Vanlige Fraser på meksikansk spansk ✓ | Meksikansk i hverdagen

Meksikansk spanske fraser – Her finner du de vanligste meksikansk spanske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa meksikansk

Meksikansk spanske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Meksikansk spanske fraser du bør kunne

Hils på noen på meksikansk spansk

Hilse på en person på meksikansk spansk? Det er ganske enkelt:

Norsk Meksikansk Spansk IPA
Hallo ¡Hola! /ˈola/
Velkommen ¡Bienvenido! /bjen.ˈβeni.ðo/
God morgen Buenos días /ˈbweno̞s ˈdias/
God dag Buen día /ˈbwendia/
God kveld Buenas tardes /ˈbwena̝s ˈtaɾðes/
Hyggelig å se deg! ¡Gusto verte! /ˈgusto ˈβeɾte/
Hyggelig å treffe deg! ¡Gusto conocerte! /ˈgusto ko̞no̞ˈseɾte/

svarer man:

Norsk Meksikansk Spansk IPA
Takk, det er godt å se deg også. Gracias, es bueno verte también. /ˈɡɾasjas es ˈbweno ˈβeɾte taˈmbjen/

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Meksikansk Spansk IPA
Hvordan går det med deg? ¿Cómo estás? /ˈko.mo esˈtas/

svarer man:

Norsk Meksikansk Spansk IPA
Takk for at du spør, jeg har det bra. Gracias por preguntar, estoy bien. /ˈɡɾasjas poɾ pɾeˈɣuntaɾ esˈtoi̯ bɾa/
Takk, jeg har det bra. Gracias, estoy bien. /ˈɡɾasjas esˈtoi̯ bɾa/
Takk. Jeg har det ikke så bra. Gracias. No estoy tan bien. /ˈɡɾasjas no esˈtoy tan bɾa/

Gratis prøveversjon på meksikansk spansk

Lær meksikansk spanskhelt gratis de neste to dagene.
Prøv kurset og se selv hvordan du kan lære fransk mye raskere enn du noen gang hadde forestilt deg.
Opplev selv hvordan det blir morsomt og enkelt å lære meksikansk spansk, og hvordan dette kurset vil gi deg lyst til å fortsette hver eneste dag.
Du kommer til å bli overrasket over hvor mye du lærer på disse to dagene!

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Mer informasjon om å lære meksikansk spansk med et nettbasert språkkurs.

Hvordan sier jeg farvel til noen på meksikansk spansk?

Å si farvel til en person på meksikansk spansk er ikke så vanskelig:

Norsk Meksikansk Spansk IPA
Ha det Adiós /aˈðjos/
Ha det bra! ¡Adiós y que te vaya bien! /aˈðjos i ke te ˈβaja bjen/
Ha det Adiós /aˈðjos/
Vi ses i morgen Nos vemos mañana /nos ˈβemos maˈɲana/
Vi ses snart Nos vemos pronto /nos ˈβemos ˈpɾonto/
Sees senere Nos vemos después /nos ˈβemos desˈpwes/
God natt Buenas noches /ˈbwena̝s ˈnotʃes/
Vi snakkes. Nos vemos. /nos ˈβemos/
Hyggelig å treffe deg! ¡Gusto conocerte! /ˈgusto ko̞no̞ˈseɾte/

Hvordan presenterer jeg meg på meksikansk spansk?

Når du bor i Mexico, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på meksikansk spansk og vite hvem du snakker med.

Norsk Meksikansk Spansk IPA
Jeg heter Mario. Mi nombre es Mario. /mi no̞mˈβɾe es ˈmaɾjo/
Hva heter du? ¿Cómo te llamas? /ˈko.mo te ˈʝa.mas/
Hva heter du til etternavn? ¿Cuál es tu apellido? /ˈkwal es tu a.peˈʝido/
Hva heter du til fornavn? ¿Cuál es tu nombre? /ˈkwal es tu no̞mˈβɾe/

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Meksikansk Spansk IPA
Hvor kommer du fra? ¿De dónde eres? /de ˈðo̞n.de eɾes/
Jeg er fra Berlin. Soy de Berlín. /so̞i̯ de beɾˈlin/
Er du fra Paris? ¿Eres de París? /ˈeɾes de paˈɾis/
Nei, jeg er fra London. No, soy de Londres. /no̞ so̞i̯ de ˈlon.dɾes/
Flott, jeg er også fra London. Genial, yo también soy de Londres. /xe̞nˈjal jo̞ tamˈbjen so̞i̯ de ˈlon.dɾes/
Hvor bor du? ¿Dónde vives? /ˈðo̞n.de ˈβi.ves/
Jeg bor i Milano. Vivo en Milán. /ˈbi.βo̞ en miˈlan/

Hvis du sitter fast med meksikansk spansk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Meksikansk Spansk IPA
Snakker du engelsk? ¿Hablas inglés? /ˈablas iŋˈɡles/
Ja, jeg snakker engelsk. Sí, hablo inglés. /si: ˈaβlo iŋˈɡles/
Ja, jeg snakker litt engelsk. Sí, hablo un poco de inglés. /si: ˈaβlo un ˈpo.ko de iŋˈɡles/
Nei, jeg snakker ikke engelsk. No, no hablo inglés. /no no ˈaβlo iŋˈɡles/
Jeg snakker bare meksikansk spansk. Solo hablo español mexicano. /ˈso.lo ˈaβlo espaˈɲol me.xiˈka.no/
Jeg forstår litt meksikansk spansk. Entiendo un poco de español mexicano. /en.tjenˈdo un ˈpo.ko de espaˈɲol me.xiˈka.no/

