Vanlige Fraser på litauisk ✓ | Litauisk i hverdagen

Litauiske fraser – Her finner du de vanligste litauiske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa litauisk

Litauiske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Litauiske fraser du bør kunne

Hils på noen på litauisk

Hilse på en person på litauisk? Det er ganske enkelt:

Norsk Litauisk Fonetisk transkripsjon
Hallo Sveiki /svɛɪki/
Velkommen Sveiki atvykę! /svɛɪki ɑt̪vɪkʲɛ/
God morgen Gera rytą! /gʲɛrɑ rʲiːt̪ɔ/
God dag Gera diena! /gʲɛrɑ dʲɛnɑ/
God kveld Gera vakara! /gʲɛrɑ vɐkɐrɐ/
Hyggelig å se deg! Malonu tave matant! /mɑlɔnʊ t̪ɑvɛ mɑt̪ɑnt̪/
Hyggelig å treffe deg! Malonu susipažinti su tavimi! /mɑlɔnʊ sʊsɪpɑʒɪntɪ sʊ t̪ɑvɪmɪ/

svarer man:

Norsk Litauisk Fonetisk transkripsjon
Takk, det er godt å se deg også. Ačiū, taip pat malonu tave matyti. /ɑtʃiʊː, t̪ɑɪp pɑt̪ mɑlɔnʊ t̪ɑvɛ mɑt̪ɪt̪ɪ/

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Litauisk Fonetisk transkripsjon
Hvordan går det med deg? Kaip sekasi? ar viskas gerai? /kɑɪp sɛkɑsɪ ɑr vɪskɑs gʲɛrɑɪ/

svarer man:

Norsk Litauisk Fonetisk transkripsjon
Takk for at du spør, jeg har det bra. Ačiū, gerai. Ačiū už klausimą. /ɑtʃiʊː, gʲɛrɑɪ. ɑtʃiʊː uʒ klɑʊsɪmɑ/
Takk, jeg har det bra. Ačiū, gerai. /ɑtʃiʊː, gʲɛrɑɪ/
Takk. Jeg har det ikke så bra. Ačiū, blogai. /ɑtʃiʊː, blɔgɑɪ/

Mer informasjon om å lære litauisk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på litauisk?

Å si farvel til en person på litauisk er ikke så vanskelig:

Norsk Litauisk Fonetisk transkripsjon
Ha det Viso gero /vɪsɔ gʲɛrɔ/
Ha det bra! Viso gero! /vɪsɔ gʲɛrɔ/
Ha det Sudie /sʊdʲɪɛ/
Vi ses i morgen Iki rytojaus /ɪkɪ rʲɪt̪ɔjʌʊs/
Vi ses snart Iki greito pasimatymo /ɪkɪ grɛɪtɔ pɑsɪmɑtɪmɔ/
Sees senere Iki pasimatymo /ɪkɪ pɑsɪmɑtɪmɔ/
God natt Geros nakties! /gʲɛrɔs nɑktʲɪɛs/
Vi snakkes. Iki pasimatymo /ɪkɪ pɑsɪmɑtɪmɔ/
Hyggelig å treffe deg! Malonu susipažinti su tavimi! /mɑlɔnʊ sʊsɪpɑʒɪntɪ sʊ t̪ɑvɪmɪ/

Hvordan presenterer jeg meg på litauisk?

Når du bor i Portugal Litauen, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på litauisk og vite hvem du snakker med.

Norsk Litauisk Fonetisk transkripsjon
Jeg heter Mario. Aš vardu Mario. /aʃ vɑrdu mɑrɪɔ/
Hva heter du? Koks jūsų vardas? /kɔks jʊsu vɐrdɑs/
Hva heter du til etternavn? Koks jūsų pavardė? /kɔks jʊsu pɐvɐrdɛ/
Hva heter du til fornavn? Koks jūsų vardas? /kɔks jʊsu vɐrdɑs/

