Vanlige Fraser på albansk ✓ | Albansk i hverdagen

Albanske fraser – Her finner du de vanligste albanske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa albansk

Albanske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Albanske fraser du bør kunne

Hils på noen på albansk

Hilse på en person på albansk? Det er ganske enkelt:

Norsk Albansk (Oversettelse) Fonetisk Transkripsjon
Hallo Tungjatjeta Tung-yat-yeta
Velkommen Mirësevini Mir-se-vee-nee
God morgen Miremëngjes Mir-em-ngyes
God dag Mirëdita Mir-e-dee-ta
God kveld Mirëmbrëma Mir-em-brama
Hyggelig å se deg! Kënaqësi të të shoh Kuh-nah-chuh tuh shoh
Hyggelig å treffe deg! Kënaqësi të të njihem Kuh-nah-chuh

svarer man:

Norsk Albansk (Oversettelse) Fonetisk Transkripsjon
Takk, det er godt å se deg også. Faleminderit, është mirë të të shoh edhe ty. Fah-le-meen-dee-rit, esh-tuh meer tuh shoh edh-eh tih

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Albansk (Oversettelse) Fonetisk Transkripsjon
Hvordan går det med deg? Si je? (Hvordan har du det?) Si ye?

svarer man:

Norsk Albansk (Oversettelse) Fonetisk Transkripsjon
Takk for at du spør, jeg har det bra. Faleminderit që pyet, unë jam mirë. Fah-le-meen-deeht chuh pyet, oo-nuh yam meer
Takk, jeg har det bra. Faleminderit, unë jam mirë. Fah-le-meen-deeht, oo-nuh yam meer
Takk. Jeg har det ikke så bra. Faleminderit. Unë nuk jam shumë mirë. Fah-le-meen-deeht. Oo-nuh nuk yam shoo-muh meer

Mer informasjon om å lære albansk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på albansk?

Å si farvel til en person på albansk er ikke så vanskelig:

Norsk Albansk (Oversettelse) Fonetisk Transkripsjon
Ha det Mirupafshim Meer-oo-paf-shim
Ha det bra! Mirë të kalosh! Meer tuh kah-losh
Ha det Mirupafshim Meer-oo-paf-shim
Vi ses i morgen Shihemi nesër Shee-he-mee neh-suh
Vi ses snart Shihemi së shpejti Shee-he-mee suh shpey-tee
Sees senere Shihemi më vonë Shee-he-mee muh von
God natt Natë të mbarë Na-tuh m-ba-ruh
Vi snakkes Bisedojmë Bee-se-do-yem
Hyggelig å treffe deg! Kënaqësi të të njihem Kuh-nah-chuh tuh n-yee-hem

Hvordan presenterer jeg meg på albansk?

Når du bor i Albania, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på albansk og vite hvem du snakker med.

Norsk Albansk (Oversettelse) Fonetisk Transkripsjon
Jeg heter Mario. Unë quhem Mario. Oo-nuh chuh-em Mario
Hva heter du? Si quheni? Si chuh-heh-nee
Hva heter du til etternavn? Si quheni me mbiemër? Si chuh-heh-nee me mbee-em-uhr
Hva heter du til fornavn? Si quheni me emër? Si chuh-heh-nee me em-uhr

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Albansk (Oversettelse) Fonetisk Transkripsjon
Hvor kommer du fra? Nga je? Nga yeh
Jeg er fra Berlin. Unë jam nga Berlini. Oo-nuh yam nga Berlini
Er du fra Paris? A je nga Parisi? Ah yeh nga Pah-ree-see
Nei, jeg er fra London. Jo, unë jam nga Londra. Yo, oo-nuh yam nga Londra
Flott, jeg er også fra London. Shkëlqyeshëm, unë jam gjithashtu nga Londra. Shkel-qyeshem, oo-nuh yam ghee-thash-too nga Londra
Hvor bor du? Ku banon? Koo bah-non
Jeg bor i Milano. Unë banoj në Milano. Oo-nuh bah-noy nuh Mee-lah-no

Hvis du sitter fast med albansk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Albansk (Oversettelse) Fonetisk Transkripsjon
Snakker du engelsk? Flisni anglisht? Flis-nee ang-lisht
Ja, jeg snakker engelsk. Po, unë flas anglisht. Po, oo-nuh flas ang-lisht
Ja, jeg snakker litt engelsk. Po, unë flas pak anglisht. Po, oo-nuh flas pahk ang-lisht
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Jo, unë nuk flas anglisht. Yo, oo-nuh nuk flas ang-lisht
Jeg snakker bare albansk. Unë flas vetëm shqip. Oo-nuh flas vet-em shqip
Jeg forstår litt albansk. Unë kuptoj pak shqip. Oo-nuh koopto pahk shqip

