Vanlige Fraser på dansk ✓ | Dansk i hverdagen

Danske fraser – Her finner du de vanligste danske frasene og deres oversettelser. | [Gratis & Klart]

Vanlige fraser pa dansk

Danske fraser er korte uttrykk eller idiomer som ofte brukes i tale for å være høflig, for å uttrykke takknemlighet, for å hilse eller ta farvel, eller bare for å ha en hyggelig samtale.

De er en viktig del av kulturen og kan være nyttige i ulike situasjoner, både privat og i næringslivet.

Danske fraser du bør kunne

Hils på noen på dansk

Hilse på en person på dansk? Det er ganske enkelt:

Norsk Dansk Fonetisk transkripsjon
Hallo Hej ˈhælɔ
Velkommen Velkommen vɛlˈkɔmˀən
God morgen God morgen gɔd ˈmɔːˀn
God dag God dag gɔd ˈdɑːˀ
God kveld God aften gɔd ˈɑftən
Hyggelig å se deg! Dejligt at se dig! ˈdaili at sə daj
Hyggelig å treffe deg! Dejligt at møde dig! ˈdaili at ˈmøːðə daj

svarer man:

Norsk Dansk Fonetisk transkripsjon
Takk, det er godt å se deg også. Tak, det er godt at se dig også. tak, dɛd ɛr gɔd at sə daj osso

Hvordan har samtalepartneren min det?

Som i alle andre land er det høflig å begynne med å finne ut hvordan den andre personen er. Dette er hva du gjør:

Norsk Dansk Fonetisk transkripsjon
Hvordan går det med deg? Hvordan går det med dig? ˈhoːvɔn ɡɔː dɛ mɛ daj

svarer man:

Norsk Dansk Fonetisk transkripsjon
Takk for at du spør, jeg har det bra. Tak fordi du spørger, jeg har det godt. tak fɔr di du ˈspœɐ̯, jaj hɑː dɛ ɡ̊ɒd
Takk, jeg har det bra. Tak, jeg har det godt. tak jaj hɑː dɛ ɡ̊ɒd
Takk. Jeg har det ikke så bra. Tak. Jeg har det ikke så godt. tak jaj hɑː dɛn ikət sɔ ɡ̊ɒt

Mer informasjon om å lære dansk med et nettbasert språkkurs.


Hvordan sier jeg farvel til noen på dansk?

Å si farvel til en person på dansk er ikke så vanskelig:

Norsk Dansk Fonetisk transkripsjon
Ha det Farvel hɑː dɛ
Ha det bra! Hav det godt! hɑː dɛ ɡ̊ʌd
Ha det Farvel hɑː dɛ
Vi ses i morgen Vi ses i morgen vi ˈsɛs i ˈmɒːˀn
Vi ses snart Vi ses snart vi ˈsɛs snɑrt
Sees senere Vi ses senere sejs ˈseːnərə
God natt Godnat ɡ̊ɒdnɑd
Vi snakkes. Vi taler ved. / Vi ses. vi ˈtɑlər veð / vi ˈsɛs
Hyggelig å treffe deg! Dejligt at møde dig! ˈdaili at ˈmøːðə daj

Hvordan presenterer jeg meg på dansk?

Når du bor i Danmark, kommer du før eller siden i kontakt med lokalbefolkningen. Selvfølgelig vil du presentere deg selv på dansk og vite hvem du snakker med.

Norsk Dansk Fonetisk transkripsjon
Jeg heter Mario. Jeg hedder Mario. jaj ˈheðˀɐ ˈmɑːʁiʊ
Hva heter du? Hvad hedder du? hvað ˈheðˀɐ du
Hva heter du til etternavn? Hvad er dit efternavn? hvað ˈæɐ̯ ˈd̥ið ˈæftəʁˌnɑwn
Hva heter du til fornavn? Hvad er dit fornavn? hvað ˈæɐ̯ ˈd̥ið ˈfɒːɐ̯ˌnɑwn

Hvis du vil fortelle folk hvor du kommer fra, er følgende setninger gode:

Norsk Dansk Fonetisk transkripsjon
Hvor kommer du fra? Hvor er du fra? ˈhoːvɔr ɛr du frɑ
Jeg er fra Berlin. Jeg er fra Berlin. jaj ɛr frɑ ˈbɛɐ̯liːn
Er du fra Paris? Er du fra Paris? ɛr du frɑ pɑˈʁi
Nei, jeg er fra London. Nej, jeg er fra London. nai jaj ɛr frɑ ˈlʌndən
Flott, jeg er også fra London. Dejligt, jeg er også fra London. ˈdaili jaj ɛr ˈɔsɔ frɑ ˈlʌndən
Hvor bor du? Hvor bor du? ˈhoːvɔr bɔ du
Jeg bor i Milano. Jeg bor i Milano. jaj bɔɐ̯ i mɪˈlɑːnʊ

Hvis du sitter fast med dansk, er det godt å vite hvilke andre språk noen snakker:

Norsk Dansk Fonetisk transkripsjon
Snakker du engelsk? Talte du engelsk? ˈtælə du ˈɛŋl̩sk
Ja, jeg snakker engelsk. Ja, jeg taler engelsk. jaj ˈtælər ˈɛŋl̩sk
Ja, jeg snakker litt engelsk. Ja, jeg taler lidt engelsk. jaj ˈtælər ˈlið ˈɛŋl̩sk
Nei, jeg snakker ikke engelsk. Nej, jeg taler ikke engelsk. nai jaj ˈtælər ˈikə ˈɛŋl̩sk
Jeg snakker bare dansk. Jeg taler kun dansk. jaj ˈtælər kun ˈd̥ænˀsk
Jeg forstår litt dansk. Jeg forstår lidt dansk. jaj fɔʁˈsd̥ɔɐ̯ ˈlið ˈd̥ænˀsk