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Litauisk Fonetisk transkripsjon
Hvor kommer du fra? Iš kur jūs esate? /ɪʃ kʊr jʊs ɛsɑtɛ/
Jeg er fra Berlin. Aš esu iš Berlyno. /aʃ ɛsu ɪʃ bɛrlɪno/
Er du fra Paris? Ar jūs esate iš Paryžiaus? /ɑr jʊs ɛsɑtɛ ɪʃ pɐrʲiʒɑʊs/
Nei, jeg er fra London. Ne, aš esu iš Londono. /nɛ, aʃ ɛsu ɪʃ lʌndɔno/
Flott, jeg er også fra London. Puiku, aš taip pat esu iš Londono. /puɪkʊ, aʃ tɑɪp pɑt ɛsu ɪʃ lʌndɔno/
Hvor bor du? Kur jūs gyvenate? /kʊr jʊs gʲɪvɛnɐtɛ/
Jeg bor i Milano. Aš gyvenu Milanoje. /aʃ gʲɪvɛnʊ mɪlɑnɔjɛ/

Hvis du sitter fast med litauisk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Litauisk Fonetisk transkripsjon
Snakker du engelsk? Ar kalbate anglų kalba? /ɑr kɑlbɑtɛ ɑnglʊ kɑlbɑ/
Ja, jeg snakker engelsk. Taip, aš kalbu anglų kalba. /taɪp, aʃ kɑlbʊ ɑnglʊ kɑlbɑ/
Ja, jeg snakker litt engelsk. Taip, aš kalbu truputį anglų kalbos. /taɪp, aʃ kɑlbʊ trʊpʊtʲi ɑnglʊ kɑlbɔs/
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Ne, aš nemoku kalbėti anglų kalba. /nɛ, aʃ nɛmɔkʊ kɑlbɛːtɪ ɑnglʊ kɑlbɑ/
Jeg snakker bare litauisk. Aš kalbu tik lietuviškai. /aʃ kɑlbʊ tɪk lɪɛtʊvʲiʃkɑɪ/
Jeg forstår litt litauisk. Aš suprantu truputį lietuviškai. /aʃ sʊprɑntʊ trʊpʊtʲi lɪɛtʊvʲiʃkɑɪ/

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Litauisk Fonetisk transkripsjon
Jeg er litauisk. Aš esu lietuvis. /aʃ ɛsʊ lʲɪɛtʊvɪs/
Jeg er skadet. Aš sužeistas. /aʃ sʊʒɛɪstɑs/
Jeg er her. Aš čia. /aʃ tʃɪjɑ/
Jeg er sulten. Aš alkani. /aʃ ɑlkɐnɪ/
Jeg er tørst. Aš ištroškęs. /aʃ ɪʃtrɔʃkʲɛs/
Jeg er enslig. Aš vienišas. /aʃ vʲɪɛnɪʃɐs/
Jeg trenger hjelp! Man reikia pagalbos! /mɐn rɛɪkʲɑ pɐgɐlbɔs/

Be om unnskyldning på litauisk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker litauisk:

Norsk Litauisk Fonetisk transkripsjon
Unnskyld meg. Atsiprašau. /ɑtsɪprɑʃɑʊ/
Jeg ber om unnskyldning. Aš atsiprašau. /aʃ ɑtsɪprɑʃɑʊ/
Unnskyld, det var ikke meningen. Atsiprašau, tai nebuvo mano tikslas. /ɑtsɪprɑʃɑʊ, tɐɪ nɛbuvo mɐnɔ tʲɪkslɐs/

Mer informasjon om kurset i litauisk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på litauisk

Norsk Litauisk Fonetisk transkripsjon
Inngang Įėjimas /iəjɪmɐs/
Toalett Tualetas /tʊɑlɛtɐs/
Utgang Išėjimas /ɪʃɛɪjɪmɐs/
Oppmerksomhet! Dėmesio! /dʲɛmʲɛsɪɔ/
Politiet Policija /pɔlɪt͡sɪjɐ/
Redningstjenesten Gelbėjimo tarnyba /gɛlbʲɛjɪmɔ tɐrnɪbɐ/
Brannvesen Gaisrinė gelbėjimo tarnyba /gɐɪsrɪnʲeː gɛlbʲɛjɪmɔ tɐrnɪbɐ/