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Albansk (Oversettelse) Fonetisk Transkripsjon
Jeg er albansk. Unë jam shqiptar. Oo-nuh yam sh-kiptar
Jeg er skadet. Unë jam i lënduar. Oo-nuh yam ee luhn-doo-ar
Jeg er her. Unë jam këtu. Oo-nuh yam kuh-too
Jeg er sulten. Unë jam i uritur. Oo-nuh yam ee oo-ree-toor
Jeg er tørst. Unë jam i etur. Oo-nuh yam ee eh-toor
Jeg er enslig. Unë jam i vetëm. Oo-nuh yam ee veht-em
Jeg trenger hjelp! Më duhet ndihmë! Mu doo-het ndee-muh

Be om unnskyldning på albansk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker albansk:

Norsk Albansk (Oversettelse) Fonetisk Transkripsjon
Unnskyld meg. Më falni. Mu fal-ni
Jeg ber om unnskyldning. I kërkoj falje. EE kur-koy fah-lye
Unnskyld, det var ikke meningen. Më falni, nuk ishte qëllimi. Mu fal-ni, nuk ish-teh chuh-lee-mee

Mer informasjon om kurset i albansk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på albansk

Norsk Albansk (Oversettelse) Fonetisk Transkripsjon
Inngang Hyrje Huhr-yeh
Toalett Tualet Too-a-let
Utgang Dalje Dahl-yeh
Oppmerksomhet! Vëmendje! Vuh-men-dyeh
Politiet Policia Poh-lee-tsia
Redningstjenesten Shërbimi i shpëtimit Sher-bee-mee ee shpeh-tee-mit
Brannvesen Zjarrfikësit Zjar-fi-ke-sit

Tell til 25 på albansk

Tallet Albansk (Oversettelse) Fonetisk Transkripsjon
1 një (ny) ny
2 dy (dih) dih
3 tre (truh) truh
4 katër (kah-tuhr) kah-tuhr
5 pesë (peh-suh) peh-suh
6 gjashtë (gyahsh-tuh) gyahsh-tuh
7 shtatë (sh-taht) shtat
8 tetë (teh-tuh) teh-tuh
9 nëntë (nyn-tuh) nyn-tuh
10 dhjetë (dyh-yet) dyet
11 njëmbëdhjetë (ny-imb-dyet) ny-imb-dyet
12 dymbëdhjetë (dih-imb-dyet) dih-imb-dyet
13 trembëdhjetë (tre-imb-dyet) tre-imb-dyet
14 katëmbëdhjetë (kah-imb-dyet) kah-imb-dyet
15 pesëmbëdhjetë (peh-simb-dyet) peh-simb-dyet
16 gjashtëmbëdhjetë (gyahsh-imb-dyet) gyahsh-imb-dyet
17 shtatëmbëdhjetë (sh-taht-imb-dyet) shtat-imb-dyet
18 tetëmbëdhjetë (teh-timb-dyet) teh-timb-dyet
19 nëntëmbëdhjetë (nyn-timb-dyet) nyn-timb-dyet
20 njëzet (ny-zet) ny-zet
21 njëzet e një (ny-zet eh ny) ny-zet eh ny
22 njëzet e dy (ny-zet eh dih) ny-zet eh dih
23 njëzet e tre (ny-zet eh truh) ny-zet eh truh
24 njëzet e katër (ny-zet eh kah-tuhr) ny-zet eh kah-tuhr
25 njëzet e pesë (ny-zet eh peh-suh) ny-zet eh peh-suh

Fargene på albansk

Norsk Albansk (Oversettelse) Fonetisk Transkripsjon
Rød Kuqe (koo-chuh) koo-chuh
Blå Kaltër (kah-lter) kah-lter
Gul Verd (vaird) vaird
Grønn Gjelbër (gyel-buhr) gyel-buhr
Svart E zezë (eh zeh-zuh) eh zeh-zuh
Hvit E bardhë (eh bardh) eh bardh
Oransje Portokall (pohr-toh-kahl) pohr-toh-kahl
Lilla Lilë (lee-luh) lee-luh
Rosa Rozë (roh-zuh) roh-zuh
Brun Kafe (kah-feh) kah-feh

Ukedagene, månedene og årstidene på albansk

Norsk Albansk (Oversettelse) Fonetisk Transkripsjon
Ukedager:
Mandag E hënë Eh huh-neh
Tirsdag E martë Eh mahr-tuh
Onsdag E mërkurë Eh muhr-koo-ruh
Torsdag E enjte Eh eh-nyuh-tuh
Fredag E premte Eh prehm-tuh
Lørdag E shtunë Eh sh-toon-uh
Søndag E diel Eh dee-ehl
Måneder:
Januar Janar Yah-nar
Februar Shkurt Shkoort
Mars Mars Mahrss
April Prill Pril
Mai Maj Mahy
Juni Qershor Kuhr-shor
Juli Korrik Korr-rik
August Gusht Goosht
September Shtator Shtahtor
Oktober Tetor Teh-tor
November Nëntor Nyn-tor
Desember Dhjetor Dhye-tor
Årstider:
Vår Pranverë Pran-veh-ruh
Sommer Verë Veh-ruh
Høst Vjeshtë Vyesht
Vinter Dimër Dee-mer


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på