Vanlige Fraser på swahili ✓ | Swahili i hverdagen

Swahili fraser – Her finner du de vanligste swahili frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa swahili

Swahilie fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Swahilie fraser du bør kunne

Hils på noen på swahili

Hilse på en person på swahili? Det er ganske enkelt:

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Hallo Hujambo [huˈʤambo]
Velkommen Karibu [kaˈɾibu]
God morgen Habari za asubuhi [ˈhabaɾi za aˈsʊbuhi]
God dag Habari za mchana [ˈhabaɾi za ˈmʧana]
God kveld Habari za jioni [ˈhabaɾi za ˈʤioni]
Hyggelig å se deg! Nafurahi kukutana nawe! [nafuˈɾahi kukuˈtana naˈwe]
Hyggelig å treffe deg! Nafurahi kukutana nawe! [nafuˈɾahi kukuˈtana naˈwe]

svarer man:

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Takk, det er godt å se deg også. Asante, ni vizuri kukutana nawe pia. [aˈsante, ni viˈzuɾi kukuˈtana naˈwe ˈpia]

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Hvordan går det med deg? Habari yako? [haˈbaɾi ˈja.ko]

svarer man:

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Takk for at du spør, jeg har det bra. Asante kwa kuuliza, ninafuraha. [aˈsante kwa kuˈuliza, ninɑfuˈɾɑhɑ]
Takk, jeg har det bra. Asante, ninafuraha. [aˈsante, ninɑfuˈɾɑhɑ]
Takk. Jeg har det ikke så bra. Asante. Sinafuraha sana. [aˈsante. siˈnɑfuˈɾɑhɑ sɑːˈnɑ]

Gratis prøveversjon på swahili

Lær swahilihelt gratis de neste to dagene.
Prøv kurset og se selv hvordan du kan lære fransk mye raskere enn du noen gang hadde forestilt deg.
Opplev selv hvordan det blir morsomt og enkelt å lære swahili, og hvordan dette kurset vil gi deg lyst til å fortsette hver eneste dag.
Du kommer til å bli overrasket over hvor mye du lærer på disse to dagene!

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Mer informasjon om å lære swahili med et nettbasert språkkurs.

Hvordan sier jeg farvel til noen på swahili?

Å si farvel til en person på swahili er ikke så vanskelig:

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Ha det Kwaheri [kwɑheɾi]
Ha det bra! Uwe na heri! [uwe na ˈheɾi]
Ha det Kwaheri [kwɑheɾi]
Vi ses i morgen Tutaonana kesho [tutaonɑna ˈkeʃo]
Vi ses snart Tutaonana hivi karibuni [tutaonɑna ˈhivi kɑɾibuˈni]
Sees senere Tutaonana baadaye [tutaonɑna baˈɑdɑje]
God natt Usiku mwema [ˈusiku mweˈmɑ]
Vi snakkes. Tutasema baadaye. [tutɑˈsema baˈɑdɑje]
Hyggelig å treffe deg! Nafurahi kukutana nawe! [nafuˈɾɑhi kukuˈtɑnɑ ˈnɑwe]

Hvordan presenterer jeg meg på swahili?

Når du bor i Portugal Kenie eller Tansania, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på swahili og vite hvem du snakker med.

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Jeg heter Mario. Jina langu ni Mario. [ˈʤina ˈlangu ni ˈmaɾio]
Hva heter du? Unaitwaje? [unaˈitʷɑʤe]
Hva heter du til etternavn? Unaitwa nani kwa jina la ukoo? [unaˈitʷɑ nɑni kwa ˈʤina la ˈukoː]
Hva heter du til fornavn? Unaitwa nani kwa jina la kwanza? [unaˈitʷɑ nɑni kwa ˈʤina la ˈkwanza]

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Hvor kommer du fra? Unatoka wapi? [unaˈtoka ˈwapi]
Jeg er fra Berlin. Mimi ninatoka Berlin. [miˈmi niˈnatoka beɾˈlin]
Er du fra Paris? Je, wewe unatoka Paris? [ʤe, ˈwewe unaˈtoka paˈɾis]
Nei, jeg er fra London. Hapana, mimi ninatoka London. [haˈpaːna, miˈmi niˈnatoka ˈlondon]
Flott, jeg er også fra London. Vizuri, mimi pia ninatoka London. [viˈzuːɾi, miˈmi ˈpia niˈnatoka ˈlondon]
Hvor bor du? Unaishi wapi? [uˈna.iʃi ˈwapi]
Jeg bor i Milano. Mimi naishi Milano. [miˈmi ˈna.iʃi miˈlaːno]

Hvis du sitter fast med swahili, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Snakker du engelsk? Unazungumza Kiingereza? [unaˈzungumza ki.ˈŋe.ɾe.za]
Ja, jeg snakker engelsk. Ndiyo, mimi nazungumza Kiingereza. [ˈndi.jo, miˈmi naˈzungumza ki.ˈŋe.ɾe.za]
Ja, jeg snakker litt engelsk. Ndiyo, mimi nazungumza Kidogo Kiingereza. [ˈndi.jo, miˈmi naˈzungumza ki.ˈdo.go ki.ˈŋe.ɾe.za]
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Hapana, mimi siongei Kiingereza. [haˈpaː.na, miˈmi ʃiˈo.ŋe.i ki.ˈŋe.ɾe.za]
Jeg snakker bare swahili. Nazungumza Kiswahili tu. [naˈzungumza ki.ˈsʷa.hi.li tu]
Jeg forstår litt swahili. Naelewa Kidogo Kiswahili. [na.eˈle.wa ki.ˈdo.go ki.ˈsʷa.hi.li]

