ganske enkelt:

Norsk Lingalsk (Oversettelse) IPA
Hallo Ndewo /ndeːwo/
Velkommen Nkwusi /ŋkʷusi/
God morgen Efife odabo /efife odabo/
God dag Efife odabo /efife odabo/
God kveld Efife ode /efife ode/
Hyggelig å se deg! I nweta go mba /i nweta go mba/
Hyggelig å treffe deg! I nweta go mba /i nweta go mba/

svarer man:

Norsk Lingalsk (Oversettelse) IPA
Takk, det er godt å se deg også. Akomɛ, mbɔ́kɔ́ na ngai ya yo. /akɔmɛ, mbɔ́kɔ́ na ŋgai ya jo/

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Lingalsk (Oversettelse) IPA
Hvordan går det med deg? Mbula na yo ekomi nde? /mbula na jo ekomi nde/

svarer man:

Norsk Lingalsk (Oversettelse) IPA
Takk for at du spør, jeg har det bra. Akomɛ na kotuna, nalingíɛ yo té. /akɔmɛ na kɔtuna, naliŋgje jo te/
Takk, jeg har det bra. Akomɛ, nalingíɛ té. /akɔmɛ, naliŋgje te/
Takk. Jeg har det ikke så bra. Akomɛ. Nalingíɛ té kokóma mpúti té. /akɔmɛ. naliŋgje te kɔkoma mputi te/

Gratis prøveversjon på lingalsk

Lær lingalskhelt gratis de neste to dagene.
Prøv kurset og se selv hvordan du kan lære fransk mye raskere enn du noen gang hadde forestilt deg.
Opplev selv hvordan det blir morsomt og enkelt å lære lingalsk, og hvordan dette kurset vil gi deg lyst til å fortsette hver eneste dag.
Du kommer til å bli overrasket over hvor mye du lærer på disse to dagene!

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Mer informasjon om å lære lingalsk med et nettbasert språkkurs.

Hvordan sier jeg farvel til noen på lingalsk?

Å si farvel til en person på lingalsk er ikke så vanskelig:

Norsk Lingalsk (Oversettelse) IPA
Ha det Kokoma mbote /kɔkɔma mbɔtɛ/
Ha det bra! Kokoma malamu! /kɔkɔma malamu/
Ha det Kokoma mbote /kɔkɔma mbɔtɛ/
Vi ses i morgen Tozali kokoma na mokɔlɔ /tɔzali kɔkɔma na mɔkɔlɔ/
Vi ses snart Tozali kokoma na nsúka /tɔzali kɔkɔma na nsuka/
Sees senere Kokoma mboka mingi. /kɔkɔma mbɔka miŋgi/
God natt Lɔla malamu /lɔla malamu/
Vi snakkes. Tozali kokoma. /tɔzali kɔkɔma/
Hyggelig å treffe deg! Tala koleka na yo! /tala kɔlɛka na jo/

Hvordan presenterer jeg meg på lingalsk?

Når du bor i Zaire, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på lingalsk og vite hvem du snakker med.

Norsk Lingalsk (Oversettelse) IPA
Jeg heter Mario. Nalingí ɛ́ti Mario. /naliŋgje ɛti Mario/
Hva heter du? Nalingí? /naliŋgi/
Hva heter du til etternavn? Nalingí ɛ́ti na kóbele mímona? /naliŋgje ɛti na kobɛlɛ mimonɛ/
Hva heter du til fornavn? Nalingí ɛ́ti na kóbele yálo? /naliŋgje ɛti na kobɛlɛ jaːlo/

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Lingalsk (Oversettelse) IPA
Hvor kommer du fra? Omoni kotisa na kúta? /ɔmɔni kɔtisa na kuːta/
Jeg er fra Berlin. Nasíngi na Berlin. /nasɪŋgi na bɛrlin/
Er du fra Paris? Omoni kotisa na Paris? /ɔmɔni kɔtisa na paris/
Nei, jeg er fra London. Te, nasíngi na London. /tɛ, nasɪŋgi na lɔndɔn/
Flott, jeg er også fra London. Bolingo, nasíngi na yango London. /bɔlɔŋgɔ, nasɪŋgi na jaŋgɔ lɔndɔn/
Hvor bor du? Omoni kozala kúta? /ɔmɔni kɔzala kuːta/
Jeg bor i Milano. Nasíngi na Milano. /nasɪŋgi na milano/

Hvis du sitter fast med lingalsk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Lingalsk (Oversettelse) IPA
Snakker du engelsk? Olobi kosala angɛlɛ́? /ɔlɔbi kɔsala aŋgɛlɛ/
Ja, jeg snakker engelsk. Eyo, nasala angɛlɛ́. /ɛjɔ, nasala aŋgɛlɛ/
Ja, jeg snakker litt engelsk. Eyo, nasala angɛlɛ́ mobimba. /ɛjɔ, nasala aŋgɛlɛ mɔbimba/
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Te, nasala té angɛlɛ́. /tɛ, nasala te aŋgɛlɛ/
Jeg snakker bare lingalsk. Nasala na lingala to kóti. /nasala na liŋgala tɔ kɔti/
Jeg forstår litt lingalsk. Nákúmísá ngáí mobimba ya lingala. /nakumisa ŋgai mɔbimba ja liŋgala/

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Lingalsk (Oversettelse) IPA
Jeg er lingalsk. Nasíngi na lingála. /nasɪŋgi na liŋgaːla/
Jeg er skadet. Nasíngi kokóma epayi. /nasɪŋgi kɔkɔma ɛpaji/
Jeg er her. Nasíngi mokɔlɔ. /nasɪŋgi mɔkɔlɔ/
Jeg er sulten. Nasíngi kokóma mokonzi. /nasɪŋgi kɔkɔma mɔkɔnzi/
Jeg er tørst. Nasíngi kokóma masamá. /nasɪŋgi kɔkɔma masamaː/
Jeg er enslig. Nasíngi te. /nasɪŋgi tɛ/
Jeg trenger hjelp! Nafúngá mbótá! /nafuŋga mbɔta/

Be om unnskyldning på lingalsk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker lingalsk:

Norsk Lingalsk (Oversettelse) IPA
Unnskyld meg. Tokosá ngáí. /tɔkɔsa ŋgai/
Jeg ber om unnskyldning. Nasálí tokosá. /nasali tɔkɔsa/
Unnskyld, det var ikke meningen. Tokosá, epayi elelí mawa. /tɔkɔsa, ɛpaji ɛlɛli mawa/

Lingalsk Nettkurs

Mer informasjon om kurset i lingalsk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på lingalsk

Norsk Lingalsk (Oversettelse) IPA
Inngang Bízale /bizaːlɛ/
Toalett Ndáki ya masengi /ndaki ja masɛŋgi/
Utgang Bokokani /bɔkɔkani/
Oppmerksomhet! Língúlá! /liŋgula/
Politiet Bopolisi /bɔpɔlisi/
Redningstjenesten Bokonzi ya kosála /bɔkɔnzi ja kɔsala/
Brannvesen Bomatá /bɔmata/

Tell til 25 på lingalsk

Norsk Lingalsk (Oversettelse) IPA
1 mókɔ́tɔ́ /mɔkɔtɔ/
2 míbalé /mibalɛ/
3 mísátú /misatu/
4 mínéi /minei/
5 mítánó /mitano/
6 nsámókɔ́tɔ́ /nsamɔkɔtɔ/
7 nsámíbalé /nsamibalɛ/
8 nsámísátú /nsamisatu/
9 nsámínéi /nsaminei/
10 ngúmá /ŋguma/
11 ngúmá na mókɔ́tɔ́ /ŋguma na mɔkɔtɔ/
12 ngúmá na míbalé /ŋguma na mibalɛ/
13 ngúmá na mísátú /ŋguma na misatu/
14 ngúmá na mínéi /ŋguma na minei/
15 ngúmá na mítánó /ŋguma na mitano/
16 ngúmá na nsámókɔ́tɔ́ /ŋguma na nsamɔkɔtɔ/
17 ngúmá na nsámíbalé /ŋguma na nsamibalɛ/
18 ngúmá na nsámísátú /ŋguma na nsamisatu/
19 ngúmá na nsámínéi /ŋguma na nsaminei/
20 nsanɔ́ngúmá /nsanɔŋguma/
21 nsanɔ́ngúmá na mókɔ́tɔ́ /nsanɔŋguma na mɔkɔtɔ/
22 nsanɔ́ngúmá na míbalé /nsanɔŋguma na mibalɛ/
23 nsanɔ́ngúmá na mísátú /nsanɔŋguma na misatu/
24 nsanɔ́ngúmá na mínéi /nsanɔŋguma na minei/
25 nsanɔ́ngúmá na mítánó /nsanɔŋguma na mitano/

Fargene på lingalsk

Norsk Lingalsk (Oversettelse) IPA
Svart Nkála /ŋkala/
Hvit Nzulu /nzulu/
Rød Nkándá /ŋkanda/
Blå Mpúsi /mpusi/
Gul Mpɛlɛ /mpɛlɛ/
Grønn Ntóndá /ntɔnda/
Oransje Nɔranzi /nɔranzi/
Brun Ntáɔ́ /ntaɔ/
Lilla Mpolo /mpɔlɔ/
Rosa Mɔ́wá /mɔwa/

Ukedagene, månedene og årstidene på lingalsk

Norsk Lingalsk (Oversettelse) IPA
Ukedager
Mandag Lomíngo /lɔmiŋgɔ/
Tirsdag Lomísálá /lɔmisala/
Onsdag Lomíkɔ́lɔ /lɔmikɔlɔ/
Torsdag Lomítánu /lɔmitanu/
Fredag Lomítátú /lɔmitatu/
Lørdag Lomíngɔ́mɔ /lɔmiŋgɔmɔ/
Søndag Lomíkɔ́lɔ ya sambɔ /lɔmikɔlɔ ja sambɔ/
Måneder
Januar Njánwá /ɲanwa/
Februar Mpɔ́sɔ /mpɔsɔ/
Mars Sásá /sasa/
April Mɛ́nɔ /mɛnɔ/
Mai Njúí /ɲuji/
Juni Sándá /sanda/
Juli Njúlá /ɲula/
August Njánwí /ɲanwi/
September Sɛ́tɛ́nba /sɛtɛnba/
Oktober Októbɛ /ɔktɔbɛ/
November Nóvɛ́nba /nɔvɛnba/
Desember Desɛ́nba /dɛsɛnba/
Årstider
Vår Lɔ́ngɔ́ /lɔŋgɔ/
Sommer Líbɔ́ /libɔ/
Høst Lísángó /lisaŋgo/
Vinter Líswɛ́ /liswɛ/

Lingalsk Nettkurs

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på