Tell til 25 på litauisk

Norsk Litauisk Fonetisk transkripsjon
1 vienas /vʲɪɛnɐs/
2 du /dʊ/
3 trys /trʲɪs/
4 keturi /kɛtʊrɪ/
5 penki /pɛnkɪ/
6 šeši /ʃɛʃɪ/
7 septyni /sɛptʲʊnɪ/
8 aštuoni /ɐʃtuɔnɪ/
9 devyni /dʲɛvɪnɪ/
10 dešimt /dɛʃɪmt/
11 vienuolika /vʲɪɛnʊɔlʲɪkɐ/
12 dvylika /dvɪlʲɪkɐ/
13 trylika /trʲɪlʲɪkɐ/
14 keturiolika /kɛtʊrʲɔɫʲɪkɐ/
15 penkiolika /pɛnkʲɔɫʲɪkɐ/
16 šešiolika /ʃɛʃʲɔɫʲɪkɐ/
17 septyniolika /sɛptʲʊɲɔɫʲɪkɐ/
18 aštuoniolika /ɐʃtuɔɲɔɫʲɪkɐ/
19 devyniolika /dʲɛvɪɲɔɫʲɪkɐ/
20 dvidešimt /dvɪdʲɛʃɪmt/
21 dvidešimt vienas /dvɪdʲɛʃɪmt vʲɪɛnɐs/
22 dvidešimt du /dvɪdʲɛʃɪmt dʊ/
23 dvidešimt trys /dvɪdʲɛʃɪmt trʲɪs/
24 dvidešimt keturi /dvɪdʲɛʃɪmt kɛtʊrɪ/
25 dvidešimt penki /dvɪdʲɛʃɪmt pɛnkɪ/

Fargene på litauisk

Norsk Litauisk Fonetisk transkripsjon
Rød Raudona /rɑʊdɔnɐ/
Blå Mėlyna /mɛlʲɪnɐ/
Grønn Žalia /ʒɐlʲɪjɐ/
Gul Geltona /gɛltɔnɐ/
Svart Juoda /jʊɔdɐ/
Hvit Balta /bɑltɐ/
Grå Pilka /pʲɪlkɐ/
Oransje Oranžinė /ɔrɐnʒɪnɛ/
Rosa Rožinė /rɔʒɪnɛ/
Lilla Violetinė /vɪɔlʲɪtɪnɛ/

Ukedagene, månedene og årstidene på litauisk

Norsk Litauisk Fonetisk transkripsjon
Ukedager
Mandag Pirmadienis /pɪrmɐdʲɪɛnɪs/
Tirsdag Antradienis /ɐntrɐdʲɪɛnɪs/
Onsdag Trečiadienis /trʲɛtʃɪɐdʲɪɛnɪs/
Torsdag Ketvirtadienis /kɛtvɪrtɐdʲɪɛnɪs/
Fredag Penktadienis /pɛnkʲtɐdʲɪɛnɪs/
Lørdag Šeštadienis /ʃɛʃtɐdʲɪɛnɪs/
Søndag Sekmadienis /sɛkmɐdʲɪɛnɪs/
Måneder
Januar Sausis /sɑʊsɪs/
Februar Vasaris /vɐsɐrʲɪs/
Mars Kovas /kɔvɐs/
April Balandis /bɑlɐndɪs/
Mai Gegužė /gɛgʊʒɛ/
Juni Birželis /bɪrʒɛlʲɪs/
Juli Liepa /lʲɪɛpɐ/
August Rugpjūtis /rʊgʲpjʊtɪs/
September Rugsėjis /rʊgʲsɛjɪs/
Oktober Spalis /spɐlʲɪs/
November Lapkritis /lɐpkʲrʲɪtɪs/
Desember Gruodis /grʊɔdɪs/
Årstider
Vår Pavasaris /pɐvɐsɐrʲɪs/
Sommer Vasara /vɐsɐrɐ/
Høst Ruduo /rʊdʊɔ/
Vinter Žiema /ʒɪɛmɐ/


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på