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Jeg er swahili. Mimi ni Msawahili. [miˈmi ni msaˈwa.hi.li]
Jeg er skadet. Mimi nimeumia. [miˈmi niˈme.u.mia]
Jeg er her. Mimi nipo hapa. [miˈmi niˈpo haˈpa]
Jeg er sulten. Mimi nina njaa. [miˈmi niˈna ˈnʤɑːˈɑ]
Jeg er tørst. Mimi nina kiu. [miˈmi niˈna ki.u]
Jeg er enslig. Mimi ni mmoja tu. [miˈmi ni ˈmo.ʤa tu]
Jeg trenger hjelp! Nahitaji msaada! [na.hi.ˈta.ʤi msa.ˈɑ.da]

Be om unnskyldning på swahili

Slik sier du unnskyld til noen som snakker swahili:

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Unnskyld meg. Samahani. [sa.ma.ha.ni]
Jeg ber om unnskyldning. Nakuomba msamaha. [naˈku.om.ba msa.ma.ha]
Unnskyld, det var ikke meningen. Samahani, sikukusudia. [sa.ma.ha.ni, si.ku.ku.su.ɖi.a]

Swahili Nettkurs

Mer informasjon om kurset i swahili forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på swahili

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Inngang Kuingia [ku.ˈin.gi.a]
Toalett Choo [tʃɔɔ]
Utgang Kutoka [ku.ˈto.ka]
Oppmerksomhet! Tahadhari! [ta.ha.ˈdʱa.ɾi]
Politiet Polisi [pɔ.li.si]
Redningstjenesten Huduma ya uokoaji [hu.ˈdu.ma ˈja u.o.ˈkɔ.a.ʤi]
Brannvesen Huduma ya moto [hu.ˈdu.ma ˈja mo.to]

Tell til 25 på swahili

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
1 moja [mo.ˈʤa]
2 mbili [ˈmbi.li]
3 tatu [ˈta.tu]
4 nne [ˈnːe]
5 tano [ˈta.no]
6 sita [ˈsi.ta]
7 saba [ˈsa.ba]
8 nane [ˈna.ne]
9 tisa [ˈti.sa]
10 kumi [ˈku.mi]
11 kumi na moja [ˈku.mi na mo.ˈʤa]
12 kumi na mbili [ˈku.mi na mbi.ˈli]
13 kumi na tatu [ˈku.mi na ˈta.tu]
14 kumi na nne [ˈku.mi na ˈnːe]
15 kumi na tano [ˈku.mi na ˈta.no]
16 kumi na sita [ˈku.mi na ˈsi.ta]
17 kumi na saba [ˈku.mi na ˈsa.ba]
18 kumi na nane [ˈku.mi na ˈna.ne]
19 kumi na tisa [ˈku.mi na ˈti.sa]
20 ishirini [i.ʃi.ˈɾi.ni]
21 ishirini na moja [i.ʃi.ˈɾi.ni na mo.ˈʤa]
22 ishirini na mbili [i.ʃi.ˈɾi.ni na mbi.ˈli]
23 ishirini na tatu [i.ʃi.ˈɾi.ni na ˈta.tu]
24 ishirini na nne [i.ʃi.ˈɾi.ni na ˈnːe]
25 ishirini na tano [i.ʃi.ˈɾi.ni na ˈta.no]

Fargene på swahili

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Svart Nyeusi [ˈɲe.u.si]
Hvit Nyeupe [ˈɲe.u.pe]
Rød Nyekundu [ˈɲe.ku.ˈnu.du]
Blå Bluu [ˈblu.u]
Gul Njano [ˈɲʤa.no]
Grønn Kijani [ki.ˈʤa.ni]
Oransje Chungwa [ʧuŋ.ˈgwa]
Brun Kahawia [ka.ha.ˈwi.a]
Lilla Zambarau [zam.ba.ˈɾau]
Rosa Waridi [wa.ˈɾi.di]

Ukedagene, månedene og årstidene på swahili

Norsk Swahili Fonetisk (IPA)
Ukedager:
Mandag Jumatatu [ʤu.ma.ˈta.tu]
Tirsdag Jumanne [ʤu.ˈma.nːe]
Onsdag Jumatano [ʤu.ma.ˈta.no]
Torsdag Alhamisi [al.ha.ˈmi.si]
Fredag Ijumaa [i.ʤu.ˈma.a]
Lørdag Jumamosi [ʤu.ma.ˈmo.si]
Søndag Jumapili [ʤu.ma.ˈpi.li]
Måneder:
Januar Januari [ʤa.nu.ˈa.ɾi]
Februar Februari [fe.bɾu.ˈa.ɾi]
Mars Machi [ˈma.tʃi]
April Aprili [a.ˈpɾi.li]
Mai Mei [me.i]
Juni Juni [ʤu.ni]
Juli Julai [ʤu.ˈla.i]
August Agosti [a.ˈgo.sti]
September Septemba [sep.te.ˈmba]
Oktober Oktoba [ɔk.ˈto.ba]
November Novemba [no.ˈvɛm.ba]
Desember Desemba [de.ˈsɛm.ba]
Årstider:
Vår Majira ya kuchipua [ma.ˈʤi.ɾa ya ku.ˈʧi.pʊ.a]
Sommer Majira ya kiangazi [ma.ˈʤi.ɾa ya ki.a.ˈŋga.zi]
Høst Majira ya kupukutika [ma.ˈʤi.ɾa ya ku.pu.ku.ˈti.ka]
Vinter Majira ya baridi [ma.ˈʤi.ɾa ya ba.ˈɾi.di]

Swahili Nettkurs

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på