Nyttige setninger med “Jeg er…”

Norsk Dansk Fonetisk transkripsjon
Jeg er dansk. Jeg er dansk. jaj ɛr d̥ænˀsk
Jeg er skadet. Jeg er såret. jaj ɛr ˈsɔːʁɛd
Jeg er her. Jeg er her. jaj ɛr hɛɐ̯
Jeg er sulten. Jeg er sulten. jaj ɛr ˈsuldn̩
Jeg er tørst. Jeg er tørst. jaj ɛr ˈtœɐ̯sd̥
Jeg er enslig. Jeg er alene. jaj ɛr ˈɑlənə
Jeg trenger hjelp! Jeg har brug for hjælp! jaj hɑɐ̯ b̥ʁuː ˈfɒʁ ˈhjɛlp

Be om unnskyldning på dansk

Slik sier du unnskyld til noen som snakker dansk:

Norsk Dansk Fonetisk transkripsjon
Unnskyld meg. Undskyld mig. ˈʌnˌskyld̥ ˈmai
Jeg ber om unnskyldning. Jeg beder om undskyldning. jaj ˈbɛːðɐ ˈʌnˌskyld̥nɪŋ
Unnskyld, det var ikke meningen. Undskyld, det var ikke meningen. ˈʌnˌskyld̥, d̥ɛ væɐ̯ ikke mæˈneŋən

Mer informasjon om kurset i dansk forretningsspråk.


Nyttige skilt og tips på dansk

Norsk Dansk Fonetisk transkripsjon
Inngang Indgang ˈindɡ̊ɑŋ
Toalett Toilet tʰɔˈlæd̥
Utgang Udgang ˈudɡ̊ɑŋ
Oppmerksomhet! Opmærksomhed! ˈɔpmæɐ̯kˌsɔmˀhɛð
Politiet Politiet pʰoˈlitjəd̥
Redningstjenesten Redningstjenesten ˈʁɛdn̩iŋstjɛnəsd̥n̩
Brannvesen Brandvæsen ˈbʁɑnˌvɛːsn̩

Tell til 25 på dansk

Norsk Dansk Fonetisk transkripsjon
1 En ɛn
2 To toː
3 Tre tʁɑj
4 Fire fiːɐ̯
5 Fem fem
6 Seks sɛks
7 Syv syv
8 Åtte ɔd̥ə
9 Ni niː
10 Ti tiː
11 Elleve ˈɛlˀəvə
12 Tolv tolv
13 Tretten ˈtʁɑd̥ən
14 Fjorten fjɔːʁtn̩
15 Femten ˈfɛmˌtɛn
16 Seksten ˈsɛkstn̩
17 Sytten ˈsyd̥ən
18 Atten ˈɑd̥ən
19 Nitten ˈniːtn̩
20 Tyve ˈtyːvə
21 Enogtyve ˈɛnɔtˌtyːvə
22 Toogtyve ˈtoːˀtyːvə
23 Treogtyve ˈtʁɑjˀotˌtyːvə
24 Fireogtyve ˈfiːɐ̯ˀotˌtyːvə
25 Femogtyve ˈfɛmˀotˌtyːvə

Fargene på dansk

Norsk Dansk Fonetisk transkripsjon
Rød Rød ˈʁœðˀ
Blå Blå blɔː
Grønn Grøn ˈɡ̊ʁɶnˀ
Gul Gul ɡ̊ulˀ
Svart Sort sɔːˀ
Hvit Hvid ˈviðˀ
Rosa Lyserød lyːsəʁœðˀ
Lilla Lilla ˈlilˀa
Oransje Orange ˈoɐ̯ˀænə
Brun Brun bʁɔnˀ

Ukedagene, månedene og årstidene på dansk

Norsk Dansk Fonetisk transkripsjon
Ukedager:
Mandag Mandag ˈmænˌtɑw
Tirsdag Tirsdag ˈtiʁsdɑw
Onsdag Onsdag ˈɔnsdɑw
Torsdag Torsdag ˈtʰoːsdɑw
Fredag Fredag ˈfʁædɑw
Lørdag Lørdag ˈløːɐ̯ðɑw
Søndag Søndag ˈsønˌdɑw
Måneder:
Januar Januar jɑnˈwɑɐ̯
Februar Februar feːb̥ʁwɑːˀ
Mars Marts mɑʁts
April April ˈɑbʁilˀ
Mai Maj ˈmɑjˀ
Juni Juni ˈjuːni
Juli Juli ˈjuli
August August ɑwˈɡ̊ʌstˀ
September September səpˈtɛmbɐ
Oktober Oktober okˈtobɐ
November November noˈvɛmbɐ
Desember December dɛˈsɛmbɐ
Årstider:
Vår / vårstid Forår / forårstid ˈfɒʁˌɒːˀ / ˈfɒʁˌɒːsˌtɛð
Sommer / sommertid Sommer / sommertid ˈsɒmˀɐ / ˈsɒmˌɛɐ̯tˌtɛð
Høst / høsttid Efterår / efterårstid ˈɛftəˌɒːˀ / ˈɛftəˌɒːsˌtɛð
Vinter / vintertid Vinter / vintertid ˈvintəˀ / ˈvintɐˌtɛð


Her får du massevis av nyttige tips til språklæringseventyret ditt:

  1. De forskjellige måtene å lære et språk på
  2. Lære gloser suksessfullt
  3. Motiverende læring
  4. Tren taleforståelsen din samtidig
  5. Å lære språk raskt. – Er det mulig?
  6. De forskjellige måtene måtene folk lærer språk på