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Meksikansk Spansk IPA
Jeg er meksikansk spansk. Soy mexicano. /soi̯ me.xiˈka.no/
Jeg er skadet. Estoy herido. /esˈtoj e.ˈɾi.ðo/
Jeg er her. Estoy aquí. /esˈtoj a.ˈki/
Jeg er sulten. Tengo hambre. /ˈteŋ.go ˈam.bɾe/
Jeg er tørst. Tengo sed. /ˈteŋ.go sed/
Jeg er enslig. Estoy soltero/soltera. /esˈtoj so̞lˈte.ɾo̞/so̞lˈte.ɾa/
Jeg trenger hjelp! ¡Necesito ayuda! /ˈne.se.si.to aˈʝu.ða/

Be om unnskyldning på meksikansk spansk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker meksikansk spansk:

Norsk Meksikansk Spansk IPA
Unnskyld meg. Disculpe. /disˈkul.pe/
Jeg ber om unnskyldning. Me disculpo. /me disˈkul.po/
Unnskyld, det var ikke meningen. Perdón, no fue mi intención. /perˈðon no ˈfwe mi in.tenˈθjon/

Meksikansk Nettkurs

Mer informasjon om kurset i meksikansk spansk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på meksikansk spansk

Norsk Meksikansk Spansk IPA
Inngang Entrada /enˈtɾaða/
Toalett Baño /ˈba.ɲo/
Utgang Salida /saˈli.ða/
Oppmerksomhet! ¡Atención! /aˈten.θjon/
Politiet Policía /po̞ˈli.sja/
Redningstjenesten Servicio de emergencias /seɾˈβisjo̞ ðe e.meɾˈxen.sjas/
Brannvesen Bomberos /bomˈbeɾos/

Tell til 25 på meksikansk spansk

Tall Meksikansk Spansk IPA
1 uno /ˈu.no/
2 dos /ˈdos/
3 tres /tɾes/
4 cuatro /ˈkwatɾo/
5 cinco /ˈsinko/
6 seis /sejs/
7 siete /ˈsjete/
8 ocho /ˈotʃo/
9 nueve /ˈnwe.βe/
10 diez /ˈdjɛs/
11 once /ˈon.se/
12 doce /ˈdo.se/
13 trece /ˈtɾe.se/
14 catorce /kaˈtoɾ.se/
15 quince /ˈkin.se/
16 dieciséis /djɛˈsi.sejs/
17 diecisiete /djɛˈsi.sje.te/
18 dieciocho /djɛˈsjo.tʃo/
19 diecinueve /djɛˈsnu.e.ve/
20 veinte /ˈβjen.te/
21 veintiuno /ˈβjen.ti.u.no/
22 veintidós /ˈβjen.ti.ˈðos/
23 veintitrés /ˈβjen.ti.ˈtɾes/
24 veinticuatro /ˈβjen.ti.kwaˈtɾo/
25 veinticinco /ˈβjen.ti.ˈsin.ko/

Fargene på meksikansk spansk

Norsk Meksikansk Spansk IPA
Hvit Blanco /ˈblaŋ.ko/
Svart Negro /ˈne.ɡɾo/
Grå Gris /ˈɡɾis/
Rød Rojo /ˈro.xo/
Blå Azul /aˈsul/
Gul Amarillo /a.maˈɾi.ʝo/
Grønn Verde /ˈbeɾ.ðe/
Oransje Naranja /naˈɾa.ŋ.xa/
Brun Café /kaˈfe/
Lilla Morado /mo.ˈɾa.ðo/

Ukedagene, månedene og årstidene på meksikansk spansk

Norsk Meksikansk Spansk IPA
Ukedager
Mandag Lunes /ˈlu.nes/
Tirsdag Martes /ˈmaɾ.tes/
Onsdag Miércoles /ˈmjeɾ.kles/
Torsdag Jueves /ˈxwe.βes/
Fredag Viernes /ˈbjeɾ.nes/
Lørdag Sábado /ˈsa.βa.ðo/
Søndag Domingo /do̞ˈmiŋ.ɡo̞/
Månedene
Januar Enero /ˈe.ne.ɾo̞/
Februar Febrero /feˈβɾe.ɾo̞/
Mars Marzo /ˈmaɾ.so̞/
April Abril /aˈβɾil/
Mai Mayo /ˈma.ʝo̞/
Juni Junio /ˈxu.ni.o̞/
Juli Julio /ˈxu.ljo̞/
August Agosto /aˈɡos.to̞/
September Septiembre /sepˈtje.mbɾe/
Oktober Octubre /okˈtuβɾe/
November Noviembre /no̞βˈje.mbɾe/
Desember Diciembre /diˈθje.mbɾe/
Årstidene
Vår Primavera /pɾi.maˈβe.ɾa/
Sommer Verano /beˈɾa.no̞/
Høst Otoño /o̞ˈto.ɲo̞/
Vinter Invierno /inˈbjeɾ.no̞/

Meksikansk Nettkurs

Button NORSK Start din gratis proveperiode na


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på