Lære sprog hurtigt? – Er det muligt?

Hvordan kan du lære et nyt sprog hurtigt

Enhver, der sætter sig for at lære et nyt sprog på meget kort tid, skal bruge alle sine sanser: bygge videre på eksisterende viden, tale meget, høre lyden af det nye sprogs ord og gentage dem meget. Hvis nogen nemt og hurtigt kan håndtere at lære nye sprog, så siger folk ofte, at denne person har et godt sprogøre. Men ifølge en undersøgelse findes der ikke noget som et ‘sprogøre’. Undersøgelsen viser snarere, at læringen er stærkt påvirket af personens egen motivation. Så der er mennesker, der naturligt har motivationen med sig, og andre, som har rigtig svært ved at finde den nødvendige motivation til at lære et fremmedsprog.

Lære sprog hurtigt? - Er det muligt?

Små børn kan hurtigt lære sprog – men også i alderdommen kan man lære nye sprog.

Klik bare her dansk

–> SPAR OP TIL 51% – Klik bare her for at få adgang til det maltesiske sprogkursus og få din gratis demoversion*

Hvordan virker denne motivation?

Små børn, der er ved at lære deres modersmål, har lige fra fødslen en interesse i at kommunikere med deres omgivelser. Babyers hjerner er designet til at lære flere sprog på samme tid. Du kan endda lære dine børn op til tre sprog på samme tid eller det ene efter det andet. Frygten for at dit barn bliver overvældet er altså ubegrundet. Måden, man lærer sproget på, er det afgørende her. Det, som ellers er intuitivt og lege-agtigt for børnene, fremstår som obligatorisk i skolen. Mange regler, en masse grammatik og direkte vurderinger i form af klassearbejde kan betyde, at motivationen ryger helt væk. Sprogforskere har fundet ud af, at læringsprocesser og motivationen er af stor betydning, når du selv kan igangsætte og kontrollere læringsprocessen. I skolen er det dog ofte ikke tilfældet.

At finde vej ind i langtidshukommelsen

Mennesker og deres hjerner er forskellige. Alle har deres egne styrker og svagheder. Derudover kan hukommelsen gemme ting på forskellige måder. Når hjernen udelukkende gemmer ord i den såkaldte ‘arbejdshukommelse’, bliver de hurtigt glemt. Hjernen gemmer kun oplysninger på lang sigt, hvis den anser dem for at være vigtige.
Afgørelsen om hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er, er i meget høj grad styret af motivationen.

Læring ved hjælp af forbindelser

At koble læringen med noget, som allerede er indlært, er nøglen til hurtigt at lære et fremmedsprog. Ved at forbinde idéer, bliver den nye viden integreret i hjernens eksisterende netværk. Dermed gemmes indhold på mange forskellige steder i hjernen og bliver forankret.

Lære sprog hurtigt? - Er det muligt?

Enhver, der selv kan igangsætte og styre sin læringsproces, har en større motivation og som regel også mere succes.

Læring med alle dine sanser og hurtig tillæring af sprog

Når du lærer, er det vigtigt, at du taler med så mange sanser som muligt på samme tid – hvis det er muligt. Dette opfattes af hjernen som en slags enhed, som du kan huske bedre. Det forhold, at flere sanser påvirkes på samme tid, betyder, at det du har lært, gemmes flere steder. Derfor kan hjernen efterfølgende også genfinde oplysningerne flere forskellige steder. Et praktisk eksempel er ikke kun at lære ordforråd fra en liste, men også at få ordene læst op og, hvis det er muligt, gentaget. Pc-sprogkurser og online-sprogkurser er meget velegnede til dette.

Motivation gennem variation

Det er svært at sætte kryds ved førnævnte faktorer i en almindelig skole. Teenagere kommer nemt til at kede sig og miste interessen for timerne i tysk og fransk. En måde at bringe lidt variation ind i skolelivet på, er ved hjælp af en sprogindlæringsturné. Hvis du har venner i Tyskland, så er der en helt anden motivation for at lære tysk. Mange digitale sprogkurser er designet til at give eleverne en stor variation. Mange pc-kurser har integrerede læringsspil, eller de taler til eleven i kombination med passende billeder og lyde. Ved at få oplæst tekststykker af personer, der har sproget som modersmål, får du også trænet din lytteforståelse.

Klik bare her dansk

–> SPAR OP TIL 51% – Klik bare her for at få adgang til det maltesiske sprogkursus og få din gratis demoversion*

Du får svarene på alle disse spørgsmål og masse tips og tricks om det i de her artikler:

  1. De forskellige måder at lære sprog på
  2. At lære ordforråd med succes
  3. Motiveret sprogindlæring
  4. Træn din taleforståelse på samme tid
  5. Lære sprog hurtigt? – Er det muligt?
  6. De forskellige typer af elever, når der læres sprog

Du får artikler også på: